เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

จำหน่ายเครื่องมือต่างๆ มากมายในการกำหนดคุณภาพน้ำ ได้แก่วัดสีของน้ำ (Color of water) เครื่องวัดความขุ่น Biochemical oxygen demand (BOD) และ COD Chemical Oxygen Demand และอื่นๆ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific tools) หมายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ได้แก่กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัดความร้อน ขวดรีเอเจนต์ บีกเกอร์และอีกมากมาย

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สำหรับวัดปริมาณทางกายภาพ ถูกใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพและด้านวิศวกรรม สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

เครื่องมือวัดสิ่งแวดล้อม

มาตรวัดสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากในกระบวนการทางอุตสาหกรรม คลังสินค้า และแน่นอนในภาคเอกชน เช่นในบ้านเพื่อกำหนดสภาพอากาศภายในและภายนอกและความชื้นในผนัง มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่น ขายราคาถูก

เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

การวัดและเครื่องมือวัดเป็นส่วนสำคัญของฟิสิกส์เช่นเดียวกับวิชาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ การวัดผลเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ หากปราศจากการวัดก็จะไม่มีการค้าขาย ไม่มีสถิติ การวัดที่แม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ที่ดี

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ให้บริการจัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภทให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ

กลุ่มสินค้าที่เราจำหน่ายได้แก่เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำ อุปกรณ์วัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า รวมถึงอุณหภูมิความเป็นกรด (pH) ของแข็งที่ละลาย (ค่าคอนดักติวิตี้) ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้ำและตะกอนแขวนลอย Biochemical oxygen demand (BOD) และ COD คือ Chemical Oxygen Demand

เครื่องมือวัดทุกชิ้นสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความเครื่องมือวัด

อุณหภูมิ