เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดคุณภาพสูงสำหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared type thermometer) คือเครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิโดยมีหลักการจากการวัดการแผ่รังสีความร้อนซึ่งบางครั้งเรียกว่าการแผ่รังสีของวัตถุดำที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่กำลังวัด

บางครั้งเรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์เนื่องจากใช้แสงเลเซอร์ช่วยเล็งเป้าหมายหรือเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสหรือปืนวัดอุณหภูมิ ซึ่งมาจากประโยชน์ในการวัดอุณหภูมิจากระยะไกลโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่กำลังวัด ทำงานโดยอาศัยหลักการของรังสีอินฟราเรด

วัตถุทั้งหมดในเอกภพที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 0 เคลวิน (Kelvin) ที่เรียกว่า “อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์” จะปล่อยรังสีอินฟราเรดซึ่งเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ตามนุษย์มองไม่เห็น ปริมาณรังสีอินฟราเรดที่วัตถุปล่อยออกมานั้นแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดนี้ใช้เลนส์เพื่อโฟกัสพลังงานอินฟราเรดจากวัตถุไปยังเซ็นเซอร์ตรวจจับที่เรียกว่าเทอร์โมไพล์ จากนั้นเทอร์โมไพล์จะแปลงพลังงานเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะแสดงเป็นค่าอุณหภูมิที่อ่านได้บนหน้าจอ

เครื่องวัดแบบอินฟราเรดนิยมใช้ในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้เครื่องวัดแบบดั้งเดิมได้เช่นการวัดอุณหภูมิของวัตถุที่เคลื่อนที่ พื้นที่เข้าถึงยาก หรือวัตถุที่ร้อนเกินกว่าจะสัมผัสได้ โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อวัดอุณหภูมิของพื้นผิวการปรุงอาหารและอาหาร ในทางการแพทย์เพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดอุณหภูมิของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น

สินค้ารุ่นแนะนำ

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

  • เตรียมเทอร์โมมิเตอร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดสะอาดและปราศจากเศษผงหรือฝุ่นละอองใดๆ หากจำเป็น ให้เช็ดเลนส์ด้วยผ้าแห้งสะอาด
  • เปิดเครื่องวัดอุณหภูมิ: เครื่องวัดส่วนใหญ่มีปุ่มทริกเกอร์ (ไกปืน) เพื่อทำหน้าที่เปิด/ปิดเครื่อง
  • ปรับตั้งค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) ตามวัตถุที่ต้องการวัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของสินค้ารุ่นนั้นๆ
  • เล็งเทอร์โมมิเตอร์ไปยังเป้าหมาย: เล็งไปยังที่วัตถุที่คุณต้องการวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ชี้ไปที่วัตถุโดยตรงและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างเลนส์กับวัตถุ สามารถดูตำแหน่งที่จะวัดจากเลเซอร์เป้าหมาย
  • กดปุ่มทริกเกอร์: ให้กดปุ่มทริกเกอร์เพื่อทำการวัด สามารถกดค้างไว้ได้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการอ่านค่าที่แม่นยำ
  • อ่านอุณหภูมิ: การอ่านอุณหภูมิควรปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของเทอร์โมมิเตอร์
  • บันทึกการวัด: หากจำเป็นให้บันทึกการอ่านค่าอุณหภูมิเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  • ปิดเทอร์โมมิเตอร์:หลังการใช้งานให้ปิดเครื่องเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ซึ่งเครื่องวัดส่วนใหญ่จะสามารถปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานประมาณ 30วินาที

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ

ควรใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดตามคู่มือและภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำ ปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้น และการมีควันหรือฝุ่นอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการอ่านค่า โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิตเสมอสำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษาเทอร์โมมิเตอร์อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

เครื่องวัดนี้ไม่สามารถวัดอุณหภูมิที่พื้นผิวเท่านั้น ไม่สามารถวัดทะลุวัตถุโปร่งใสหรือโปร่งแสงได้ เช่นน้ำ กระจก ตัวอย่างเช่นหากยิงปืนอินฟราเรดไปที่น้ำจะวัดอุณหภูมิบริเวณผิวน้ำเท่านั้น การวัดไม่ได้ทะลุไปยังภายในของเหลวเป็นต้น