เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ (EC meter) จะวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย มีการใช้งานที่หลากหลายในการวิจัยและวิศวกรรม โดยมีการใช้งานทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบน้ำจืดเพื่อติดตามปริมาณสารอาหาร เกลือ หรือสิ่งเจือปนในน้ำ สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ใช้วัดอะไร?

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ (Conductivity meter) ช่วยให้เราสามารถวัดระดับการนำไฟฟ้าในสารละลายได้ การนำไฟฟ้าคือความสามารถของวัสดุ (สารละลาย โลหะ หรือก๊าซ) ในการส่งกระแสไฟฟ้า แม้ว่าวัสดุทั้งหมดจะมีความสามารถในการผ่านกระแสไฟฟ้าได้ แต่ระดับของความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป

สารละลายที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์ อิเล็กโทรไลต์เหล่านี้สามารถแตกตัวเป็นไอออนเมื่อละลายในน้ำ ทำให้เกิดไอออนอิสระในสารละลาย กรด เบส และเกลือเป็นตัวอย่างของอิเล็กโทรไลต์

น้ำกลั่นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี สาร (หรือเกลือ) ที่ละลายในน้ำเป็นตัวกำหนดว่าสารละลายจะเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร เมื่อจำนวนไอออนที่ละลายน้ำเพิ่มขึ้น ความสามารถของสารละลายในการนำประจุไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประจุไฟฟ้านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายได้

เครื่องวัด EC รายงานค่าการนำไฟฟ้าเป็นค่าผกผันของการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็นโอห์ม/ซม. ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าจึงวัดเป็น mhos/cm. mho ซึ่งเป็นหน่วยการนำไฟฟ้าเดิมเป็นส่วนกลับของโอห์มและถูกกำหนดให้เป็นซีเมนส์ (S)
ดังนั้นหน่วยในปัจจุบันคือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร mS/cm หรือไมโครซีเมนส์ต่อเซ็นติเมตร μS/cm เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ

เครื่องวัด COD Meter

การประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้

การวัดค่าการนำไฟฟ้ามีความสำคัญในหลายแง่มุมของชีวิต ไม่ใช่แค่ในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่นการบำบัดน้ำและอุตสาหกรรม การเกษตร ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของการประยุกต์ใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าที่พบในชีวิตจริง:

  1. ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำ น้ำดื่มใช้สำหรับการชลประทาน/อุตสาหกรรม
  2. วัดคุณภาพน้ำในโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อการบำบัด การวัดการกัดกร่อน ฯลฯ
  3. การตรวจสอบมลพิษทางน้ำ
  4. วัดความเค็มของน้ำผิวดิน สำคัญต่อสัตว์ป่า พืชน้ำ และการเกษตร
  5. ประเมินความบริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้สำหรับยา เครื่องสำอาง อาหาร ฯลฯ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง