เครื่องวัดความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity meter) อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำซึ่งความขุ่นเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Sale

ความขุ่น (Turbidity)

ความขุ่นคือของเหลวหรือน้ำที่มีสารแขวนลอยซึ่งอาจเป็นตะกอนดินและ/หรือสารอื่นๆ มักจะมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า การวัดความขุ่นเป็นการทดสอบที่สำคัญที่กำหนดคุณภาพของน้ำ

ความขุ่นเป็นสมบัติทางแสงของน้ำและไม่ได้ระบุชนิดของสารแขวนลอย  น้ำมักมีของแข็งแขวนลอยซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่แตกต่างกันหลายขนาด อนุภาคบางส่วนมีขนาดใหญ่พอและหนักพอที่จะตกลงสู่ก้นภาชนะได้ในที่สุดหากตัวอย่างถูกปล่อยทิ้งไว้ อนุภาคขนาดเล็กจะตกลงอย่างช้าๆ อนุภาคเหล่านี้ทำให้น้ำดูขุ่น

ความขุ่นของน้ำ

สาเหตุของความขุ่นคืออะไร

สิ่งมีชีวิตอย่างแพลงก์สามารถทำให้เกิดความขุ่นในน้ำได้ การเซาะและการปล่อยของเสียจากเมืองทำให้เกิดความขุ่น การก่อสร้าง การขุดและเกษตรกรรมซึ่งรบกวนดินและอาจนำไปสู่การเพิ่มระดับของตะกอนที่ไหลลงสู่ทางน้ำ ในน้ำดื่มยิ่งมีระดับความขุ่นสูงเท่าใดโอกาสที่ผู้ใช้จะเกิดโรคทางเดินอาหารก็ยิ่งสูงขึ้น

สารปนเปื้อนเช่นไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคสามารถเกาะติดกับของแข็งที่แขวนลอย ของแข็งเหล่านี้จะเข้าไปยุ่งกับการฆ่าเชื้อโรค ระดับความขุ่นสูงสามารถลดปริมาณแสงที่ระดับความลึกต่างๆ ซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชน้ำ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสัตว์น้ำบางสายพันธุ์เช่นปลาและหอย

ระดับความขุ่นสูงจะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของปลาในการดูดซับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

น้ำขุ่น

หน่วยการวัดความขุ่น

การตรวจวัดความขุ่นที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือหน่วย Nephelometric (NTU) มีหลายวิธีที่คุณสามารถตรวจสอบความขุ่นในน้ำ สิ่งที่ตรงที่สุดคือการวัดการลดทอนหรือการหักเหของแหล่งกำเนิดแสงเมื่อผ่านตัวอย่างน้ำ

ระบบเก่าเรียกว่าวิธีแจ็กสันเทียนโดยหน่วยแสดงเป็น JTU หรือหน่วยความขุ่นของแจ็คสัน โดยเขาใช้เปลวไฟเทียนที่มองผ่านเสาใสที่เต็มไปด้วยน้ำ ความยาวของน้ำที่เทียนสามารถมองเห็นได้ผ่านที่เกี่ยวข้องกับความขุ่นในตัวอย่างน้ำ

ด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์วิธีนี้ไม่ได้ใช้ อนุภาคที่ลอยอยู่ในน้ำจะกระจายแสงลำแสงที่พุ่งเข้าหาเครื่องวัด แสงที่กระจัดกระจายจะถูกวัดที่มุมต่าง ๆ จากเส้นทางแสงตกกระทบ

หน่วยวัดความขุ่น Nephelometric (NTU) เป็นหน่วยการวัดที่ใช้โดย nephelometer ที่ตรงตามเกณฑ์การออกแบบ EPA ปริมาณของแสงที่กระจัดกระจายนั้นได้รับอิทธิพลจากหลายแง่มุมของอนุภาคเช่นสี รูปร่างและการสะท้อนแสง ด้วยเหตุนี้และความจริงอนุภาคที่หนักกว่าอาจตกลงสู่ก้นภาชนะอย่างรวดเร็วและอาจไม่ส่งผลต่อการอ่านค่าความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่นในการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมหาสมุทรแม่น้ำและทะเลสาบสามารถใช้ได้ นี่คือดิสก์ขาวดำที่ถูกลดระดับลงไปในน้ำจนกว่าจะมองไม่เห็นอีกต่อไป ที่ระดับความลึกนั้น

มาตรฐานความขุ่นในประเทศไทย

ความขุ่นส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดังนั้นกฎระเบียบของรัฐบาลจึงกำหนดระดับความขุ่นที่อนุญาต ในประเทศไทยมีการกำหนดรควบคุมความขุ่นจะต้องไม่เกิน 5.0 nephelometric turbidity unit (NTU) 

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา