Water activity meter

Water activity meter เป็นเครื่องมือสำหรับวัดแอคติวิตีของน้ำ (aw) คือการวัดปริมาณน้ำที่มีอยู่สำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางเคมีในสารเช่น อาหาร ยา หรือวัสดุอื่นๆ โดยมีช่วงการวัดตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.00 โดยที่ 1.00 หมายถึงค่าแอคติวิตีของน้ำบริสุทธิ์

โดยทั่วไปเครื่องวัดจะทำงานโดยการวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวอย่างอาหาร จากนั้นการวัดนี้จะถูกแปลงเป็นค่าแอคติวิตีของน้ำโดยใช้สมการหรือเส้นโค้งการสอบเทียบที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ช่วยในการประเมินความเสถียรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื่องจาก aW สามารถมีอิทธิพลต่อปัจจัยต่างๆ เช่นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปฏิกิริยาของเอนไซม์ และความเสถียรทางเคมี

เครื่องวัดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง และวัสดุศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ความคงตัว และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


โดยทั่วไปการใช้เครื่องวัดแอคติวิตีของน้ำมีขั้นตอนต่อไปนี้:

  • การสอบเทียบ: ก่อนใช้งาน ควรสอบเทียบตามคำแนะนำของผู้ผลิต การสอบเทียบช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวัดที่แม่นยำโดยการปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์ให้ตรงกับมาตรฐานที่ทราบ
  • การเตรียมตัวอย่าง: เตรียมตัวอย่างตามคำแนะนำ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการบด การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  • การวางตำแหน่งตัวอย่าง: วางตัวอย่างที่เตรียมไว้ในที่ตลับหรืออุปกรณ์วางตัวอย่าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอย่างมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
  • การวัด: เริ่มกระบวนการวัดตามคำแนะนำ เริ่มรอบการวัด และปล่อยให้อุปกรณ์มีความเสถียร
  • การอ่านค่า: เมื่อรอบการวัดเสร็จสมบูรณ์เครื่องวัดจะอ่านค่าเพื่อระบุ aW ของตัวอย่าง บันทึกค่านี้เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารเพิ่มเติม
  • การทำความสะอาดและบำรุงรักษา: หลังการใช้งาน ให้ทำความสะอาดตลับใส่ตัวอย่างและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต การบำรุงรักษาที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้เมื่อเวลาผ่านไป

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา