เครื่องวัดก๊าซ

เครื่องวัดก๊าซ (Gas Meter) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในการตรวจหาการรั่วไหลของก๊าซ แก็ส รังสี หรือสารปนเปื้อน มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องวัดก๊าซ

ก๊าซติดไฟได้ (LEL)

เครื่องวัดก๊าซติดไฟนี้จะแจ้งเตือนเมื่อเปอร์เซ็นต์ของก๊าซในอากาศอยู่เกินขีดจำกัดการระเบิดล่าง (LEL) และขีดจำกัดการระเบิดสูงสุด (UEL)

ก๊าซติดไฟ (LEL:Lower Explosive Limit) ได้แก่แก็สดังต่อไปนี้ Methane, Ethane, Propane, Butane, Gasoline (Liquid), Kerosene (Liquid), City gas, Liquefied Petroleum Gas, Turpentine (Liquid) เป็นต้น

อุปกรณ์พกพาเหล่านี้ให้ทั้งการเตือนด้วยแสงไฟและเสียงดังเกิน 80 dB หากตรวจพบระดับก๊าซที่เป็นอันตราย

ก๊าซธรรมชาติ (มีเทน)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มันถูกผลิตขึ้นโดยธรรมชาติและโดยการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาน้ำมันเบนซิน ถ่านหิน น้ำมัน และไม้ ในสิ่งแวดล้อม ผู้คนหายใจออกเป็นก๊าซนี้

ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกอาคารอยู่ที่ประมาณ 400 ppm หรือสูงกว่าในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรม

แต่ระดับของ CO2 ภายในอาคารขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อยู่ ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้าสู่พื้นที่ ขนาดห้องหรือพื้นที่ ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารอาจมากกว่า 1,000 ppm ในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเป็นระยะเวลานานและที่ที่มีการระบายอากาศภายนอกอาคารอย่างจำกัด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ได้แก่การเผาน้ำมันเบนซิน ไม้ โพรเพน ถ่าน หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ และเครื่องยนต์ที่มีการระบายอากาศอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ปิดสนิท อาจทำให้คาร์บอนมอนอกไซด์สะสมจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้ ดังนั้นเครื่องวัดก๊าซ CO เป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อผู้คนสัมผัสกับก๊าซ CO โมเลกุลของ CO จะแทนที่ออกซิเจนในร่างกายของพวกเขาและนำไปสู่พิษ ระดับอันตรายเมื่อสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนี้

  • ระดับ 50 PPM คือความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาติตามมาตรฐาน OSHA
  • ระดับ 200 PPM ปวดศีรษะเล็กน้อย เหนื่อยล้า เวียนศีรษะ และคลื่นไส้เล็กน้อยหลังจากสองถึงสามชั่วโมง
  • ระดับ 400 PPM ปวดหัวหน้าผากในหนึ่งถึงสองชั่วโมง อันตรายถึงชีวิตหลังจากสามชั่วโมง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เครื่องตรวจจับก๊าซออกซิเจน (O2)

เครื่องวัดออกซิเจน (O2) ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในห้อง ในพื้นที่จำกัด พื่้นที่อับอากาศ ท่อ อูโมงค์ ที่มักเกิดปัญหาขึ้นเช่นใน แท็งก์ อุโมงค์ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ทำให้ระดับออกซิเจนลดลงจนถึงค่าที่ต่ำคนงานที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจเสียชีวิตทันที

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนก่อน ในบางกรณี อาจมีก๊าซอื่นๆ ทั้งที่เป็นพิษและระเบิดได้ ดังนั้น จึงอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบพกพาที่วัดก๊าซหลายชนิดพร้อมกัน

ปริมาณ Oxygen O2 ที่ปลอดภัย

  • 23.5% ระดับออกซิเจนสูงสุดตามมาตรฐาน OSHA.
  • 21% ระดับออกซิเจนปรกติในอากาศ (20.954%).
  • 19.5% ระดับออกซิเจนต่ำสุดตามมาตรฐาน OSHA และ NIOSH.
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ชื่อทางเคมีคือ H2S) หรือก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซไม่มีสีที่รู้จักกันในเรื่องกลิ่น "ไข่เน่า" ที่ฉุน เป็นสารไวไฟสูงและมีความเป็นพิษสูง H2S ใช้หรือผลิตในหลายอุตสาหกรรมเช่นการกลั่นน้ำมันและก๊าซ ฟอกหนัง การแปรรูปเยื่อและกระดาษ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ยังเกิดขึ้นตามธรรมชาติในท่อระบายน้ำ บ่อปุ๋ย น้ำบาดาล บ่อน้ำมันและก๊าซ และภูเขาไฟ เนื่องจากหนักกว่าอากาศ ไฮโดรเจนซัลไฟด์จึงสามารถสะสมในพื้นที่ต่ำเช่นท่อระบายน้ำ และท่อใต้ดิน

ผลกระทบต่อมนุษย์จากไฮโดรเจนซัลไฟด์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าระดับจะสูงถึง 2 ppm เป็นเวลา 30 นาทีเป็นอย่างน้อย

ก๊าซแอมโมเนีย NH3

แอมโมเนีย (NH3) เป็นหนึ่งในสารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ และยังมีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม แอมโมเนียยังถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ รวมทั้งพืช สัตว์ และของเสียจากสัตว์

แอมโมเนียเป็นก๊าซอัลคาไลน์ที่ไม่มีสี กัดกร่อน และมีกลิ่นฉุนมาก ระดับการตรวจจับกลิ่นอยู่ระหว่าง 5 ถึง 53 ppm แอมโมเนียใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของใช้ในครัวเรือน ในปุ๋ย และเป็นสารทำความเย็น

เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนียเป็นสิ่งจำเป็นเพราะก่อให้เกินการระคายเคืองในจมูกและลำคออาจเป็นผลมาจากการสัมผัสแอมโมเนียในช่วง 24–50 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หลังจากผ่านไปสิบนาที และที่ความเข้มข้น 5,000 ppm จะเกิดอาการหายใจไม่ออกและอาจทำให้เสียชีวิตได้

ก๊าซแอมโมเนีย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ชื่อย่อทางเคมี NO2) เป็นหนึ่งในกลุ่มของก๊าซที่มีปฏิกิริยาสูงที่เรียกว่าออกไซด์ของไนโตรเจน NO2 เกิดขึ้นและลอยไปในอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นหลัก และรูปแบบ NO2 จากการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ รถบรรทุกและรถโดยสาร โรงไฟฟ้าเป็นต้น

อากาศหายใจที่มีความเข้มข้นสูงของ NO2 สามารถระคายเคืองทางเดินหายใจในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหอบหืด นำไปสู่อาการระบบทางเดินหายใจ

ฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นก๊าซไร้สีที่มีกลิ่นแรงซึ่งใช้ทำวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจำนวนมาก ใช้ในผลิตภัณฑ์ไม้อัดเช่น พาร์ติเคิลบอร์ด ไม้อัด และไฟเบอร์บอร์ด กาวและกาว ผ้ากดถาวร การเคลือบผลิตภัณฑ์กระดาษ และวัสดุฉนวนบางชนิด นอกจากนี้ยังใช้ทำสารเคมีอื่นๆ

ฟอร์มาลดีไฮด์สลายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ โดยทั่วไปภายในไม่กี่ชั่วโมง ละลายได้ง่ายในน้ำ เมื่อละลายในน้ำจะเรียกว่าฟอร์มาลิน ซึ่งมักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อทางอุตสาหกรรม และเป็นสารในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ก๊าซไฮโดรเจน H2

ไฮโดรเจนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และปลอดสารพิษ ดูเหมือนไฮโดรเจนจะไม่เป็นอันตราย แต่เมื่อผสมกับอากาศในปริมาณเล็กน้อย ก็แปรเปลี่ยนเป็นอันตรายจากไฟไหม้ครั้งใหญ่

ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮโดรเจนจึงต้องการเทคโนโลยีการตรวจจับเปลวไฟและเครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนรั่วระดับแนวหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนและกระบวนการ

ไฮโดรเจนยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการกลั่นและการแปรรูปอาหาร ตลอดจนการผลิตปุ๋ย พลาสติก ยา ซิลิคอนชิปและแผ่นแก้ว

ก๊าซคลอรีน

ก๊าซคลอรีน (cl2) เป็นพิษและจัดเป็นสารระคายเคืองต่อปอด มีความสามารถในการละลายน้ำในระดับปานกลางและมีความสามารถในการก่อให้เกิดความเสียหายเฉียบพลันต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง

การสัมผัสคลอรีนเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางอุตสาหกรรมหรือในครัวเรือนโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเป็นพิษต่อก๊าซคลอรีนขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับ เนื่องจากมีกลิ่นแรง จึงสามารถตรวจจับก๊าซคลอรีนได้ง่ายถึงแม้ไม่มีเครื่องวัดแก็ส

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿3,600.00.Current price is: ฿3,000.00.
Sale
Original price was: ฿3,600.00.Current price is: ฿3,000.00.
Sale
Original price was: ฿3,840.00.Current price is: ฿3,200.00.
Sale
Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.
Sale
Sale
Sale
Original price was: ฿12,000.00.Current price is: ฿10,000.00.
Sale
Original price was: ฿14,400.00.Current price is: ฿12,000.00.

รู้จักเครื่องวัดก๊าซ

Gas detector ที่ใช้อย่างถูกต้องช่วยชีวิตด้วยการแจ้งเตือนในกรณีที่ความเข้มข้นของก๊าซอันตราย เครื่องมือนี้ยังปกป้องทรัพย์สิน วัสดุและสิ่งแวดล้อม โดยการเตือนเกี่ยวกับสารผสมที่ติดไฟได้และระเบิดได้ โดยการตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซที่จำเป็นในกระบวนการผลิตหรือโดยการตรวจจับการรั่วไหลในท่อและอุปกรณ์

อุปกรณ์เตือนแก๊สสามารถติดตั้งสัญญาณเตือนด้วยเสียงหรือแบบสั่นสะเทือน เครื่องตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งสำหรับการตรวจสอบการผลิตมักมีสัญญาณมาตรฐานหรือเอาต์พุต หากเกินหรือต่ำกว่าค่าจำกัด สามารถใช้อุปกรณ์เตือนก๊าซดังกล่าวเพื่อควบคุมการปรับอัตโนมัติในกระบวนการผลิตหรือมาตรการการระบายอากาศได้

Gas detector ได้รับการติดตั้งเพื่อเตือนระดับอันตรายของก๊าซที่ติดไฟได้และเป็นพิษ ประเภทของก๊าซที่ตรวจพบและสาเหตุของการมีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมอาจใช้ก๊าซหลายชนิดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่าเครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวจะเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปจะต้องมีการตรวจจับก๊าซเพียงหนึ่งหรือสองประเภทที่แตกต่างกันตามเครื่องใช้ในบ้านและระบบทำความร้อนส่วนกลางที่ใช้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา