น้ำยาบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) ใช้สำหรับการทดสอบ สอบเทียบการวัดค่า pH หรือ EC TDS หรือ ORP มีความแม่นยำสูง บัฟเฟอร์เหล่านี้ให้ค่าที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


บัฟเฟอร์คือสารละลายที่มีค่า pH คงที่ทำโดยการผสมกรดอ่อนหรือเบสอ่อนปริมาณมากกับเบสคอนจูเกตหรือกรดคอนจูเกตทำให้ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งสารละลายบัฟเฟอร์จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

 

Buffer มีการใช้งานที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการเนื่องจากจำเป็นต้องมีค่า pH ที่คงที่และยังใช้ในการสอบเทียบหรือปรับเทียบ (Calibration) อุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องวัด pH EC TDS และ ORP Meter เพื่อให้เครื่องวัดมีความแม่นยำ อีกทั้งบัฟเฟอร์ยังถูกใช้เพื่อให้เอนไซม์ส่วนใหญ่ทำงานได้อย่างถูกต้องและใช้บัฟเฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้มข้นของสีที่เหมาะสมเมื่อใช้สีย้อม เป็นที่น่าสังเกตว่าสารละลายบัฟเฟอร์ไม่จำเป็นต้องมีค่า pH เป็นกลาง แต่เป็นสารละลายที่สมดุล สารละลายบัฟเฟอร์ที่ทำจากกรดซิตริกแอมโมเนียกรดอะซิติก (ซึ่งพบในน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นต่ำ) และสารประกอบอื่นๆ สามารถมีค่า pH ได้ต่ำถึง 2 หรือสูงกว่า 10

น้ำยาบัฟเฟอร์คุณภาพสูง

Buffer solution คุณภาพสูงราคาถูกมาพร้อมกับใบรับรอง Certificate of Analysis ตามมาตรฐาน NIST

ชนิดของน้ำยาบัฟเฟอร์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

  • พีเอชบัฟเฟอร์ ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH Meter เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของเครื่องวัด
  • EC TDS บัฟเฟอร์ เช่นเดียวกันใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัด EC TDS Meter
  • ORP บัฟเฟอร์ สำหรับการสอบเทียบ ORP Meter

เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับน้ำยามาตรฐาน Buffer

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความที่เกี่ยวข้อง