เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

จำหน่ายเครื่องมือต่างๆ มากมายในการกำหนดคุณภาพน้ำ ได้แก่วัดสีของน้ำ (Color of water) เครื่องวัดความขุ่น Biochemical oxygen demand (BOD) และ COD Chemical Oxygen Demand และอื่นๆ

Sale
Original price was: ฿140,000.00.Current price is: ฿117,040.00.
Sale
New
Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿31,920.00.
Sale

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific tools) หมายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ได้แก่กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัดความร้อน ขวดรีเอเจนต์ บีกเกอร์และอีกมากมาย

Sale
Original price was: ฿36,000.00.Current price is: ฿30,000.00.
Sale
Original price was: ฿15,000.00.Current price is: ฿14,630.00.
Sale
Original price was: ฿504,000.00.Current price is: ฿420,000.00.
Sale
Original price was: ฿540,000.00.Current price is: ฿450,000.00.

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สำหรับวัดปริมาณทางกายภาพ ถูกใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพและด้านวิศวกรรม สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

เครื่องมือวัดสิ่งแวดล้อม

มาตรวัดสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากในกระบวนการทางอุตสาหกรรม คลังสินค้า และแน่นอนในภาคเอกชน เช่นในบ้านเพื่อกำหนดสภาพอากาศภายในและภายนอกและความชื้นในผนัง มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่น ขายราคาถูก

เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

การวัดและเครื่องมือวัดเป็นส่วนสำคัญของฟิสิกส์เช่นเดียวกับวิชาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ การวัดผลเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ หากปราศจากการวัดก็จะไม่มีการค้าขาย ไม่มีสถิติ การวัดที่แม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ที่ดี

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ให้บริการจัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภทให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ

กลุ่มสินค้าที่เราจำหน่ายได้แก่เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำ อุปกรณ์วัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า รวมถึงอุณหภูมิความเป็นกรด (pH) ของแข็งที่ละลาย (ค่าคอนดักติวิตี้) ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้ำและตะกอนแขวนลอย Biochemical oxygen demand (BOD) และ COD คือ Chemical Oxygen Demand

เครื่องมือวัดทุกชิ้นสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความเครื่องมือวัด

อุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดคุณภาพสูงสำหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิโดยมีหลักการจากการวัดการแผ่รังสีความร้อนซึ่งบางครั้งเรียกว่าการแผ่รังสีขอ[...]

แนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำร้อนคุณภาพสูง เครื่องมือที่จำเป็นในการวัดอุณหภูมิ

ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำร้อน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยหัววัดโพรบยาวที่ใส่ลงไปในน้ำและจ[...]

ทำความเข้าใจพื้นฐาน: เครื่องวัดอุณหภูมิคือ

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นเครื่องมือสำคัญในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่การวัดอุณหภูมิร่[...]

รู้จักเครื่องวัดอุณหภูมิมีกี่ประเภท: แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

เรียกอย่างทับศัพท์ว่าเทอร์มอมิเตอร์เป็นเครื่องมือสากลที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิและความร้อน โดยท[...]

ทำความเข้าใจพื้นฐานหน่วยวัดและองศาอุณหภูมิ

หน่วยวัดเป็นมาตรฐานของการวัดที่ใช้ในการหาปริมาณของปริมาณทางกายภาพ ในทางฟิสิกส์และวิศวกรรม หน่วยประเภ[...]

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

Thermometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดประกอบด้วยเซ็นเซอร์ (Sensor) และหน่วยแสดงผลที่แสดงการอ่[...]

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) คืออะไร: ทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น

Room temperature โดยทั่วไปแล้วมนุษย์รู้สึกสบายและเป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 20-25 °C (หรือ 6[...]

ความสำคัญของเครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

Meat thermometer เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิภายในของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกหรือปลา ประกอบด้วยหัววัดโ[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นคุณภาพสูงเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

ตู้เย็นของคุณดูเหมือนเป็นอุปกรณ์ธรรมดาๆ เสียบปลั๊กแล้วปล่อยให้เย็น ตั้งอุณหภูมิตู้เย็นและช่องแช่แข็ง[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (Digital thermometer) ให้ความแม่นยำสูง

อุปกรณ์ที่ใช้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์และแสดงค่าที่อ่านได้แบบดิจิทัลบนหน้าจอ เป็นเครื่องมือสำคัญในการต[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ (Water thermometer) ที่แม่นยำและเชื่อถือได้

ให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะมีความร้อนอยู่ในช่วงที่ต้องการตัวอย่างเช่นสระว่ายน้ำ ความร้อนของน้ำควรอยู่ระหว่า[...]

คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์อาหาร

Food thermometer มีความจำเป็นสำหรับการปรุงอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งต้องมีความร้อนภายในขั้[...]

การวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรม

เราสามารถวัดความร้อนโดยอุปกรณ์นี้จะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับว่าสารร้อนหรือเย็น ซึ่งเป็นเทอร์โมคัปเปิลหรื[...]

รู้จักความหมายของอุณหภูมิคือ

คือปริมาณทางกายภาพที่แสดงความร้อนและความเย็น เป็นการระบุพลังงานความร้อนที่มีอยู่ในสสารซึ่งเป็นที่มาข[...]

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์

การเตรียมบัฟเฟอร์เป็นกระบวนการทั่วไปในห้องปฏิบัติการเคมีและชีวเคมี สารละลายบัฟเฟอร์เป็นส่วนผสมของกรด[...]

ส่วนประกอบของสารละลายบัฟเฟอร์

สารละลายบัฟเฟอร์มีข้อจำกัด ว่าสามารถต่อต้านได้มากเพียงใด เมื่อบัฟเฟอร์นี้ถึงความจุ สารละลายจะทำหน้าท[...]

รู้และเข้าใจสารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution)

บัฟเฟอร์ถูกใช้เป็นวิธีการรักษาค่า pH ที่ค่าเกือบคงที่ในการใช้งานทางเคมีที่หลากหลายตัวอย่างเช่นใช้ในก[...]

รู้จักสารละลายบัฟเฟอร์คือ

แนะนำรู้จักสารละลายบัฟเฟอร์ซึ่งคือสารที่เปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยมาก รักษาค่า pH ให้มีค่าคงที่ มีการใช้[...]

รู้จัก pH buffer

pH Buffer คือปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อความแม่นยำของเครื่องวัด pH และพีเอชบัฟเฟอร์มีการใช้งานอย่[...]

บัฟเฟอร์ Buffer คืออะไร

น้ำยาพีเอชบัฟเฟอร์ (pH Buffer Solution) คือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเครื่องวัดกรด-ด่างมีความแม่นยำอยู่เ[...]

เครื่องวัด TDS คือ

เครื่องวัด TDS จะวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายและประมาณค่า TDS จากการอ่านค่านั้น

TDS meter คือ

เครื่องวัด TDS Meter เป็นเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่ใช้เพื่อระบุปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ[...]

TDS คือ

ค่าความเข้มข้นรวมของสารที่ละลายในน้ำ TDS ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุ สามารถพบได้ในน้ำได้[...]

รู้จักค่า COD น้ำเสียคืออะไร

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี Chemical oxygen demand (COD) เป็นตัววัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพืชและสัตว์น้ำและสุขภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องวัดคุณภาพน้[...]

รู้และเข้าใจ Conductivity คืออะไร

การวัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่งได้ว่าค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ “คอนดักติวิตี้”

คุณภาพน้ำคืออะไร

น้ำเป็นความต้องการที่สำคัญที่สุดอันดับสองในการดำรงชีวิต เป็นผลให้คุณภาพน้ำได้รับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยห[...]

รู้จักสีของน้ำ (Color of water)

สีของน้ำ (Color of water) คือสีที่เกิดจากสารที่ละลายในน้ำ สีของของเหลวทางเทคนิคถูกจำแนกตามระดับสี Ap[...]

Turbidity คือ

Turbidity คือการวัดความสามารถของแสงที่ผ่านน้ำหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าความขุ่น ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากวัสด[...]

Biochemical oxygen demand (BOD) คือ

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียและจุลินทรีย์ใช้ขณ[...]

ค่า COD มาตรฐานและพารามิเตอร์คุณภาพน้ำอื่นๆ

การทดสอบความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ใช้เพื่อวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ ซึ่งใช้ออกซ[...]

ค่า COD คือ

การวัดการบำบัดน้ำเสียที่สำคัญในทุกสิ่งตั้งแต่ระบบเทศบาลไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ค่า COD พิจารณาประสิท[...]

COD คือ Chemical Oxygen Demand

ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้เพื่อทำให้สารปนเปื้อนในน้ำออกซิไดซ์ทางเคมีไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ค่าซีโอดี[...]

ทำความเข้าใจ pH meter ใช้ทําอะไรและประโยชน์ในการวัดพีเอช

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับวัดความเป็นกรดหรือด่าง (พีเอช) ของสารละลาย โดยความหมายของพีเอชคื[...]

คำแนะนำทีละขั้นตอนการปรับเทียบ pH meter อย่างมืออาชีพ

เครื่องวัดค่าพีเอชเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย พีเอชคือการวัด[...]

ค่า Slope และ Offset pH meter คืออะไร: สิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้เครื่องวัดนี้ต้องรู้

อย่างที่เราทราบกันหลักการทำงานเบื้องหลังเครื่องวัดค่าคือการวัดแรงดันไฟฟ้า (ศักย์ไฟฟ้า) ในหน่วยมิลลิโ[...]

เข้าใจ KCl แช่ pH meter เพื่อการยืดอายุหัววัด

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ จำเป็นต้องปรับเทียบอุปกรณ์เป็นประจำและทำให้อิเล็กโทรดวัดค่า pH เปียกชื้น[...]

ข้อควรระวังในการใช้ pH meter เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

pH meter สามารถพบเห็นได้ในห้องปฏิบัติการทุกแห่งโดยไม่คำนึงถึงขนาด ห้องปฏิบัติการของโรงเรียน ห้องปฏิบ[...]

พื้นฐานค่า pH ของดินและผลกระทบต่อผลผลิตของพืช

ในข้อมูลทางเทคนิคแล้ว ค่าพีเอชคือมาตรวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจน-ไอออนในสารหนึ่งๆ สำหรับความต้องการของ[...]

pH meter ยี่ห้อไหนดีที่ควรพิจารณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

meter ยี่ห้อไหนที่ "ดีที่สุด" การเลือกใช้ยี่ห้อใดอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นรุ่นเฉพาะ จุดประสงค์การ[...]

ทำความเข้าใจ pH meter หลักการทํางานและส่วนประกอบสำคัญ

แนวคิดของอิเล็กโทรดแก้วที่ใช้ในเครื่องวัดพีเอช ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2452 โดยนักเคมีชาวเยอรมันเ[...]

การเรียนรู้พื้นฐาน PH: ย่อมาจากอะไร ความหมาย และการประยุกต์ใช้

ค่าพีเอชอาจดูเหมือนอยู่ในตารางธาตุ แต่จริงๆ แล้วเป็นหน่วยวัด ตัวย่อ pH (พีเอช) หมายถึง "พลังแห่งไฮโด[...]

การทำความเข้าใจค่า pH ของน้ำ: สิ่งที่คุณต้องรู้

พีเอชเป็นการวัดปริมาณสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนอิสระและไฮดรอกซิลไอออนในน้ำ น้ำที่มีไอออนของไฮโดรเจนอิสระมาก[...]

ขั้นตอนวิธีในการสอบเทียบ Calibrate ph meter

การสอบเทียบคือกระบวนการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพของหัววัด pH Electrode เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดค่า pH ถูกต้[...]

แนะนำขั้นตอน pH meter วิธีใช้เพื่อความแม่นยำและการใช้งานที่่ยาวนาน

เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย วัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ([...]

pH meter คืออะไรและทำงานอย่างไร

ความเป็นกรดหรือด่าง (ความเป็นด่าง) ของสารละลาย ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นลอการิทึมเชิงลบของความเข้มข้นของไฮ[...]

ค่า pH คืออะไร

เข้าใจความหมายของพีเอชคือการวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย หรือการระบุความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอ[...]

พื้นฐานค่า pH ของดินและผลกระทบต่อผลผลิตของพืช

ในข้อมูลทางเทคนิคแล้ว ค่าพีเอชคือมาตรวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจน-ไอออนในสารหนึ่งๆ สำหรับความต้องการของ[...]

ค่า EC ในดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC ในดิน) คือการวัดปริมาณเกลือในดิน (ความเค็มของดิน) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคว[...]

ความกระด้างของน้ำคือ (Water hardness)

คำจำกัดความง่ายๆ ของความกระด้างของน้ำคือปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ น้ำที่กระด้างมีแร่ธ[...]

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการออกซิเจนเพื่อความอยู่รอด ออก[...]

ความสำคัญออกซิเจนในน้ำ (Dissolved oxygen)

ออกซิเจนละลายในน้ำหมายถึงระดับของออกซิเจนที่ไม่เป็นสารประกอบอิสระในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เป็นตัวแปรสำค[...]

Dissolved Oxygen Meters

Dissolved Oxygen Meters คือเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ ซึ่งปริมาณ Oxygen ในน้ำเป็นพารามิเตอร์สำคัญด้านคุ[...]

หลักการ DO meter

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen) เป็นตัววัดคุณภาพน้ำที่สำคัญ ในการบำบัดน้ำในอุตสาหกรรม

Dissolved oxygen คือ

รู้จักปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissolved oxygen (DO) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการวัดคุณภาพน้ำ

รู้จักค่า COD น้ำเสียคืออะไร

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี Chemical oxygen demand (COD) เป็นตัววัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

ค่า COD มาตรฐานและพารามิเตอร์คุณภาพน้ำอื่นๆ

การทดสอบความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ใช้เพื่อวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ ซึ่งใช้ออกซ[...]

ค่า COD คือ

การวัดการบำบัดน้ำเสียที่สำคัญในทุกสิ่งตั้งแต่ระบบเทศบาลไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ค่า COD พิจารณาประสิท[...]

COD คือ Chemical Oxygen Demand

ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้เพื่อทำให้สารปนเปื้อนในน้ำออกซิไดซ์ทางเคมีไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ค่าซีโอดี[...]

ค่า EC (Electrical Conductivity) นั้นสำคัญไฉน

EC ย่อมาจาก (Electrical Conductivity) หรือแปลเป็นภาษาไทยคือค่าการนำไฟฟ้า เป็นค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า EC คืออะไร

EC หรือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำคือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแต[...]

Conductivity หน่วย

ความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้าเรียกว่า EC (Electrical Conductivity) หรือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำ (การนำไฟฟ้าของน้ำ) หมายถึงการวัดความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ความส[...]

รู้และเข้าใจ Conductivity คืออะไร

การวัดความสามารถของน้ำในการส่งกระแสไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่งได้ว่าค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ “คอนดักติวิตี้”

พื้นฐานค่า pH ของดินและผลกระทบต่อผลผลิตของพืช

ในข้อมูลทางเทคนิคแล้ว ค่าพีเอชคือมาตรวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจน-ไอออนในสารหนึ่งๆ สำหรับความต้องการของ[...]

ค่า EC ในดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC ในดิน) คือการวัดปริมาณเกลือในดิน (ความเค็มของดิน) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคว[...]

คลอรีน (Chlorine) ประโยชน์ที่เป็นมากกว่าสารฆ่าเชื้อ

Chlorine ทั้งหมดที่พบบนโลกนี้อยู่ภายในสารประกอบเช่นออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine compounds) และเกลื[...]

การวัดคลอรีนในน้ำอย่างแม่นยำคู่มือสำหรับใช้ในบ้านและในอุตสาหกรรม

พวกเราโชคดีที่อยู่ในยุคที่น้ำสะอาด น้ำบริสุทธิ์สำหรับอุปโภค บริโภคนั้หาได้ง่าย ส่วนหนึ่งมาจากการคนพบ[...]

ข้อดีและข้อเสียของคลอรีนในน้ำประปาของคุณ

ก่อน โรคติดต่อทางน้ำเช่นไข้ไทฟอยด์และโรคบิดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของม[...]

การวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ด้วยเครื่องวัดคลอรีนของ Hanna Instrument

Hanna Instruments เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์น้ำที่มีชื่อเสียง รวมถึงเครื่องวัดคลอรีนซึ่งเป็นอุปก[...]

ความเข้าใจพื้นฐานคลอรีนคืออะไรประโยชน์และความเสี่ยง

ค้นพบในปี ค.ศ. 1774 โดยนักเคมีชาวสวีเดน Carl Wilhelm Scheele ซึ่งเข้าใจผิดคิดว่ามีออกซิเจนเป็นองค์ปร[...]

เครื่องวัดคลอรีน 200 ppm มั่นใจในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

200 ppm (ส่วนในล้านส่วน) หรือ mg/L (มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งหมายถึง Total chlorine เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน[...]

คำแนะนำวิธีใช้เครื่องวัดคลอรีนทีละขั้นตอนเพื่อความแม่นยำในการตรวจวัด

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัด Free chlorine และ Total chlorine ในน้ำตัวอย่างเครื่องวัดมีหลากหลายประ[...]

เครื่องวัดคลอรีนสระว่ายน้ำกุญแจสำคัญในการรักษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสม

องค์ประกอบทางเคมีมาตรฐานที่ใช้เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดแก่ผู้คนทั่วโลก เหตุผลที่นิยมใช้เนื่องจากการมีประส[...]

เครื่องวัดคลอรีนตู้ปลาสินค้าคุณภาพสูง ราคาถูก

โดยทั่วไปน้ำปะปาในเขตเทศบาลจะมีระดับ Free chlorine อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2.0 ppm จากก๊อกน้ำ และสามาร[...]

เครื่องวัดคลอรีนและ pH ในการควบคุมคุณภาพน้ำ

อุปกรณ์พิเศษที่ใช้วัดทั้งความเข้มข้นของคลอรีนและระดับ pH ของน้ำหรือของเหลว โดยทั่วไปจะใช้ในสระว่ายน้[...]

มาตราส่วนลมโบฟอร์ต (Beaufort): การประเมินความเร็วลมด้วยความแม่นยำ

มาตราส่วนโบฟอร์ต (Beaufort) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินและจำแนกความเร็วลมตามการสังเกตด้วยสายตา[...]

แอนนิโมมิเตอร์คืออะไรและทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการวัดลม

ลมเป็นพลังธรรมชาติอันทรงพลังที่ส่งผลต่อชีวิตของเราในด้านต่างๆ ตั้งแต่การพยากรณ์อากาศไปจนถึงการผลิตพล[...]

CFM CMM การไหลของอากาศ (Air flow)

การวัดการไหลของอากาศ (Air flow) เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ระบบ HVA[...]

เข้าใจเกี่ยวกับความเร็วลมคืออะไร: ความหมาย การวัด ความสำคัญ และการใช้งาน

ในทางอุตุนิยมวิทยาความเร็วลมหรือ Wind speed เป็นปริมาณพื้นฐานในบรรยากาศที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอาก[...]

ชนิดของเครื่องมือวัดความเร็วลมมีอะไรบ้าง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและหาปริมาณความเร็วและทิศทางของลมหรือการไหลของอากาศ ออกแบบมาเพื่อจับและว[...]

รู้และเข้าใจเครื่องวัดแรงลมแอร์

เครื่องวัดแรงลมแอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วของเครื่องบิน ความเร็วลม หรือการไหลของอากาศภายในอาคาร[...]

เครื่องวัดความเร็วลมในท่อแบบ Pitot Tube วิเคราะห์การไหลของลมอย่างแม่นยำ

Pitot tube anemometer เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ใช้วัดการไหลของของไหล รวมถึงความเร็วของอากาศในท่อล[...]

สำรวจเครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup anemometer) และการใช้งาน

เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้วัดลม ประกอบด้วยถ้วยสามใบขึ้นไปที่ติดตั้งบนโรเตอร์แนวนอน เมื่อลมพัด ถ้ว[...]

การเลือกเครื่องวัดความเร็วลมยี่ห้อไหนดีที่สุด: คู่มือฉบับสมบูรณ์

หากคุณพบคำถามเครื่องวัดลมยี่ห้อไหนดี เป็นการยากที่จะระบุเนื่องจากสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลากหลาย [...]

เครื่องวัดความเร็วลมเรียกว่าอะไรและมีหลักการทำงานอย่างไร

แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัดและกำหนดความเร็วและทิศทางของลม[...]

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ทั่วโลกลมเกิดขึ้นในขนาดต่างๆ รวมถึงกระแสลม ลมทะเล และลมกระโชกแรงในท้องถิ่น ในการวัดพลังงานที่เกิดจาก[...]

เรียนรู้และเข้าใจเครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม

เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการวัดความเร็วลม อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงอุตุนิยมวิทยา พลังงา[...]

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

Anemometer เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วของลมและ/หรือทิศทางลมโดยเฉพาะ มีการใช้กันอย่างแพ[...]

เข้าใจเครื่องวัดความเร็วลมคืออะไรและทำงานอย่างไร

คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเร็วและทิศทางของลมหรือก๊าซหรือการไหลของอากาศอื่นๆ เป็นเครื่อ[...]