Buffer Solution

น้ำยาบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) ใช้สำหรับการทดสอบ สอบเทียบการวัดค่า pH หรือ EC TDS หรือ ORP มีความแม่นยำสูง บัฟเฟอร์เหล่านี้ให้ค่าที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

pH Buffer Solution

ประเภทของน้ำยา Buffer Solution

สารละลาย pH Buffer

สารละลายพีเอชบัฟเฟอร์ความแม่นยำ ± 0.01 pH ที่ 25°C (77°F) นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่ 4.01, 7.01, 6.86, 9.18 และ 10.01

ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO สามารถตรวจสอบย้อนกลับ NIST ได้ พร้อมกับใบรับรอง Certificate of Analysis จาก USA

ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดพีเอช เนื่องจากอิเล็กโทรด (หัววัด pH) ทั้งหมดจะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน

น้ำยาสอบเทียบ EC TDS Buffer

น้ำยาบัฟเฟอร์มาตรฐานสำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้า (EC) และ TDS ใช้สำหรับสำหรับคาริเบทสอบเทียบเครื่องวัด EC TDS พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) จาก USA

ให้เลือกน้ำยาค่าที่ใกล้กับช่วงการวัดของคุณและปรับเทียบเครื่องมือเพื่อความแม่นยำของระบบที่เหมาะสมที่สุด

น้ำยาสอบเทียบ ORP Buffer

การสอบเทียบโดยใช้ ORP buffer ที่ทราบค่า อุณหภูมิเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการปรับเทียบและวัด ORP เนื่องจากอุณหภูมิสามารถส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของโปรตอนอิสระ โดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์ ORP จะถูกคาริเบทที่จุดเดียว ให้ความแม่นยำเพียงพอสำหรับการวัดค่า ORP ±20 mV

สินค้าทั้งหมด


บัฟเฟอร์คือสารละลายที่มีค่า pH คงที่ทำโดยการผสมกรดอ่อนหรือเบสอ่อนปริมาณมากกับเบสคอนจูเกตหรือกรดคอนจูเกตทำให้ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งสารละลายบัฟเฟอร์จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

Buffer มีการใช้งานที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการเนื่องจากจำเป็นต้องมีค่า pH ที่คงที่และยังใช้ในการสอบเทียบหรือปรับเทียบ (Calibration) อุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องวัด pH EC TDS และ ORP Meter เพื่อให้เครื่องวัดมีความแม่นยำ

ใช้ในห้องทดลอง

ชนิดของน้ำยาบัฟเฟอร์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

  • พีเอชบัฟเฟอร์ ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH Meter เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของเครื่องวัด
  • EC TDS บัฟเฟอร์ เช่นเดียวกันใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัด EC TDS Meter
  • ORP บัฟเฟอร์ สำหรับการสอบเทียบ ORP Meter

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา