ส่วนประกอบของเครื่อง Spectrophotometer

เครื่อง Spectrophotometer ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสง monochromator, collimator, ความยาวคลื่น , cuvette สำหรับใส่ตัวอย่าง, เครื่องตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกและจอแสดงผลดิจิตอล

หลักการทำงานของเครื่อง Spectrophotometer

เป็นวิธีการวัดปริมาณสารเคมีที่ดูดซับแสงโดยการวัดความเข้มของแสงเมื่อลำแสงส่องผ่านสารละลายตัวอย่าง หลักการพื้นฐานคือสารประกอบแต่ละชนิดดูดซับหรือส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แน่นอน

ประเภทของเครื่อง Spectrophotometer

  • VIS spectrophotometer เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการดูดกลืนแสงและดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แสงที่มองเห็น (400 ~ 760nm) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ความหนาแน่นของเซลล์แบคทีเรียสามารถกำหนดได้ที่ 600 นาโนเมตร
  • UV-visible spectrophotometer ใช้ในการวัดวัสดุดูดซับและการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แสงที่มองเห็นหรือแสงอัลตราไวโอเลต (200 ~ 760nm) สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของกรดนิวคลีอิกและโปรตีนและความหนาแน่นของเซลล์แบคทีเรียได้ UV spectrophotometer สามารถแบ่งออกเป็นลำแสงเดี่ยวลำแสงแยกลำแสงคู่สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • IR spectrophotometer สเปกตรัมอินฟราเรดที่มากกว่า 760nm ซึ่งเป็นพื้นที่สเปกตรัมที่ใช้กันมากที่สุดของสารประกอบอินทรีย์สามารถวิเคราะห์ความหลากหลายของเงื่อนไข (แก๊ส, ของเหลว, ของแข็ง) มีลักษณะตัวอย่างปริมาณต่ำอย่างรวดเร็ว (ไม่กี่ไมโครกรัมถึงไม่กี่มิลลิกรัม) การจำแนกลักษณะที่แข็งแกร่ง (สารต่าง ๆ มีสเปกตรัมอินฟราเรดเฉพาะ) การทดสอบที่สามารถวิเคราะห์สถานะต่าง ๆ (ก๊าซของเหลวของแข็ง) โดยไม่ทำลายตัวอย่าง
  • Fluorescence spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสแกนสเปกตรัมการเรืองแสงที่ปล่อยออกมาจากฉลากฟลูออเรสเซนต์ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเคมี, ยา, ชีวเคมี, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การทดสอบทางคลินิก, การทดสอบอาหาร
  • Atomic absorption spectrophotometer วิธีการส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจสอบส่วนประกอบการติดตามในการวิเคราะห์ตัวอย่าง เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์วัสดุและการวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะติดตาม (semimetals)
Spectrophotometer เครื่อง Spectrophotometer ราคาถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา