เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ (EC meter) จะวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย มีการใช้งานที่หลากหลายได้แก่วัดความบริสุทธิ์ของน้ำซึ่งถูกใช้ในการวิจัยและงานด้านวิศวกรรม

อีกทั้งยังมีการใช้งานทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบน้ำจืดเพื่อตรวจสอบปริมาณสารอาหาร เกลือหรือสิ่งเจือปนในน้ำ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ (EC meter) จะวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้า EC Meter


รู้จักกับเครื่องวัด EC Meter

ค่า EC Conductivity หรือการนำไฟฟ้าของน้ำคือความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแตกตัวเป็นไอออนบวกและประจุลบ ไอออนอิสระเหล่านี้เมื่ออยู่ในน้ำทำให้เกิดการนำไฟฟ้า

ดังนั้นการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS) ใช้ในการคำนวณ EC ของน้ำซึ่งช่วยในการบ่งชี้ความบริสุทธิ์ของน้ำ น้ำบริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้า (มีค่าคอนดักติวิตี้)

เครื่องวัดคอนดักติวิตี้เป็นเครื่องวัดการนำไฟฟ้าในสารละลาย มีการใช้งานในด้านการวิจัยและวิศวกรรม เพื่อวัดความบริสุทธิ์ของน้ำโดยมีการใช้งานทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบน้ำจืดเพื่อตรวจสอบปริมาณของสารอาหารเกลือหรือสิ่งสกปรกในน้ำและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำ

หน่วยการวัด Conductivity ของน้ำ

อุปกรณ์ทดสอบค่าการนำไฟฟ้า EC สามารถตรวจวัดน้ำโดยตรง หน่วยพื้นฐานคือโมห์ mho/cm หรือ 1 Siemen (ซีเมนส์) แต่หน่วยวัดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในน้ำธรรมชาติ โดยในความเป็นจริงใช้หน่วยที่เล็กกว่าได้แก่ miliSiemen/cm (mS/cm) อ่านว่ามิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และ microSiemen/cm (uS/cm) อ่านว่าไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

หลักการทำงานเครื่องวัด EC Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการทั่วไปใช้หลักการเดียวกันกับมัลติมิเตอร์ในการวัดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยใช้กฎของโอห์ม

การสอบเทียบเครื่องวัด EC Meter

ความถี่ในการปรับเทียบนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทเพราะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้เครื่องวัดและปริมาณสิ่งสกปรกในหัววัด

เราแนะนำให้สอบเทียบเครื่องวัด Conductivity ของคุณอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ยังควรทำการสอบเทียบในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อเปลี่ยนหัววัดใหม่
  • เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องวัดมาเป็นเวลานาน
  • หลังจากทำความสะอาดหัววัดแล้ว
  • เมื่อต้องการความแม่นยำสูง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา