DO Meter

DO Meter ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำได้หลายวิธีเช่นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากพืชน้ำ ผ่านคลื่นและน้ำที่ผสมอากาศลงในน้ำ และโดยการแพร่จากอากาศโดยรอบ

do meter

ออกซิเจนละลายในน้ำได้ง่ายโดยไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำหมายความว่าออกซิเจนจะคงสภาพเป็นออกซิเจนและให้คุณสมบัติทางชีวเคมีหลายประการ ปริมาณออกซิเจนที่น้ำสามารถกักเก็บไว้ได้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 8 ถึง 14 มก./ลิตร ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ ความเค็ม และความดันบรรยากาศ

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในน้ำต้องการออกซิเจนเพื่อความอยู่รอด ระดับ (Dissolved Oxygen DO) ที่สูงจึงมีส่วนช่วยให้ประชากรสัตว์น้ำมีสุขภาพดี ซึ่งช่วยในกระบวนการชำระล้างลำธารตามธรรมชาติ รวมทั้งการสลายตัวของสารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตในน้ำจะเครียดหากระดับ DO ลดลงต่ำกว่า 5 มก./ลิตร และปลาขนาดใหญ่อาจตายได้

ค่ามาตรฐาน

น้ำเสีย จะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L สินค้าให้เลือกหลายรุ่นติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

ชุดทดสอบและเครื่องวัด DO แบบ Winkler titration

วิธีการไทเทรต Winkler ซึ่งพัฒนาโดยนักเคมีวิเคราะห์ชาวฮังการี Lajos Winkler ในปี 1888 เป็นวิธีการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้อย่างแม่นยำสูง 

การทดสอบ Winkler ใช้การไทเทรตเพื่อกำหนดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำในตัวอย่างน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำ (D.O.) ใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาคุณภาพน้ำ

การวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำควรทำในภาคสนาม เนื่องจากตัวอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงจากการปรับสมดุลของบรรยากาศ

ข้อดีของวิธีการนี้คือให้ความแม่นยำสูง แต่ข้อเสียคือผู้ทำการวัดต้องมีความชำนาญและต้องคอยซื้อรีเอเจนต์ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง

เครื่องวัดแบบพกพา (Portable)

DO Meter แบบพกพา (Portable) สามารถนำเครื่องวัดหาปริมาณออกซิเจน Dissolved Oxygen: DO จากแหล่งน้ำได้เลย นิยมใช้เนื่องจากการใช้งานสะดวก ได้ผลการวัดรวดเร็ว แม่นยำ

ข้อดีของเครื่องวัดนี้มีความทนทาน หลายรุ่นกันน้ำ กันฝุ่น กันกระแทกเหมาะสำหรับการพกพาไปใช้งานในภาคสนาม และต้องหมั่นทำการสอบเทียบ (Calibration) ด้วยน้ำยา Zero Oxygen และสอบเทียบกับอากาศ 100% O2 Saturation สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate จากโรงงานผู้ผลิต

วิดิโอแนะนำเครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา HI98193

Sale
Original price was: ฿26,000.00.Current price is: ฿17,500.00.

เครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Type)

เครื่องวัด DO meter แบบตั้งโต๊ะเป็นเครื่องวัดสำหรับห้องปฎิบัติการมีความแม่นยำสูง หลายรุ่นสามารถวัดได้หลายพารามิเตอร์ปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen: DO, pH, โออาร์พี ORP, ค่าการนำไฟฟ้า ตะกอน Conductivity/TDS

ข้อดีของเครื่องวัดนี้คือให้ความแม่นยำระดับห้องปฎิบัติการ และมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายเช่น Data Logger และอื่นๆ แต่ข้อเสียคือไม่เหมาะนำไปวัดในงานภาคสนาม ต้องเก็บตัวอย่างน้ำแล้วนำมาวัดในภายหลังซึ่งอาจทำให้ได้ค่า DO ที่ไม่ถูกต้องได้

DO Controller

เครื่องควบคุม DO Controller แบบติดตั้ง/ออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายในการใช้งานที่หลากหลายสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม มีรีเลย์เอ้าท์พุทเพื่อเชื่อมต่อปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศ

เครื่องวัดชนิดนี้เหมาะกับงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะต้องวัดค่าออกซิเจนในน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นฟาร์มเลี้ยงปลา กุ้งเป็นต้น

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿1,596.00.Current price is: ฿1,330.00.
Sale
Original price was: ฿2,040.00.Current price is: ฿1,596.00.
Sale
Original price was: ฿15,000.00.Current price is: ฿12,000.00.
Sale
Original price was: ฿26,000.00.Current price is: ฿17,500.00.
Sale
Original price was: ฿50,400.00.Current price is: ฿42,000.00.

รู้จักเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter (Dissolved Oxygen) 

Dissolved oxygen หรือ DO เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์สำคัญในการวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถนิยามได้ว่าเป็นการกระจายของออกซิเจนในน้ำ โดยที่มาของออกซิเจนในน้ำนั้นมาจาก ชั้นบรรยากาศ การสังเคราะห์โดยพืช คลื่นและการไหลของน้ำได้ผสมอากาศเข้ากับน้ำ

ในขณะที่พืชน้ำผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสง ปริมาณของออกซิเจนขึ้นแปรผันตามปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้แก่อุณหภูมิ ความเค็ม และความกดอากาศของน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณออกซิเจนได้

ดังนั้นการวัดออกซิเจนในน้ำจึงมีความจำเป็นและ DO meter เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องตรวจสอบค่าออกซิเจนก่อนปล่อยน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

หน่วยการวัด DO

หน่วยของการวัดค่า DO ในน้ำคือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ซึ่งเหมือนกับหน่วย ppm (part per million) ซึ่งหมายถึงจำนวนโลเลกุลของออกซิเจน (O2) ในหน่วยมิลลิกรัมต่อปริมาณน้ำ 1 ลิตร

ค่ามาตรฐานสำหรับปริมาณออกซิเจนในน้ำ

  • น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
  • มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดึ จะมีค่า DO ประมาณ 5 – 8 mg/L
  • น้ำเสีย จะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L
  • ค่า DO ต่ำกว่า 4 mg/L ปลาตายหมด
  • ค่า DO ระหว่าง 4 -6 mg/L ปลาจำนวนน้อยมากๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
  • ค่า DO ระหว่าง 6.5 – 9.5 mg/L ปลาตัวใหญ่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ปลาตัวเล็กๆอยู่ไม่ได้
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ 9.5 – 12 mg/L ปลาทุกขนาดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

การวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen: DO วิธีการที่ดีที่สุดคือการวัด on site การสุ่มและนำน้ำตัวอย่างมาวัดหาปริมาณออกซิเจนในน้ำในห้องทดลอง อาจส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนเปลี่ยนแปลงได้จากหลายๆ ปัจจัย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา