อุณหภูมิห้อง (Room temperature) คืออะไร: ทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น

อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) หมายถึงช่วงของอุณหภูมิที่โดยทั่วไปแล้วมนุษย์รู้สึกสบายและเป็นอุณหภูมิมาตรฐานสำหรับพื้นที่ภายในอาคาร ค่าอุณหภูมิห้องที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความชอบทางวัฒนธรรม

 

โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 20-25 °C (หรือ 68-77 องศาฟาเรนไฮต์) และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่นการเก็บอาหาร การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

 

Room temperature ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิภายนอกอาคาร ความชื้น การระบายอากาศ และฉนวน สิ่งสำคัญคือต้องรักษาอุณหภูมิของห้องให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความสะดวกสบาย สุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

อุณหภูมิห้องของบ้านทั่วไป

ตามนิยามของพจนานุกรม American Heritage Dictionary of the English Language อุณหภูมิในห้องคือ 20–22 °C และพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Oxford ระบุว่าอยู่ที่ประมาณ 20 °C Merriam-Webster กำหนดช่วงอุณหภูมิที่ 15 ถึง 25 °C (59 ถึง 77 °F) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ในระยะยาวและการทดลองในห้องปฏิบัติการ

การศึกษาระบุว่าผู้หญิงมักชอบอุณหภูมิที่อุ่นกว่าผู้ชาย องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้อุณหภูมิขั้นต่ำ 20 °C สำหรับทารก เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ป่วย ในทำนองเดียวกันบุคคลในกลุ่มเหล่านี้ไม่ทนต่อความร้อนมากเกินไป

อุณหภูมิห้องในทางวิทยาศาสตร์

บางหน่วยงานกำหนดอุณหภูมิปกติ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) กำหนดอุณหภูมิมาตรฐานเป็น 25 °C (77 °F, 298.15 K)

ในอุตสาหกรรมยาอุณหภูมิห้องควบคุมคือ 20 ถึง 25 °C (68 ถึง 77 °F) สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) กำหนดอุณหภูมิปกติไว้ที่ 25 °C (77 °F) สำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้รายงานและบันทึกเพราะอาจแตกต่างจากค่าอุดมคติหรือค่ามาตรฐาน

อุณหภูมิห้อง vs อุณหภูมิแวดล้อม

แม้ว่าผู้คนจะใช้คำว่า “อุณหภูมิห้อง” และ “อุณหภูมิแวดล้อม” แทนกันได้ แต่คำเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน อุณหภูมิแวดล้อมคืออุณหภูมิที่บันทึกจริงของสภาพแวดล้อม บางครั้งอาจแตกต่างจากอุณหภูมิห้องและอาจไม่ใช่อุณหภูมิภายในอาคารด้วยซ้ำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิห้องได้แก่:

 • อุณหภูมิภายนอก: อุณหภูมิภายนอกเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ Room temperature ในสภาพอากาศที่เย็นกว่า การรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการจะทำได้ยากกว่า ในขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนจัด การรักษาอุณหภูมิให้เย็นจะง่ายกว่า
 • แสงแดด: แสงแดดยังส่งผลด้วย อาคารที่ได้รับแสงแดดโดยตรงสามารถเพิ่มอุณหภูมิของห้องได้ ในขณะที่การบังแสงแดดด้วยม่านบังแดดสามารถช่วยให้ห้องเย็นขึ้นได้
 • ความชื้น: ความชื้นคือปริมาณไอน้ำในอากาศ และอาจส่งผลต่ออุณหภูมิภายในห้อง ระดับความชื้นสูงจะทำให้ห้องรู้สึกอุ่นขึ้น ในขณะที่ระดับความชื้นต่ำจะทำให้ห้องเย็นลง
 • ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนที่เหมาะสมสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิโดยป้องกันการสูญเสียความร้อนในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและการเพิ่มความร้อนในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ฉนวนที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ห้องร้อนหรือเย็นเกินไป
 • การระบายอากาศ: การระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาอุณหภูมิห้อง การระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิของห้องโดยให้อากาศบริสุทธิ์หมุนเวียนและป้องกันการสะสมของความร้อน
 • การเข้าพัก: จำนวนคนในห้องอาจส่งผลต่ออุณหภูมิห้อง ผู้คนจำนวนมากสร้างความร้อนในร่างกายมากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มอุณหภูมิของห้องได้
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดต้องมีการระบายความร้อนเช่นซีพียูของคมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิในห้องได้เช่นกัน
AS808-smartsensor

AR808 เครื่องวัดอุณหภูมิ & ความชื้น แบรนด์ SmartSensor หน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ & ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย

 • ย่านวัด -20°C ถึง 70°C
 • แม่นยำ ±1°C
 • ย่านความชื้น 20%-90% RH
 • แม่นยำ ±5 %RH
เครื่องวัดอุณหภูมิห้องรุ่นแนะนำ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา