เครื่องวัดความเรียบผิว

เครื่องวัดความเรียบผิว (Surface roughness) สำหรับตรวจสอบความหยาบของพื้นผิวโลหะ ค่า Ra, Rz , Rq และ Rsk เป็นต้น สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿20,400.00.Current price is: ฿17,000.00.
Sale
Original price was: ฿22,000.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿46,800.00.Current price is: ฿39,000.00.
Sale
Original price was: ฿42,000.00.Current price is: ฿39,000.00.
Sale
Original price was: ฿46,000.00.Current price is: ฿42,000.00.
Sale
Original price was: ฿56,400.00.Current price is: ฿47,000.00.
Sale

รู้จักความเรียบผิว (Surface roughness)

ความเรียบของพิ้นผิว (Surface roughness) ในทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งหากแปลตรงตัวคือความหยาบของพิ้นผิว

หากพิจารณาพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะที่เห็นรอบตัวคุณ พื้นผิวเหล่านี้มีหลากหลายพื้นผิว ตั้งแต่พื้นผิวมันวาวและดูเรียบไปจนถึงหยาบและด้าน ความแตกต่างภายนอกเหล่านี้เกิดจากความหยาบของผิวโลหะที่แตกต่างกัน

ความหยาบผิวเป็นส่วนประกอบของพื้นผิวจากการเบี่ยงเบนของผิวจากรูปแบบในอุดมคติ หากความเบี่ยงเบนเหล่านี้มีขนาดใหญ่แสดงว่าพื้นผิวขรุขระ หากมีขนาดเล็กพื้นผิวจะเรียบ

ในทางมาตรวิทยาโดยทั่วไปถือว่าความหยาบเป็นส่วนประกอบความถี่สูงและความยาวคลื่นสั้นของพื้นผิวที่วัดได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องรู้ทั้งแอมพลิจูดและความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

พารามิเตอร์ความหยาบของพิ้นผิว (Profile roughness parameters)

พารามิเตอร์ความหยาบของโปรไฟล์รวมอยู่ในมาตรฐานอังกฤษ BS EN ISO 4287 ซึ่งเหมือนกันกับมาตรฐาน ISO 4287 มาตรฐานนี้อิงตามระบบ "M" (เส้นค่าเฉลี่ย)

มีการใช้พารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องวัดความเรียบผิวที่แตกต่างกันมากมาย แต่ Ra เป็นค่าที่พบบ่อยที่สุด เนื่องจากเครื่องวัดในอดีตสามารถวัดได้เฉพาะ Ra เท่านั้น

แต่ก็ยังมีพารามิเตอร์ทั่วไปอื่นๆ ได้แก่ Rz , Rq และ Rsk พารามิเตอร์บางตัวใช้เฉพาะในบางอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นพารามิเตอร์กลุ่ม Rk ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับวัสดุบุผิวกระบอกสูบ หน่วยของพารามิเตอร์เป็นไมโครเมตร (ไมครอน)

Ra เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X Bar) ของความหยาบ: ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าสัมบูรณ์ของส่วนเบี่ยงเบนโปรไฟล์จากเส้นค่าเฉลี่ยของความหยาบ สามารถใช้การคำนวณค่าเฉลี่ยแบบปรกติหรือเพื่อความแม่นยำมากขึ้นโดยสมการโดยหาพื้นที่ใต้กราฟด้วยแคลคูลัส การอินทิเกรท (Integral)

Rq หรือ Rrms เป็นค่าความหยาบเฉลี่ยกำลังสอง (Root mean square) Rq ให้ข้อมูลเหมือนกับ Ra

ไม่ต้องกังวลถึงการคำนวณที่ยุ่งยากเครื่องวัดค่าความเรียบของผิวโลหะส่วนใหญ่วัดค่า Ra และ Rq นี้ได้ไม่ต้องคำนวณใดๆ

Ra และ Rq

Rt ความสูงทั้งหมดของความหยาบ: ความแตกต่างระหว่างความสูง Zp ของจุดสูงสุดและความลึก Zv ของจุดที่ลึกที่สุดภายในระยะเวลาการประเมิน

Rzi ความสูงสูงสุดของโปรไฟล์ความหยาบ: ผลรวมของความสูงของยอดสูงสุดและความลึกที่ลึกที่สุด สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย

Rz1max ความลึกของความหยาบสูงสุด: ค่า Rz i สูงสุดห้าค่าจาก ห้าความยาวสุ่มตัวอย่าง lr ฉัน ภายในความยาวการประเมิน ln

Rz ความลึกของความหยาบเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ยของค่า Rzi

ค่า Rz Rt

มาตรฐาน ISO คำศัพท์ สัญลักษณ์ความหยาบผิว

มาตรฐาน ISO หลักที่ระบุความหยาบผิวคือ ISO 1302:2002 "Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in technical product documentation"

โดยกำหนดสัญลักษณ์ความหยาบผิวและข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับเขียนแบบวิศวกรรม รายละเอียดในมาตรฐานการตกแต่งพื้นผิว ISO เกี่ยวข้องกับพื้นผิวที่เกิดจากการขัด, หล่อ, เคลือบ, ตัด, การกัดเซาะ การสึกหรอ การสึกกร่อน และอื่นๆ

มาตรฐาน ISO อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขรุขระของพื้นผิว

  • ISO 468:1982 Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying requirements
  • ISO 4287:1997 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters
  • ISO 4288:1996 “Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture.” Includes specifications for precision reference specimens, and roughness comparison specimens, and establishes requirements for stylus-type instruments.”
  • ISO 8785:1998 “Surface imperfections — Terms, definitions and parameters.”
  • ISO 10135-1:CD “Representation of parts produced by shaping processes —Part 1: Molded parts.”

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา