หลักการ DO meter

DO meter หลักการ

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen) เป็นตัววัดคุณภาพน้ำที่สำคัญ ในการบำบัดน้ำในอุตสาหกรรม ระดับออกซิเจนละลายน้ำสามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำที่นำไปสู่การกัดกร่อนของอุปกรณ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การขนส่งปลา และการประยุกต์ใช้ในตู้ปลา

Dissolved oxygen จะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีออกซิเจนเพียงพอเพื่อให้สัตว์น้ำอยู่รอด เติบโต และขยายพันธุ์ ในโรงบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล จะมีการตรวจสอบออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียในระหว่างกระบวนการบำบัดน้ำและการเติมอากาศ

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับออกซิเจนละลายน้ำแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้ Dissolved oxygen คือ

หลักการทำงาน DO meter

หลักการวัดคือออกซิเจนจะทำปฎิกิริยากับน้ำยา Electrolyte ทำให้สามารถวัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำหรือแรงดันบางส่วนของออกซิเจนเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

วิธีนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากค่า pH ของน้ำที่วัด สารออกซิเดชันและรีดักชัน สีของน้ำและความขุ่นของน้ำ ฯลฯ และวิธีการวัด ทำให้ความสามารถในการทำซ้ำที่ดีและมีความแม่นยำ

ชนิดของหัววัด DO แบบเมมเบรน (membrane)

หัววัดแบบ Polarographic

polarographic

หัววัดแบบกัลวานิก (Galvanic)

หัววัดแบบออปติคัล (Optical)

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบออปติคัลจะวัดปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับสีย้อมเรืองแสงบางชนิด เมื่อถูกแสงสีน้ำเงิน สีย้อมเหล่านี้จะถูกกระตุ้น (อิเล็กตรอนได้รับพลังงาน) และเปล่งแสงเมื่ออิเล็กตรอนกลับสู่สถานะพลังงานปกติ

เซ็นเซอร์ DO แบบออปติคัลประกอบด้วยเมมเบรนกึ่งซึมผ่านได้ องค์ประกอบการตรวจจับ ไดโอดเปล่งแสง (LED) และเครื่องตรวจจับแสง 3 องค์ประกอบการตรวจจับประกอบด้วยสีย้อมเรืองแสง

ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen) จะแปรผกผันกับอายุการเรืองแสงดังแสดงในสมการสเติร์น-โวลเมอร์

แบบออปติคัล (Optical)

แนะนำเครื่องวัด DO คุณภาพสูงมาตรฐาน USA สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

การสอบเทียบ DO meter

โดยหลักการแล้วการสอบเทียบเซ็นเซอร์ต้องการให้เซ็นเซอร์อยู่ภายใต้มาตรฐานการสอบเทียบด้วยค่าที่ทราบซึ่งค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์จะถูกปรับเทียบให้แม่นยำขึ้น

การวัดคุณภาพน้ำ

เนื้อหาน่าสนใจ