เครื่องวัดแอมโมเนีย

แอมโมเนีย NH3 เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะที่ประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจนและไฮโดรเจน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการสลายของอินทรียวัตถุ แต่ยังผลิตในปริมาณมากโดยมนุษย์ในการผลิตปุ๋ย พลาสติก ยาและปิโตรเคมี

การสัมผัสกับแอมโมเนียของมนุษย์มักเกิดขึ้นจากการสูดดมก๊าซหรือไอระเหย แม้ว่าที่ความเข้มข้นต่ำ แอมโมเนียโดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตราย แต่ที่ความเข้มข้นสูงแอมโมเนียจะทำให้พืชเสียหายและระคายเคืองต่อดวงตาและจมูก

เครื่องวัดแอมโมเนีย

ประเภทของเครื่องวัดแอมโมเนีย

Ammonia Meter แบ่งได้เป็น 2 ชนิดได้แก่เครื่องวัดแอมโมเนียสำหรับวัดในน้ำและในอากาศ (ก๊าซแอมโมเนีย) เป็นการวัดระดับแอมโมเนีย ในน้ำ ในอากาศ เป็นพารามิเตอร์ที่วัดกันทั่วไปในสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือวัดแอมโมเนียในน้ำ

แอมโมเนียในรูปแบบที่เป็นกลางและรวมกันเป็นสารประกอบทางเคมีของทั้งไนโตรเจนและไฮโดรเจนที่มีสูตร NH3 ส่วนใหญ่มาจากปลาที่ขับออกมาทางเหงือกหรือปัสสาวะ และเป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

แอมโมเนียในน้ำในปริมาณมากสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระดับแอมโมเนียในน้ำใต้ดินโดยทั่วไปจะต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเขียนได้ 0.2 ส่วนต่อล้าน (ppm)

เมื่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปนานๆ ความเข้มข้นของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงจึงสูงขึ้นจนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้

ดังนั้นโดยทั่วไปจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ-ระบายน้ำเพื่อควบคุมความเข้มข้นของแอมโมเนียไม่ให้สูงเกินไป

แต่การกระทำเช่นนี้อาจไปสร้างผลกระทบให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับน้ำทิ้งโดยเฉพาะตามพื้นที่ที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่หนาแน่น เพราะน้ำทิ้งเหล่านี้มีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย

แอมโมเนียใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะก๊าซทำความเย็นเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมปุ๋ย เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ระคายเคืองอย่างรุนแรง และเป็นของเหลวไม่มีสีภายใต้ความดัน ไม่ถือเป็นก๊าซไวไฟ

ก๊าซแอมโมเนียสามารถสลายตัวได้ที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดไฮโดรเจนที่ติดไฟได้มากและไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เป็นพิษ ก๊าซแอมโมเนียเป็นก๊าซกัดกร่อนและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากสูดดม ก๊าซแอมโมเนียอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ปอด

ก๊าซแอมโมเนียเป็นสารระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง คนส่วนใหญ่สามารถตรวจพบได้ด้วยกลิ่นที่ 0.6 ถึง 53 ppm อาจสังเกตเห็นการระคายเคืองจมูกและลำคอที่ความเข้มข้นต่ำสุดที่ 24 ppm หลังจากสัมผัสสาร 2-6 ชั่วโมง

วิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในการวัด Ammonia คือการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับวัดก๊าซแอมโมเนียของเราทั้งหมด โดยปกติจะถูกวัดเป็นหน่วยส่วน ในล้านส่วน (ppm) สำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยของมนุษย์

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด


เมื่อใดควรวัดแอมโมเนีย

แอมโมเนียไม่มีสีและไม่มีกลิ่นในปริมาณเล็กน้อย ดังนั้นวิธีเดียวที่จะตรวจสอบได้คือผ่านการทดสอบแอมโมเนีย สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประมงเนื่องจากถึงแม้ว่าปลาจะขับแอมโมเนียตามธรรมชาติ แต่การสะสมอาจเป็นอันตรายต่อปลาได้ การตรวจจับล่วงหน้าช่วยให้สามารถกำจัดแอมโมเนียก่อนที่ความเข้มข้นจะถึงระดับที่เป็นพิษ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา