Block "buffer-solution" not found

Sale
Original price was: ฿1,436.00.Current price is: ฿1,197.00.
Sale
Sale
Original price was: ฿2,100.00.Current price is: ฿1,750.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿2,400.00.Current price is: ฿2,000.00.
Sale
Original price was: ฿2,500.00.Current price is: ฿2,062.00.

บัฟเฟอร์คือสารละลายที่มีค่า pH คงที่ทำโดยการผสมกรดอ่อนหรือเบสอ่อนปริมาณมากกับเบสคอนจูเกตหรือกรดคอนจูเกตทำให้ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งสารละลายบัฟเฟอร์จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

Buffer มีการใช้งานที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการเนื่องจากจำเป็นต้องมีค่า pH ที่คงที่และยังใช้ในการสอบเทียบหรือปรับเทียบ (Calibration) อุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องวัด pH EC TDS และ ORP Meter เพื่อให้เครื่องวัดมีความแม่นยำ

ใช้ในห้องทดลอง

ชนิดของน้ำยาบัฟเฟอร์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

  • พีเอชบัฟเฟอร์ ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH Meter เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของเครื่องวัด
  • EC TDS บัฟเฟอร์ เช่นเดียวกันใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัด EC TDS Meter
  • ORP บัฟเฟอร์ สำหรับการสอบเทียบ ORP Meter

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา