Data Logger

Datalogger หรือเครื่องบันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบและบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ความสว่างของแสง ความดังของเสียงหรือพารามิเตอร์อื่นๆ โดยอัตโนมัติโดยข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บไว้ในเครื่องบันทึกข้อมูล

เครื่องบันทึกข้อมูลใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำภายในสำหรับจัดเก็บข้อมูล และเซ็นเซอร์เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เครื่องบันทึกข้อมูลสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้ หรือใช้เป็นอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลนที่มีอินเทอร์เฟซแบบโลคัลหรือเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์

datalogger

ข้อดีของเครื่องบันทึกข้อมูลคือสามารถทำงานโดยไม่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทอื่นๆ เครื่องบันทึกข้อมูลมีรูปร่างและขนาดต่างๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเครื่องบันทึกฟังก์ชันคงที่ช่องเดียวแบบประหยัดที่เรียบง่าย ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certification of Calibration) สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


รู้จักกับ Data Logger (เครื่องบันทึกข้อมูล)

Datalogger เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบและบันทึกค่าพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งช่วยให้สามารถตรวจวัดเงื่อนไขบันทึกวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยทั่วไปจะมีเซ็นเซอร์เพื่อรับข้อมูลและชิปคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ จากนั้นข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องบันทึกข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ มีเครื่องบันทึกหลายชนิดในการเก็บข้อมูลหรือค่าต่างๆ เช่นอุณหภูมิความชื้น การใช้พลังงานไฟฟ้าเฟส CO2, mV, mA, แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น

data logger

หลักการทำงานของ Data logger

มีเซ็นเซอร์และใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำภายในสำหรับการจัดเก็บข้อมูล และใช้เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เครื่องบันทึกข้อมูลสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม หรือมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง

ข้อดีของเครื่องบันทึกข้อมูลคือสามารถทำงานโดยอิสระจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทอื่นๆ เครื่องบันทึกข้อมูลมีอยู่ในรูปทรงและขนาดต่างๆ

เครื่องบันทึกข้อมูลในปัจจุบันมักมีการสื่อสารผ่าน USB สำหรับการตั้งค่าและดาวน์โหลดข้อมูลเป็นอย่างน้อย และบางรุ่นยังสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและ WiFi เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจมีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนหรือบริการคลาวด์ที่สามารถแจ้งเตือนทางอีเมลในกรณีที่มีค่าผลการวัดที่สูงเกินขีดจำกัด

ประเภทอินพุตของเครื่องบันทึกข้อมูล

เครื่องบันทึกข้อมูลสามารถรับอินพุตประเภทต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบันทึกข้อมูลแบบหลายอินพุตที่สามารถรับอินพุตได้ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น อุณหภูมิและความชื้นหรืออุณหภูมิและความดัน เครื่องบันทึกข้อมูลบางตัวสามารถรับอินพุตได้ทุกประเภท

ประเภทอินพุตที่พบมากที่สุดได้แก่:

  • ความดัน: วัดความดันของก๊าซและของเหลว รวมทั้งความดันบรรยากาศและน้ำ
  • อุณหภูมิ: เครื่องมือตัดไม้เหล่านี้สามารถใช้วัดอุณหภูมิที่สูงมากและต่ำมาก รวมทั้งอุณหภูมิของของเหลว
  • ความชื้น: เครื่องบันทึกความชื้นสามารถรวบรวมข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง และความเข้มข้นของไอน้ำในหน่วยมาตรฐานหรือหน่วยเมตริก
  • แรงดันไฟฟ้า: ตัวบันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าสามารถปรับให้เข้ากับการวัดแรงดันไฟฟ้าใดๆ รวมถึงแรงดันต่อแรงบิดและโหลดต่อแรง
  • กระแสไฟฟ้า: เครื่องบันทึกข้อมูลปัจจุบันประกอบด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล AC และ DC และมักใช้เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ในอาคาร

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา