มาตราส่วนลมโบฟอร์ต (Beaufort): การประเมินความเร็วลมด้วยความแม่นยำ

โบฟอร์ต (Beaufort)

มาตราส่วนโบฟอร์ต (Beaufort) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินและจำแนกความเร็วลมตามการสังเกตด้วยสายตาของผลกระทบต่อสภาพพื้นดินหรือทะเล

ได้รับการพัฒนาขึ้นในต้นศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ฟรานซิส โบฟอร์ต นายทหารเรืออังกฤษ เพื่อให้วิธีการที่เป็นสากลในการอธิบายความแรงของลมและผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมทางทะเล

 

จุดประสงค์หลักของ Beaufort Wind Scale คือการจัดเตรียมภาษากลางสำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับสภาพลม โดยการแบ่งประเภทความเร็วลมออกเป็นระดับต่างๆ

 

มาตราส่วนนี้ช่วยให้กะลาสี นักอุตุนิยมวิทยา และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ สามารถประเมินและเปรียบเทียบความแรงของลมในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ ได้ ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย การนำทาง และการพยากรณ์อากาศ

Beaufort Wind Scale อ้างอิงจากผลที่สังเกตได้ของลมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเคลื่อนที่ของใบไม้ คลื่น และพฤติกรรมของวัตถุในกระแสลม เป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงในการประมาณความเร็วลมแม้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือที่แม่นยำ ทำให้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่การวัดโดยตรงอาจไม่พร้อมใช้งานหรือใช้งานไม่ได้จริง

โดยรวมแล้ว Beaufort Wind Scale ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสภาพลม รับรองความปลอดภัยของปฏิบัติการเดินเรือ ช่วยในการสังเกตการณ์สภาพอากาศ และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความแรงลมระหว่างภาคส่วนต่างๆ

มาตราส่วนโบฟอร์ต (Beaufort) อธิบายเป็นตัวเลขสำหรับสถานะของลม (ในระดับตั้งแต่ 0-12 ) เป็นวิธีย่อในการอธิบายสภาพพื้นผิวของทะเลแก่ผู้ใช้ต่างๆ

ตางรางมาตรฐานโบฟอร์ต (Beaufort)

โบฟอร์ตลม (นอต)ลม (กม./ชม)ลักษณะของลมการสังเกต
0น้อยกว่า 1น้อยกว่า 2ลมสงบ (Clam)ลมเงียบ ควันไฟลอยขึ้นตรงๆ
11-32-6ลมเบา (light air)ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันตามลม
24-67-11ลมเฉี่อยเบา (light breeze)รู้สึกถึงลมพัดที่ผิวหน้า ศรลมหันไปตามลม
37-1012-19ลมเฉี่อย (gentle breeze)ใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆ ขยับเขยื้อน ธงปลิว
411-1620-30ลมเฉี่อยปานกลาง (moderate breeze)มีฝุ่นพัดตลบ กระดาษปลิว กิ้งไม้เคลื่อนไหว
517-2131-39ลมเฉี่อยค่อนข้างแรง (fresh breeze)ต้นไม้เล็กเริ่มแกว่งไกว น้ำเป็นระลอก
622-2740-50ลมแรง (strong breeze)กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ใช้ร่มไม่สะดวก
728-3351-61ลมค่อนข้างแรง (Near Gale)ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นขยับเขยื้อน เดินทวนลมไม่สะดวก
834-4062-75ลมจัด (gale)กิ่งไม้หัก มีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้น
941-4775-87ลมจัดมาก (strong gale)สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงหักพัง
1048-5588-102พายุ (strom)ต้นไม้ถอนรากถอนโคน เกิดความเสียหายมาก
1156-63103-117พายุใหญ่ (violent strom)เกิดความเสียหายมาก
1264-71118-132พายุไต้ฝุ่นหรือเฮอร์ริเคนเกิดความเสียหายมาก

วิธีการวัดโบฟอร์ต

โดยทั่วไปมาตราส่วนโบฟอร์ตจะวัดผ่านการสังเกตด้วยสายตาของผลกระทบของลมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าตัวเลขที่แม่นยำเหมือนการวัดความเร็วลม แต่ก็ให้การประเมินเชิงคุณภาพของความเร็วลมตามปรากฏการณ์ที่สังเกตได้

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเครื่องมือวัดความเร็วลมรุ่นใหม่สามารถประเมินมาตราส่วนโบฟอร์ตและแสดงบนหน้าจอ LCD ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินโดยการคาดเดา ดังรูปด้านล่าง:

สินค้ารุ่นแนะนำ