Sale
Sale

เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital Scale)

เครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับห้องปฏิบัติการ มีความละเอียดและความแม่นยำ จานชั่งน้ำหนักของเครื่องชั่งทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่น tarring เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการสามารถใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพเป็นต้น มีฟังก์ชั่นหลายหลายได้แก่ การทำสูตรการนับชิ้นการคำนวณเปอร์เซ็นต์และอื่นๆ

เครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับห้องปฏิบัติการหลายประเภทแสดงหน่วยต่างๆ เช่น mg , g และกิโลกรัม ขนาดเล็กและใช้งานได้พร้อมกับความละเอียดสูง มีการสอบเทียบด้วยตุ้มภายในและภายนอก ส่วนใหญ่มีอินเตอร์เฟส RS-232 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดไปยังคอมพิวเตอร์

บริษัท นีโอนิคส์ จำหน่ายเครื่องชั่งดิจิตอลราคาถูก คุณภาพสูง พร้อมด้วยบริการออกใบรับรองการสอบเทียบ ISO 17025 (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

ความละเอียดของเครื่องชั่งดิจิตอล (Readability)

ความละเอียดของเครื่องชั่งดิจิตอลคือความสามารถในการอ่านหน้า เครื่องชั่งคุณภาพสูงนั้นมีความแม่นยำและมีความละเอียดสูงได้แก่ เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตําแหน่ง และ 3 ตำแหน่งเป็นต้น

  • เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตําแหน่งได้แก่ความสามารถในการอ่านค่าได้ละเอียด 0.01 กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
  • เครื่องชั่งดิจิตอล 3 ตําแหน่งได้แก่ความสามารถในการอ่านค่าได้ละเอียด 0.001 กรัม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) เหมาะสำหรับการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่นอาหาร ยา เครื่องสำอาง

ความแม่นยำของเครื่องชั่งดิจิตอล (Accuracy)

ความถูกต้องสำหรับเครื่องชั่งดิจิตอล ความถูกต้องมักใช้เพื่อหมายถึงความแม่นยำ คำจำกัดความที่ถูกต้องคือ “ความแม่นยำคือความสามารถในการแสดงค่าที่ตรงกับค่าในอุดมคติสำหรับน้ำหนักที่รู้จัก” กล่าวง่ายๆว่าเป็นค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับมูลค่าจริงเพียงใด ผู้ใช้เครื่องชั่งในภาคอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมมีความต้องการเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น

การวัดน้ำหนักที่แม่นยำนั้นมีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารเภสัชวิทยา เคมีและสาขาอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการชั่งน้ำหนักภูมิภาคที่สม่ำเสมอ มาตรการควบคุมน้ำหนักที่แม่นยำและแม่นยำสามารถแปลเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบรรจุภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น

เครื่องชั่งดิจิตอล

การสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล

การสอบเทียบเป็นกระบวนการของการทดสอบเครื่องชั่งเพื่อให้มั่นใจในระดับความแม่นยำที่คุณต้องการ ในการตั้งค่าห้องปฏิบัติการซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่แน่นอน การสอบเทียบเครื่องชั่งมีความสำคัญเป็นพิเศษ น้ำหนักที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ธุรกิจของคุณเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ในการประมวลผลและการผลิต การวัดที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ บริษัท นีโอนิคส์ มีบริการสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล โดยบริษัทผู้สอบเทียบได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และดำเนินการต่อเพื่อกำหนดมาตรฐานความแม่นยำ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา