DO meter เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter) ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


DO Meter (Dissolved Oxygen) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

Dissolved oxygen หรือ DO สามารถนิยามได้ว่าเป็นการกระจายทางกายภาพของออกซิเจนในน้ำ โดยมีแหล่งที่มาจากชั้นบรรยากาศและการสังเคราะห์โดยพืช คลื่นและการไหลของน้ำได้ผสมอากาศเข้ากับน้ำ ในขณะที่พืชน้ำผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสง ปริมาณของออกซิเจนขึ้นอยูกับปัจจัยต่างๆ เช่นอุณหภูมิ, ความเค็ม และความกดอากาศของน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณออกซิเจนได้

โดยปกติออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้มาจากบรรยากาศและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissolved Oxygen จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ และความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำ ถ้าหากอุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้ำสูง จะทำให้ออกซิเจนจะละลายในน้ำได้น้อยลง

ออกซิเจนละลายมักจะรายงานเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของความอิ่มตัวของอากาศ เครื่องวัดออกซิเจนตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในสารละลายที่เป็นน้ำมีเทคโนโลยีการตรวจจับออกซิเจนละลายสองประเภทหลักๆ คือวิธีการตรวจจับด้วยแสงซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่าเรืองแสงและขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรเคมีหรือคลาร์กที่หุ้มด้วยเมมเบรน ภายในเทคโนโลยีทั้งสองประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่นมีเซ็นเซอร์แสงสองประเภท เซ็นเซอร์แสงทั้งสองประเภทวัดการเรืองแสงตามที่ได้รับผลกระทบจากการมีอยู่ของออกซิเจน อย่างไรก็ตามหนึ่งเซ็นเซอร์วัดอายุการใช้งานของการเรืองแสงในขณะที่เซ็นเซอร์อื่นจะวัดความเข้มของการเรืองแสง เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีสองชนิดที่มีให้เลือกคือขั้วและกัลวานิก เซ็นเซอร์ออกซิเจนสามารถเลือกได้ด้วยคุณสมบัติมากมายรวมถึงประเภทของเทคโนโลยีการตรวจจับ

ค่ามาตรฐานสำหรับปริมาณออกซิเจนในน้ำ

  • น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
  • มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดึ จะมีค่า DO ประมาณ 5 – 8 mg/L
  • น้ำเสีย จะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 4 mg/L ปลาตายหมด
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 4 -6 mg/L ปลาจำนวนน้อยมากๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 6.5 – 9.5 mg/L ปลาตัวใหญ่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ปลาตัวเล็กๆอยู่ไม่ได้
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำต่ำกว่า 9.5 – 12 mg/L ปลาทุกขนาดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

การวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen: DO วิธีการที่ดีที่สุดคือการวัด on site การสุ่มและนำน้ำตัวอย่างมาวัดหาปริมาณออกซิเจนในน้ำในห้องทดลอง อาจส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนเปลี่ยนแปลงได้จากหลายๆ ปัจจัย

ประเภทของ DO Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

  • เครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Type Dissolved Oxygen Meter) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำเอนกประสงค์ สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen: DO, กรด-ด่าง pH, ค่าความต่างศักดิ์โออาร์พี ORP, ค่าการนำไฟฟ้า ตะกอน Conductivity/TDS
  • 2.เครื่องวัดแบบพกพา (Portable Dissolved Oxygen meter) สามารถนำเครื่องวัดหาปริมาณออกซิเจน Dissolved Oxygen: DOจากแหล่งน้ำได้เลย นิยมใช้เนื่องจากการใช้งานสะดวก ได้ผลการวัดรวดเร็ว แม่นยำ
  • 3.เครื่องวัดแบบติดตั้ง/ออนไลน์ (On-line Dissolved Oxygen Meter) วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนแบบติดตั้งสิ่งที่สำคัญหรือเป็นหัวใจหลักคือ เซนเซอร์วัดออกซิเจน ในปัจจบันมีเครื่องวัดให้เลือกมากมาย หลากหลายยี่ห้อเซนเซอร์หรือโพรบวัดออกซิเจนที่แนะนำคือ Optical เซนเซอร์ใช้หลักการของ Fluorescence ในการวัดปริมาณออกซิเจนโดยใช้หลักการของแสงที่จำกัดความยาวคลื่น Wavelength และควบคุมค่าความเข็มข้นของแสง ตกกระทบลง บนแผ่นเลนส์ ประมวณผลและจากค่าความแตกแตกระหว่างการส่งไป-กลับ คำนวณออกมาเป็นค่าออกซิเจนอายุการใช้งานยาวนานกว่าเซนเซอร์ประเภทอื่นๆและการดูแลรักษาง่าย

หน่วยการวัด DO

หน่วยของการวัดค่า DO ในน้ำคือ ppm (part per million) ซึ่งหมายถึง จำนวนโลเลกุลของ ออกซิเจน (O2) ต่อจำนวนโมเลกุลของตัวอย่างทั้งหมด 1 ล้านโมเลกุล ในส่วนของ %sat. นั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ค่า DO ( Dissolved Oxygen ) ในระดับอื่น หน่วย %sat. นั้นเป็นการวัดระดับ DO ( Dissolved Oxygen ) แล้วหารด้วย ปริมาณออกซิเจน สูงสุดที่น้ำสามารถให้ละลายได้ ณ อุณหภูมินั้นๆ และภายใต้เงื่อนไขของความดันบรรยากาศ แล้วคูณด้วย 100

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา