รู้จักสีของน้ำ (Color of water)

สีของน้ำ

สีของน้ำ (Color of water) คือสีที่เกิดจากสารที่ละลายในน้ำ สามารถเป็นตามธรรมชาติโดยเกิดจากสารแขวนลอยที่ละลายน้ำทำให้เกิดสีที่เด่นชัด ตัวอย่างเช่นน้ำสีน้ำตาลอาจเป็นผลมาจากผลพลอยได้จากการย่อยสลายทางชีวภาพของพืชหรืออนุภาคดินเหนียวแขวนลอย พารามิเตอร์นี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ

หลักการวัดสีของน้ำ (Principle of color of water)

วิธีการ Platinum-Cobalt Scale (Pt/Co scale หรือ Apha-Hazen Scale) เป็นวิธีการวัดสีของน้ำที่เปิดตัวในปีค.ศ. 1892 โดยนักเคมี Allen Hazen (1869-1930) ดัชนีนี้ได้รับการพัฒนาเป็นวิธีการประเมินระดับมลพิษในน้ำเสีย

หลักการของ Platinum-Cobalt คือการเปรียบเทียบความเข้มของตัวอย่างสีเหลือง มีคำอธิบายโดยละเอียดและขั้นตอนโดยละเอียดในมาตรฐาน ASTM D1209 วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับสีของเหลวใส (ระดับแพลทตินั่ม-โคบอลต์)

สีของของเหลวทางเทคนิคมักถูกจำแนกตามระดับสี Apha/Hazen/Pt-Co การกำหนดสามแบบนี้มักใช้ในส่วนต่างๆ ค่าสี Apha/Hazen/Pt-Co ของเหลวมักมีสีเหลืองเล็กน้อยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือย่อยสลายตามธรรมชาติ

ตัวอย่างเปรียบเทียบน้ำ 100PCU และ 500PCU

มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับการวัดสีของน้ำซึ่งอธิบายขั้นตอนโดยละเอียดเพิ่มเติม:

  • ASTM D 1209 Standard Method for Color of Clear Liquids (Platinum-Cobalt Scale)
  • BS 5339:76 (1993) Measurement of Color on Hazen Units /Platinum-Cobalt Scale
  • DIN 53409 Bestimmung der Hazen-Farbzahl (APHA-Verfahren)
  • DIN ISO 6271 Einstufung der Farbe nach der Platin Cobalt Skala
พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
สีของน้ำ (Colour)ไม่เกิน 15 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์
มาตรฐาน
HI97727

เครื่องวัดสีน้ำ (Color of Water) คุณภาพสูง ตามมาตรฐาน อัลฟาสเกลหรือฮาเซนสเกลหรือเพลตินั่ม-โคบอล์สเกล (APHA/Hazen/Platinum-Cobalt) 

  • ย่านการวัด 0 to 500 PCU
  • คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate)

เครื่องวัดสีของน้ำคุณภาพสูงมาตรฐาน USA ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หมายเหตุ

หน่วยอัลฟาสเกลหรือฮาเซนสเกลหรือเพลตินั่ม-โคบอล์สเกล (APHA/Hazen/Platinum-Cobalt) คือหน่วยเดียวกันแต่ต่างกันที่ชื่อที่ใช้เรียก

เนื้อหาน่าสนใจ