เครื่องวัดคลอรีนสระว่ายน้ำกุญแจสำคัญในการรักษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสม

เครื่องวัดคลอรีนสระว่ายน้ำ

คลอรีนเป็นองค์ประกอบทางเคมีมาตรฐาน ที่ใช้เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดแก่ผู้คนทั่วโลก เหตุผลที่นิยมใช้เนื่องจากการมีประสิทธิภาพสูงและมีความสำคัญต่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียผ่านปฏิกิริยาเคมีได้ ไม่ว่าคุณจะดูแลสระว่ายน้ำหรือทำงานในโรงบำบัดน้ำ การใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้น้ำสะอาดให้ปราศจากสิ่งเจือปน

เมื่อเติมคลอรีนลงในน้ำในสระโดยตรง จะแตกตัวเป็นสารเคมีเช่นไฮโปคลอไรต์ไอออนและกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆ เนื่องจากสามารถฆ่าแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่คล้ายกันได้

การใช้งานหลักจึงเกี่ยวข้องกับการใช้เป็นยาฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำและสำหรับบำบัดน้ำดื่ม อีกทั้งยังสามารถใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสิ่งทอและสี ยาเป็นต้น

เครื่องวัดคลอรีนสระว่ายน้ำ (Swimming pool chlorine meter) คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณคลอรีนที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดในสระว่ายน้ำ โดยทั่วไป Chlorine มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและพารามิเตอร์สำคัญในสระว่ายน้ำ

มีการใช้อุปกรณ์และชุดเครื่องมือที่หลากหลายในการทดสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำนอกเหนือจากคลอรีนแล้วยังมีตัวชี้วัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำที่สำคัญหลายตัว โดยปรกติพารามิเตอร์ที่จำเป็นในตรวจวัดมีดังต่อไปนี้:

ระดับคลอรีน

คลอรีนในน้ำที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่า ‘คลอรีนอิสระ (Free chlorine)‘ ความเข้มข้นของ Free chlorine ในสระควรอยู่ระหว่างช่วง 1.0 ถึง 3.0 มก./ลิตร (ppm) ระดับที่เหมาะสมคือ 2 มก./ลิตร

หากรักษาระดับให้เหมาะสมไม่เพียงแต่ควรยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคหลายชนิดแล้ว ไม่ควรมีกลิ่น Chlorine ด้วย

มักเชื่อกันว่ากลิ่นสระว่ายน้ำเกิดจากคลอรีนมากเกินไป แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ตัวการที่แท้จริงของกลิ่นที่เรารับรู้คือคลอรามีน

ซึ่งคลอรามีนเป็นสารประกอบทางเคมีที่สะสมอยู่ในน้ำในสระ ซึ่งทำให้รู้สึกว่าอยู่ในสระเมื่อสระว่ายน้ำของคุณไม่ได้รับการจัดการที่ดี คลอรามีนเป็นผลจากส่วนผสมสองอย่างรวมกัน:

 • Total chlorine ฆ่าเชื้อ
 • เหงื่อ น้ำมัน และปัสสาวะที่เข้าสู่สระน้ำ

กลิ่นในสระว่ายน้ำเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องกำจัดคลอรามีน

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)

 • pH ในสระว่ายน้ำที่ต่ำกว่า 7.2 (เป็นกรด) จะทำให้ Chlorine ละลายอย่างรวดเร็วและระคายเคืองต่อดวงตา
 • pH ในสระว่ายน้ำที่สูงกว่า 7.6 (เป็นด่าง) จะทำให้ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลง ทำให้เกิดตะกอน น้ำขุ่น และระคายเคืองตา โดยเฉพาะในสระน้ำเกลือ

ในช่วงค่า pH 7.2 ถึง 7.6 เป็นค่าพีเอชที่เป็นกลางค่อนไปทางด่างเล็กน้อยและเพื่อให้แน่ใจว่าคลอรีนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้สระ จึงต้องรักษาช่วงค่า pH ให้อยู่ภายในขีดจำกัดเหล่านี้

ระดับ pH

ระดับ Total Alkalinity

ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinity) การวัดความสามารถของน้ำในการทำให้กรดเป็นกลาง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำบัดทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันน้ำขุ่น การก่อตัวของตะกรัน การกัดกร่อนของโลหะ และเพื่อให้น้ำสบายสำหรับผู้ใช้

นอกจากนี้ความเป็นด่างรวมนี้ต่ำยังทำให้ระดับ pH ไม่เสถียร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของคลอรีนด้วย

ควรรักษาค่าความเป็นด่างทั้งหมดให้อยู่ในช่วง 60 ถึง 200 มก./ลิตร (ppm) และปรับตามความจำเป็นโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต

ระดับ Total Alkalinity

ระดับ Calcium Hardness

ระดับ Calcium Hardness (ความกระด้างของน้ำจากแคลเซี่ยม) เพื่อป้องกันการก่อตัวของตะกรัน ควรตรวจสอบความกระด้างของแคลเซียมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

นอกจากนี้เมื่อความกระด้างของแคลเซียมต่ำเกินไปเช่น น้ำ “น้ำอ่อนเกินไป” สามารถสร้างปฏิกิริยาที่เรียกว่า “การตีกลับค่า pH” ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคลอรีนได้ ช่วง Calcium Hardness คือ 150 ถึง 400 มก./ลิตร (ppm)

ระดับ Calcium Hardness

ตารางค่ามาตรฐานของสระว่ายน้ำ (chlorine)

