EC meter

EC ย่อมาจาก Electrical Conductivity (ย่อมาจาก Conductivity) การนำไฟฟ้าคือการวัดความเข้มข้นของไอออนที่มีอยู่ในน้ำหรือสารละลายตัวอย่าง โดยความสามารถของสารในการนำกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่กำหนด

น้ำกลั่นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี ไม่มีไอออน น้ำที่มีเกลือและสารเคมีอนินทรีย์อื่นๆ ที่ละลายอยู่จะมีความเข้มข้นของไอออนสูงขึ้น และดังนั้นจึงมีค่าการนำไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยวัด EC

ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับคุณภาพน้ำหน่วย ซีเมนส์ (S) ต่อระยะทางเช่นมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) หรือไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (μS/cm) เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างค่าการนำไฟฟ้า TDS และความเค็ม และเนื่องจากค่าการนำไฟฟ้าวัดได้ง่ายกว่า TDS และความเค็ม อุปกรณ์จำนวนมากจึงพิจารณาค่าการนำไฟฟ้าของตัวอย่างก่อน แล้วจึงใช้อัลกอริทึมเพื่อประมาณค่าความเค็มและความเข้มข้นของ TDS

หน่วยวัด

EC meter เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเรียบง่ายที่ทำการวัดที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารในดินและตัวอย่างของเหลว

ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุบางชนิดสามารถนำไฟฟ้าได้ดีเพียงใด ค่า EC สูงหมายความว่าน้ำมีความเข้มข้นของ แร่ธาติ เกลือ หรือโลหะที่ละลายดังนั้นน้ำนั้นจึงไม่บริสุทธิ์มีสิ่งเจือปนสูงซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ทำให้น้ำนั้นไม่สามารถดื่มได้

อีกทั้งยังมีการใช้งานทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบน้ำจืดเพื่อตรวจสอบปริมาณสารอาหาร เกลือหรือสิ่งเจือปนในน้ำ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

pH meter TDS Meter เครื่องวัด 2 in 1 EC TDS 3 IN 1 pH EC TDS

แบบปากกา (Pen type)

เครื่องวัด EC แบบปากกาเป็นเครื่องวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด ขนาดเล็กพอที่จะใส่ในกระเป๋าเสื้อได้จึงพกพาสะดวก หัววัดอิเล็กโทรดจะอยู่ที่ปลายด้านล่างของตัวเครื่อง โดยมีหน้าจอขนาดเล็กอยู่ด้านบน มีความแม่นยำปานกลาง

เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่น ๆ

มัลติพารามิเตอร์ (Multiparameter)

เครื่องวัดชนิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับวัดได้หลายพารามิเตอร์ได้แก่ pH EC TDS DO ORP เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มีราคาสูง หลายรุ่นสามารถบันทึกข้อมูล DataLogger และถ้าเครื่องวัดเสียจะทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ และทำให้วัดค่าอื่นๆ ไม่ได้

วัดน้ำบริสุทธิ์ DI RO Type I II III

เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ น้ำ DI RO มีค่าคอนดักติวิตี้น้อยๆ ที่น้อยมาก ดังนั้นเครื่องวัดทั่วไปไม่สามารถวัดค่าออกมาได้อย่างละเอียด เครื่องวัดนี้จึงออกแบบมาเฉพาะซึ่งให้ความละเอียดและแม่นยำ โดยสามารถแสดงทศนิยม 3 ตำแหน่ง ของการวัดในหน่วย μS ได้ เช่น 1.999 μS/cm

วัดอย่างต่อเนื่อง (EC Monitoring)

ออกแบบสำหรับการวัดแบบต่อเนื่อง โดยหัววัดสามารถจุ่มแช่ไว้ตลอดเวลา และบางรุ่นสามารถควบคุมและสั่งการปั๊มเมื่อค่า EC สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ เหมาะสำหรับงานด้านไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และโรงงานอุตสาหกรรม

แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop)

เครื่องวัด EC แบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับใช้งานในห้องทดลอง ห้องปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มีความแม่นยำสูง มีซอฟต์แวร์ การบันทึกข้อมูล หรือคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้การทำงานของห้องปฏิบัติการง่ายขึ้น

สำหรับวัด EC ดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) คือการวัดปริมาณเกลือในดิน (ความเค็มของดิน) เป็นสิ่งสำคัญ ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของดิน ส่งผลต่อผลผลิต ความพร้อมของธาตุอาหารพืช และกิจกรรมของดิน

จุลินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสำคัญของดิน ดินที่มีเกลือมากเกินไปเกิดขึ้นตามธรรมชาติในสภาพอากาศที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง ผลของการปลูกพืช การชลประทาน และการจัดการที่ดิน

แม้ว่า EC ไม่ได้ให้การวัดปริมาณธาตุในดินโดยตรงแต่ก็มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไนเตรต โพแทสเซียม โซเดียม คลอไรด์ ซัลเฟต และแอมโมเนีย

การวัด EC ในดินเป็นวิธีที่ประหยัดในการวิเคราะห์ประมาณปริมาณไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแตสเซี่ยม (K) ที่มีอยู่สำหรับการเจริญเติบโตของพืช

Sale
Sale
Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.

สินค้าทั้งหมด


รู้จักกับเครื่องวัด EC Meter

ค่า EC Conductivity หรือการนำไฟฟ้าของน้ำคือความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแตกตัวเป็นไอออนบวกและประจุลบ ไอออนอิสระเหล่านี้เมื่ออยู่ในน้ำทำให้เกิดการนำไฟฟ้า

ดังนั้นการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS) ใช้ในการคำนวณ EC ของน้ำซึ่งช่วยในการบ่งชี้ความบริสุทธิ์ของน้ำ น้ำบริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้า (ไม่มีค่าคอนดักติวิตี้)

เครื่องวัดคอนดักติวิตี้เป็นเครื่องวัดการนำไฟฟ้าในสารละลาย มีการใช้งานในด้านการวิจัยและวิศวกรรม เพื่อวัดความบริสุทธิ์ของน้ำโดยมีการใช้งานทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบน้ำจืดเพื่อตรวจสอบปริมาณของสารอาหารเกลือหรือสิ่งสกปรกในน้ำและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำ

หน่วยการวัด Conductivity ของน้ำ

อุปกรณ์ทดสอบค่าการนำไฟฟ้า EC สามารถตรวจวัดน้ำโดยตรง หน่วยดั้งเดิมคือโมห์ mho/cm (เป็นหน่วยเก่าสมัยโบราณ) ในปัจจุบันใช้ 1 Siemen (ซีเมนส์)

แต่หน่วยวัดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในน้ำธรรมชาติ โดยในความเป็นจริงใช้หน่วยที่เล็กกว่าได้แก่ miliSiemen/cm (mS/cm) อ่านว่ามิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และ microSiemen/cm (uS/cm) อ่านว่าไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

หลักการทำงานเครื่องวัด EC Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการทั่วไปใช้หลักการเดียวกันกับมัลติมิเตอร์ในการวัดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยใช้กฎของโอห์ม

การสอบเทียบเครื่องวัด

ความถี่ในการปรับเทียบนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทเพราะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้เครื่องวัดและปริมาณสิ่งสกปรกในหัววัด

เราแนะนำให้สอบเทียบเครื่องวัด Conductivity ของคุณอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ยังควรทำการสอบเทียบในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อเปลี่ยนหัววัดใหม่
  • เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องวัดมาเป็นเวลานาน
  • หลังจากทำความสะอาดหัววัดแล้ว
  • เมื่อต้องการความแม่นยำสูง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา