วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ (Sensor) และหน่วยแสดงผลที่แสดงการอ่านค่าอุณหภูมิ

เครื่องมือนี้มีหลายประเภทได้แก่แบบโพรบ แบบอินฟราเรด กล้องภาพความร้อนและอื่นๆ

ความสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการอ่านค่าที่แม่นยำ อุณหภูมิเป็นตัวแปรที่สำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหาร ระบบ HVAC และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น

 • ในการดูแลสุขภาพ: การวัดอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและติดตามภาวะสุขภาพเช่นไข้
 • ในอุตสาหกรรมอาหาร: การตรวจสอบอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของอาหารและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 • ในระบบ HVAC การควบคุมอุณหภูมิมีความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการอ่านค่านั้นเชื่อถือได้ การไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้การวัดไม่ถูกต้อง

นำไปสู่การวินิจฉัยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาหารเน่าเสีย และผลที่ตามมาอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบโพรบ

ตรวจสอบความแม่นยำในเบื้องต้นก่อนการใช้งานโดยสามารถใช้น้ำแข็งหรือน้ำเดือดเพื่อตรวจสอบ

สำหรับน้ำใส่น้ำแข็งให้ผสมน้ำแข็งและน้ำในสัดส่วนเท่าๆ กันในภาชนะ เครื่องวัดต้องอ่านค่าได้ 0°C และสำหรับน้ำเดือดให้ต้มน้ำจนเดือดและจุ่มโพรบของเครื่องวัดลงไปเครื่องต้องอ่านค่าได้ 100°C

(น้ำเดือดที่ 100°C ภายใต้สภาวะความดันบรรยากาศปรกติ หาต้มด้วยหม้อความดันจะทำให้อุณหภูมิสูงกว่า 100°C ได้)

 1. ทำความสะอาดโพรบ: ก่อนใช้ให้ทำความสะอาดโพรบด้วยสำลีหรือผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เพื่อให้แน่ใจว่าอ่านค่าได้แม่นยำ
 2. เปิดเครื่องวัด: กดปุ่มเปิดเครื่องวัด
 3. ใส่โพรบในวัตถุที่ต้องการวัด: กรณีเป็นอาหารให้สอดโพรบเข้าไปในส่วนที่หนาที่สุดของอาหาร ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสกับกระดูกหรือขนแปรงใดๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการอ่านค่าอุณหภูมิ
 4. รอการอ่าน: รอ 3-6 วินาทีจนกระทั่งเครื่องวัดส่งเสียงบี๊บหรือแสดงการอ่านค่าอุณหภูมินิ่ง บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่านั้นเพื่อให้อ่านค่าได้คงที่ ดังนั้นโปรดดูคำแนะนำสำหรับรุ่นนั้นๆ
 5. ถอดเทอร์โมมิเตอร์ออก: เมื่อคุณอ่านค่าอุณหภูมิได้แล้ว ให้ดึงโพรบออก
 6. ทำความสะอาดโพรบก่อนการจัดเก็บด้วยสำลีหรือผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกดูสินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบโพรบคุณภาพสูง

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนั้นค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อน ต่อไปนี้นี่คือขั้นตอนทั่วไป:

 1. กดปุ่มทริกเกอร์ (ไกปืน) เพื่อเปิดเครื่องวัด
 2. ปรับค่า Emissivity (ε) สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (สำหรับรุ่นที่ปรับได้) โดยปรับตามชนิดของวัตถุสามารถดูตารางในคู่มือ
 3. เล็งไปที่วัตถุหรือพื้นผิวที่คุณต้องการวัดอุณหภูมิ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดอยู่ใกล้วัตถุ ตามระยะ D:S ของเครื่องวัดแบบอินฟราเรด โดยเว้นระยะห่าง 1-2 นิ้ว
 5. กดปุ่มทริกเกอร์เพื่อเปิดใช้งานและทำการวัด คุณสามารถกดปุ่มทริกเกอร์ค้างไว้ได้
 6. อ่านค่าอุณหภูมิที่แสดงบนเทอร์โมมิเตอร์

หมายเหตุ

สิ่งสำคัญคือเครื่องวัดแบบอินฟราเรดจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ ไม่ใช่อุณหภูมิภายใน และไม่สามารถวัดทะลุวัดวัตถุโปรงใสได้เช่นไม่สามารถวัดอุณหภูมิทะลุกระจก หรือผิวน้ำได้

นอกจากนี้ปัจจัยต่างๆ เช่นการไหลของอากาศ ความชื้น และค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวที่กำลังวัดอาจส่งผลต่อความแม่นยำ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกดูสินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดคุณภาพสูง

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน

 1. เปิดเครื่องวัดและปล่อยให้เครื่องอุ่นเครื่องสักครู่เนื่องจากบางรุ่นต้องใช้เวลาอุ่นเครื่อง
 2. ปรับค่า Emissivity (ε) สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนสามารถดูตารางในคู่มือ
 3. ปรับค่ารูปแบบสี (Color palette) ตามที่ต้องการเช่น Rainbow , Iron oxide, black & white ตามที่ต้องการ
 4. เล็งกล้องถ่ายภาพความร้อนไปที่วัตถุหรือพื้นผิวที่คุณต้องการวัด
 5. ปรับโฟกัสของกล้องถ่ายภาพความร้อน หากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าภาพมีความชัดเจน
 6. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอของภาพ

บางรุ่นมีซอฟแวร์ช่วยในการวิเคราะห์เช่นเราต้องการวัดความร้อนของฉนวนความร้อนของไฟ 3 เฟส และวิเคราะห์ได้ในครั้งเดียว

โปรดทราบว่าการถ่ายภาพความร้อนใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง ความชื้น และค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวที่วัดอาจส่งผลต่อความแม่นยำของการอ่านค่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกดูสินค้าเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนภาพความร้อน