น้ำยาบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) ใช้สำหรับการทดสอบ สอบเทียบการวัดค่า pH หรือ EC TDS หรือ ORP มีความแม่นยำสูง บัฟเฟอร์เหล่านี้ให้ค่าที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าน้ำยาบัฟเฟอร์ (Buffer Solution)


บัฟเฟอร์คือสารละลายที่มีค่า pH คงที่ทำโดยการผสมกรดอ่อนหรือเบสอ่อนปริมาณมากกับเบสคอนจูเกตหรือกรดคอนจูเกตทำให้ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งสารละลายบัฟเฟอร์จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

Buffer มีการใช้งานที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการเนื่องจากจำเป็นต้องมีค่า pH ที่คงที่และยังใช้ในการสอบเทียบหรือปรับเทียบ (Calibration) อุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องวัด pH EC TDS และ ORP Meter เพื่อให้เครื่องวัดมีความแม่นยำ

ใช้ในห้องทดลอง

ชนิดของน้ำยาบัฟเฟอร์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

  • พีเอชบัฟเฟอร์ ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH Meter เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของเครื่องวัด
  • EC TDS บัฟเฟอร์ เช่นเดียวกันใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัด EC TDS Meter
  • ORP บัฟเฟอร์ สำหรับการสอบเทียบ ORP Meter
เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับน้ำยามาตรฐาน Buffer

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความที่เกี่ยวข้อง