รู้จัก pH buffer

ph buffer

หากคุณสนใจที่จะทำการวัดค่า pH ที่แม่นยำและเชื่อถือได้คุณจะใช้น้ำยา pH Buffer ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญต่อความแม่นยำของเครื่องวัด pH ดังนั้นเราจะสรุปข้อมูลเบื้องต้นสั้นๆ ดังต่อไปนี้

pH buffer คืออะไร?

pH buffer ซึ่งบางครั้งเรียกว่าพีเอขบัฟเฟอร์เป็นสารละลายที่มีค่า pH คงที่ซึ่งตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชเพียงเล็กน้อยเมื่อผสมกับกรดหรือเบสในปริมาณไม่มาก (ค่าพีเอชคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย)

โดยทั่วไป Buffer pH ประกอบด้วยส่วนผสมของเบสคอนจูเกตกับกรดอ่อนซึ่งสามารถดูดซับอะตอมของไฮโดรเจนส่วนเกินเพื่อรักษาค่า pH ในสารละลายให้คงที่

จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัด pH สิ่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการใช้งาน pH meter มากขึ้นในปัจจุบันทำให้ความต้องการบัฟเฟอร์ตามมาตรฐาน NIST ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ของ

โดย NIST ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับความน่าเชื่อถือในการวัดค่า pH ในการใช้งานที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยมีความไม่แน่นอนเข้าใกล้ค่าที่น้อยที่สุดเพียง 0.01 หน่วย pH 

แนะนำพีเอชบัฟเฟอร์คุณภาพสูง

การวัดค่า pH ที่แม่นยำด้วย pH buffer

ตามปกติค่า pH ของสารแสดงถึงลอการิทึมเชิงลบของกิจกรรมไฮโดรเจนไอออน บางครั้งเรียกว่าศักยภาพหรือกำลังของไฮโดรเจนในสารละลายที่เป็นน้ำ

pH ของสารละลายแสดงในระดับ 0–14 และเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่นน้ำบริสุทธิ์มีค่าเป็นกลางโดยมี pH 7.47 ที่ 0 ° C และ 6.14 ที่ 100 ° C

โดยทั่วไปการวัดค่า pH ของสารละลายจะทำโดยใช้โพเทนชิออมิเตอร์ซึ่งในทางทฤษฎีจะสร้างค่าความแตกต่าง 0 มิลลิโวลต์ (mV) ระหว่างอิเล็กโทรดตรวจจับและอิเล็กโทรดอ้างอิงที่ pH 7

การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดหรือด่างจะเปลี่ยนเอาท์พุทของอิเล็กโทรดทำให้เป็นไฟฟ้าเคมีที่แม่นยำ พื้นฐานสำหรับการประมาณค่า pH เราบอกว่าประมาณไว้ที่นี่เนื่องจากอุปกรณ์วัดของคุณมีความแม่นยำเท่ากับสารละลายบัฟเฟอร์ pH เท่านั้น

standard buffer

คำแนะนำในการใช้ pH Buffer

ควรใช้บัฟเฟอร์อย่างน้อยสองค่าในการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH หากค่า pH ที่คาดไว้ของตัวอย่างที่ต้องการวัดต่ำกว่า 7 ให้ใช้บัฟเฟอร์ pH 4 และ 7 และหากค่า pH ที่คาดไว้สูงกว่า 7 ให้ใช้บัฟเฟอร์ pH 7 และ 10

ควรใช้บัฟเฟอร์ pH สามค่าสำหรับตัวอย่างที่ไม่รู้จัก แต่อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับเครื่องวัดที่คุณใช้งานบางรุ่นสามารถคาริเบทได้ที่ 2 ค่า หรือ 3 ค่าสารละลายพีเอชบัฟเฟอร์สะดวกมาก แต่ก็มีข้อควรระวังเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนได้ง่ายหากเปิดทิ้งไว้

โดยทั่วไปสารละลายบัฟเฟอร์สามารถเทจากขวดลงในบีกเกอร์ขนาดเล็กเพื่อการใช้งานแน่แต่ละครั้งเพื่อลดการปนเปื้อนและไม่ควรเทบัฟเฟอร์ที่ใช้แล้วกลับเข้าไปในขวด

เนื้อหาน่าสนใจ