สระว่ายน้ำคลอรีนสระว่ายน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำสาธารณะ
ระดับค่า pH7.2 – 7.67.2 – 7.6
ระดับคลอรีนอิสระ1.0 ppm1.5 – 2.0 ppm
ระดับ Total Alkalinity80 – 150 ppm80 – 150 ppm
ระดับ Calcium Hardness200 – 400 ppm200 – 400 ppm

ตารางค่ามาตรฐานของสระเกลือ

สระเกลือสระว่ายน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำสาธารณะ
ระดับเกลือ Salt Level3500 – 4000 ppm3500 – 4000 ppm
ระดับ pH7.2 – 7.67.2 – 7.6
ระดับคลอรีนอิสระ1.0 ppm1.5 – 2.0 ppm
ระดับ Total Alkalinity80 – 150 ppm80 – 150 ppm

สินค้ารุ่นแนะนำสำหรับวัดคลอรีน

HI3887

HI3887 เป็นชุดทดสอบคลอรีนและ pH มาพร้อมกับสารทำปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์คลอรีนประมาณ 50 ตัวอย่างและทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH 100 ตัวอย่าง

 • ช่วงการวัด 0.0 ถึง 2.5 mg/L (ppm)
 • ความละเอียด 0.5 mg/L
 • ช่วง pH 6.0 ถึง 8.5 pH
 • ความละเอียด 0.5 pH
ดูรายละเอียด HI3887

HI701 วัดคลอรีนอิสระ (Free Chlorine Meter) แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม สามารถแสดงผลได้แบบดิจิตอลไม่ต้องประมาณค่าเหมือนกับกระดาษทดสอบ

 • ช่วงวัด 0.00-2.50 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
 • ความแม่นยำ ± 3%
ดูรายละเอียด HI701

HI97771C เครื่องวัดแบบ 2IN1 (Free and Total Ultra High Range) แบรนด์ Hanna พร้อมน้ำยา CAL Checked และกระเป๋าอุปกรณ์

 • ย่านวัดคลอรีนอิสระ 0.00 – 5.00 mg/L (ppm)
 • ย่านวัดคลอรีนรวม 0- 500 mg/L (ppm)
 • พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA
ดูรายละเอียด HI97771C

สินค้ารุ่นแนะนำสำหรับวัด pH

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น PH818 แบรนด์ SmartSensor

PH818 แบรนด์ SmartSensor เป็น pH มิเตอร์แบบกันน้ำ แสง Backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ในแสงน้อย ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษลิตมัส หรือสารเคมี

 • ย่านการวัดค่า 0.00-14.00 pH
 • ค่าความแม่นยำ ±0.05PH
 • ใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต
ดูรายละเอียด PH818

HI98107 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง (ค่า pH) จาก Hanna เป็นมิเตอร์วัดค่า pH แบบพกพาที่มีคุณภาพ ให้ผลการทดสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ มาพร้อมกับน้ำยาสอบเทียบแบบซอง ทำการสอบเทียบ 2 จุด (2 Point Calibration)มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 • ย่านวัด pH 0.0-14.0
 • ความแม่นยำ ±0.1 pH
 • ย่านวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50C
 • ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
ดูรายละเอียด HI98107

สินค้ารุ่นแนะนำสำหรับวัด Total Alkalinity

hi775

HI775 ทำให้การวัดความเป็นด่าง อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) สำหรับน้ำ ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในขั้นตอนง่ายๆ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • ย่านการวัด 0 – 500 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 1ppm
 • ความแม่นยำ ±5 ppm (mg/L) ±5%
ดูรายละเอียด HI775
hi755

HI755 เครื่องวัดความเป็นด่าง อัลคาลินิตี้ Alkalinity Meter สำหรับน้ำทะเล ทำให้การวัดอัลคาลินิตี้ (Alkalinity) สำหรับน้ำทะเลให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในขั้นตอนง่ายๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ย่านวัด 0 ถึง 300 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 1ppm
 • ความแม่นยำ ±5 ppm (mg/L) ±5%
ดูรายละเอียด HI755

HI97104 เป็นเครื่องวัดแบบ 4 In 1 สำหรับวัดค่า pH และ (Free & Total Chlorine) Alkalinity และกรดไซยานูริก ฟังก์ชั่น CAL Check ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • ช่วงวัด pH: 6.5 ถึง 8.5 ± 0.1 pH
 • ช่วงคลอรีน 0.00 ถึง 5.00 mg/L
 • ช่วงวัดไซยานูริก 0 ถึง 80 mg/L
 • ช่วงวัด Alkalinity 0 to 500 mg/L
ดูรายละเอียด HI97104

สินค้ารุ่นแนะนำสำหรับวัด Calcium Hardness

HI720

HI720 เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness สามารถตรวจสอบวัดความกระด้างของน้ำจากแคลเซียม 

 • ย่านการวัด 0.00-2.70 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 0.01 ppm
 • ความถูกต้อง ±5%
ดูรายละเอียด HI720

HI97720C เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness meter มีฟังก์ชั่น CAL Check ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติ

 • ย่านการวัด 0.00-2.70 มิลลิกรัม/ลิตร (PPM)
 • ความถูกต้อง ±0.11 mg/L
 • ใบรับรอง (Certificate) จาก USA
 • พร้อมชุดอุปกรณ์
ดูรายละเอียด HI97720C

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา