เครื่องวัดไฮโดรโปนิกส์

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นวิธีการผลิตพืชผลที่พืชปลูกโดยไม่ใช้ดิน และใช้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยจะถูกส่งผ่านสารละลายธาตุอาหารเหลว ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณธาตุอาหาร เป็นสิ่งจำเป็น

เครื่องวัดไฮโดรโปนิกส์

พารามิเตอร์การวัดที่สำคัญในงาน Hydroponics 

พารามิเตอร์หลักสองประการที่ผู้ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ต้องทำคือระดับ pH และ EC เครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics Meter) จะบอกให้ผู้ใช้ทราบอย่างแม่นยำถึงค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่า pH หรืออุณหภูมิ ของสารละลายธาตุอาหาร

ซึ่งนี่คือพารามิเตอร์สำคัญ 2 ประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและความอุดมสมบูรรณ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเติบโตอย่างรวดเร็วของการเกษตรเพื่อการพาณิชย์สมัยใหม่ พารามิเตอร์ทั้งสองสิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือวัด ดังต่อไปนี้

เครื่องวัดค่า pH

pH หมายถึงความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการละลายและความพร้อมของธาตุอาหารสำหรับพืชดูดซึม

ระดับ pH ในระบบไฮโดรโปนิกส์สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพืชได้เช่นกัน พืชดูดซับสารละลายธาตุอาหารผ่านทางราก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธาตุอาหารรองเช่น เหล็ก แมงกานีส และโบรอน pH < 7 เป็นกรด pH> 7 เป็นด่างและ pH เท่ากับ 7 เป็นกลาง สำหรับพืชส่วนใหญ่ธาตุอาหารมีเพียงพอสำหรับการดูดซึมที่โซนรากที่เป็นกรดเล็กน้อย pH ระหว่าง 5.6 ถึง 6.4

ความสามารถของพืชในการดูดซับสารละลายมักขึ้นอยู่กับ pH ของสารละลาย เราสามารถตรวจวัดค่านี้ได้โดยใช้ pH meter

EC Meter

ในระบบไฮโดรโปนิกส์ EC คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าภายในสารละลายธาตุอาหาร ดังนั้นในขณะที่การตรวจสอบระดับ pH จะเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับค่าความเป็นกรด-ด่าง ส่วนค่า EC ช่วยให้คุณทราบถึงปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่

เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่นไม่มีการนำไฟฟ้าเนื่องจากไม่มีแร่ธาตุ เมื่อเติมแร่ธาตุลงในน้ำแล้วเกลือหรือแร่ธาตุที่ละลายน้ำจะทำให้น้ำนำไฟฟ้าได้ ยิ่งเกลือหรือแร่ธาตุมีความเข้มข้นสูงเท่าใด ค่า EC การนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้น

EC Meter นี้จะบอกคุณว่ามีสารอาหารอยู่ในน้ำมากแค่ไหน สำหรับพืชส่วนใหญ่

เครื่องวัด pH และ EC แบบ 2 IN 1

เป็นเครื่องวัดแบบคอมโบ รวมการวัดค่า 2 ค่า pH และ EC ภายในเครื่องเดียวกันทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด

Sale
Original price was: ฿9,120.00.Current price is: ฿7,600.00.

ความสำคัญของคุณภาพน้ำในไฮโดรโปนิกส์

ใครก็ตามที่ต้องการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะต้องใส่ใจกับการออกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์อย่างระมัดระวัง องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้งานได้คือการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ในการปลูกแบบดั้งเดิม พืชจะดูดซับสารอาหารจากดิน เพื่อให้พืชที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ได้รับสารอาหารที่ต้องการ

น้ำที่อุดมด้วยสารอาหารควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าระดับสารอาหารไม่ต่ำเกินไป (ยับยั้งการเจริญเติบโต) หรือสูงเกินไป (อาจเป็นพิษ) สิ่งนี้ทำได้ด้วย EC Meter ซึ่งเป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญในการใช้งานไฮโดรโปนิกส์

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา