ORP Meter

ORP meter หรือที่เรียกว่า "Oxidation-reduction potential meter" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ (ให้อิเล็กตรอน) หรือปฏิกิริยารีดักชัน (การรับอิเล็กตรอน) ในน้ำ โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลต์ (mV)

ค่า ORP ที่วัดโดยเครื่องวัดสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสารละลายที่กำลังทดสอบได้ตัวอย่างเช่นในการใช้งานบำบัดน้ำ ค่า ORP สูงบ่งชี้ว่าน้ำมีสารฆ่าเชื้อสูงหมายถึงมีคลอรีนซึ่งฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า ORP สามารถช่วยตรวจสอบสุขภาพของน้ำและการมีอยู่ของสารอันตรายเช่นแอมโมเนียเป็นต้น

เครื่องวัด ORP นี้มักใช้ในการบำบัดน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและออกซิเดชัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของสารรีดิวซ์หรือออกซิไดซ์ในสารละลาย

สินค้าหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

pH meter EC Meter TDS Meter DO Meter

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿30,000.00.Current price is: ฿25,000.00.
Sale
Original price was: ฿50,400.00.Current price is: ฿42,000.00.

ORP (Oxidation-reduction potential)

ก่อนที่จะเข้าใจความหมายของค่าโออาร์พี ORP เราต้องเข้าใจในปฎิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) และปฏิกิริยารีดักชั่น (Reduction) ก่อน 

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) คือปฏิกิริยาที่อะตอมหรือโมเลกุลเกิดการสูญเสียหรือให้อิเล็กตรอนกับโมเลกุลหรืออะตอมอื่นเพื่อสร้างความเสถียรให้กับโมเลกุล โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจะเกิดควบคู่กับปฏิกิริยารีดักชั่น (Reduction) เสมอ ตัวที่ให้อิเล็กตรอนเรียกว่า ตัวรีดิวซ์ (Reducing Agent)

ปฏิกิริยารีดักชั่น (Reduction) คือปฏิกิริยาที่อะตอมหรือโมเลกุลรับอิเล็กตรอน ตัวที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่าตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing Agent) ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นมีเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและสามารถสร้างด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์   

ORP คือคำที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปอาหาร ORP ย่อมาจาก Oxidation-reduction potential หมายถึงการวัดที่บ่งชี้ว่าภายในน้ำเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ (ให้อิเล็กตรอน) หรือปฏิกิริยารีดักชัน (การรับอิเล็กตรอน) เป็นการวัดความสะอาดของน้ำและความสามารถในการแยกสารปนเปื้อนออก มีช่วง –2,000 ถึง + 2,000 และหน่วยวัดโออาร์พีเป็น “mV” (มิลลิโวลต์) 

ค่าโออาร์พีในน้ำที่เป็นลบ (-) เช่นน้ำอัลคาไลน์ ( Alkaline Water ) น้ำด่าง เพราะว่าน้ำนั้นพร้อมที่จะให้อิเล็กตรอน 

ค่าโออาร์พีในน้ำที่เป็นบวก (+) ได้แก่น้ำในสระว่ายน้ำที่มีการเติมคลอรีนและน้ำทั่วไปเช่นน้ำปะปา น้ำดื่ม เกือบทั้งหมดให้ค่า ORP ที่เป็นบวก

การวัดโออาร์พี Oxidation-reduction potential (ORP) โดยใช้ ORP Meter คือการวัดแนวโน้มของชนิดสารเคมีเพื่อรับอิเล็กตรอน (ตัวออกซิไดส์) และให้อิเล็กตรอน (ตัวรีดิวซ์) กล่าวอย่างง่ายๆคือ

  • ORP คือดัชนีที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเกิดออกซิเดชันและการเกิดรีดักชัน หากความสามารถในการรีดักชัน (ต้านอนุมูลอิสระ) มีค่าสูง จะให้ค่า ORP ลดลง (เป็นลบ) หากความสามารถในการออกซิเดชันมีค่าสูง จะให้ค่า ORP สูงขึ้น (เป็นบวก) โดยทั่วไปแล้ว ORP จะวัดในหน่วยมิลลิโวลต์ (mV) 
  • น้ำที่มีประจุบวก (+) เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อโรค (ORP บวก, pH ต่ำกว่า 7)
  • น้ำดื่มที่มีอิเลคตรอนประจุลบ (-) เหมาะสำหรับบริโภค (ORP ลบ, pH มากกว่า 7)

การตรวจสอบค่า ORP

การตรวจสอบ ORP ด้วยเครื่องวัด ORP Meter เป็นวิธีที่ง่ายในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อในน้ำหรือปริมาณของสารต่อต้านอนุมูลอิสระ

ในแง่ทั่วไปสำหรับมนุษย์ ORP ที่สูง (เป็นบวกมาก) ขึ้นจะดีกว่าสำหรับภายนอกของร่างกายทำให้เกิดการฆ่าเชื้อโรค ในขณะ ORP ต่ำ (เป็นค่าลบ) เป็นที่ต้องการสำหรับการบริโภคเนื่องจากค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูง

ค่า ORP ขั้นต่ำสำหรับสระว่ายน้ำและสปาการฆ่าเชื้อ (ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก) เป็น 650 mV และกำหนดมาตรฐานสำหรับ ORP ในน้ำดื่มไม่ควรต่ำกว่า -550mV ถือว่าเป็นแรงเกินไปและไม่แนะนำสำหรับการดื่ม

ORP Meter

 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา