แคล้มมิเตอร์

แคล้มมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งเหมาะใช้ในงานซ่อมบำรุง วัดค่าพิ้นฐานทางไฟฟ้าเช่นแรงดัน กระแส ความต้านทานเป็นต้น ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


รู้จักกับแคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter)

แคลมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าที่รวมดิจิตอลมัลติมิเตอร์พื้นฐานเข้ากับเซ็นเซอร์กระแส

แคลมป์วัดกระแสโดยมีขากรรไกรแบบบานพับรวมอยู่ในตัว และบางรุ่นยังสามารถมีโพรบเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทาน

Clamp meter ในปัจจุบันมีฟังก์ชันพื้นฐานส่วนใหญ่ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM) เช่นความสามารถในการวัดแรงดันไฟ ความต่อเนื่อง และความต้านทาน

แคล้มมิเตอร์

ประเภทของแคล้มมิเตอร์

  • Current transformer ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้น มีการติดตั้งขากรรไกรแข็งเหล็กเฟอร์ไรต์ ห่อด้วยขดลวด ลวดทองแดง เหล็กและลวดทองแดงเป็นแกนแม่เหล็กที่เปิดใช้งานในสนามแม่เหล็กระหว่างการวัด
  • Hall Effect สามารถวัดได้ทั้งกระแส AC และ DC จนถึงช่วงกิโลเฮิร์ตซ์ (1000 Hz) เช่นเดียวกับชนิดของหม้อแปลงปัจจุบันมิเตอร์วัดฮอลล์เอฟเฟ็กต์ใช้ขากรรไกรเหล็กแข็งเพื่อมุ่งสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบตัวนำที่ถูกวัด
  • Flexible แคลมป์มิเตอร์เหล่านี้ไม่มีแกนเหล็ก แต่ใช้ขดลวดที่มีรูปร่างเป็นเกลียวซึ่งตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กรอบตัว

มาตรฐานความปลอดภัยของแคลมป์มิเตอร์

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครื่องวัด การจัดอันดับความปลอดภัยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของ International Electrotechnical Commission (IEC) สำหรับอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ IEC 61010 กำหนดหมวดการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าสี่ประเภท โดยทั่วไปเครื่องวัดที่มีการจัดระดับหมวดหมู่ IV 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา