การวัดคลอรีนในน้ำอย่างแม่นยำคู่มือสำหรับใช้ในบ้านและในอุตสาหกรรม

การวัดค่าคลอรีนในน้ำ

พวกเราโชคดีที่อยู่ในยุคที่น้ำสะอาด น้ำบริสุทธิ์สำหรับอุปโภค บริโภคนั้หาได้ง่าย ส่วนหนึ่งมาจากการคนพบคลอรีน (Chlorine) ซึ่งมีส่วนช่วยให้น้ำนั้นสะอาด ปกป้องเราจากการสัมผัสกับสารปนเปื้อน เชื้อโรคต่างๆ ในน้ำที่เป็นอันตราย แต่คลอรีนเองก็เป็นสารเคมีที่มีผลเสียต่อสุขภาพหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไป

มีเหตุผลหลายประการในการตรวจวัดสารฆ่าเชื้อต่างๆ ที่ใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับคลอรีนเพราะเป็นสารฆ่าเชื้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำดื่ม รวมถึงบ่อน้ำส่วนตัวและแหล่งน้ำสาธารณะ

โดยปกติแล้วเจ้าของบ้านจะไม่ตรวจสอบน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเหมือนกับระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำสาธารณะ เจ้าของบ้านอาจทดสอบระดับ Chlorine หากสังเกตเห็นรสชาติหรือกลิ่นในน้ำ แต่แหล่งน้ำสาธารณะจำเป็นต้องรักษาระดับของสารฆ่าเชื้อในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หน่วยการวัดคลอรีน

โดยปกติแล้วจะวัดคลอรีนในการผลิตน้ำดื่ม สระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำ หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมและแสดงเป็นหน่วย ppm หรือ mg/L (มิลลิกรัมต่อลิตร = ppm กรณีที่ของเหลวคือน้ำ)

ความเข้มข้นหนึ่งมิลลิกรัม/ลิตร หมายความว่ามีสารนั้น 1 มิลลิกรัมละลายในน้ำ 1 ลิตร สำหรับการใช้งานจริง หน่วยนี้จะเท่ากับส่วนในล้านส่วน (ppm) เนื่องจากน้ำหนึ่งลิตรมีค่าเท่ากับหนึ่งล้านมิลลิกรัม

1) ชุดทดสอบ (Test kits)

เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการทดสอบใช้สารรีเอเจนซ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเมื่อมีคลอรีนทั้งหมด คุณเพียงแค่เติมน้ำลงในหลอดแล้วหยดสารละลาย 1-5 หยด แล้วมองหาสีที่เปลี่ยนไป ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีจำหน่ายมากมาย

ประโยชน์ของชุดทดสอบคือ:

 • ราคาถูก
 • ใช้งานง่ายมาก

ข้อเสียของชุดทดสอบสระว่ายน้ำคือ:

 • การเสื่อมสภาพของสารเคมี ทำให้การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อเวลาผ่านไป
 • ผลลัพธ์เชิงปริมาณโดยทั่วไปไม่แม่นยำ
 • ขาดการสอบเทียบและมาตรฐาน

2) แถบทดสอบ (Test strip)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบระดับคลอรีนในน้ำประปาที่บ้านคือการใช้แถบทดสอบ มีหลักการและลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกันกับกระดาษลิสมัส ซึ่งใช้งานง่ายเพียงจุ่มลงในน้ำประปาของคุณ

จุ่มแถบตามที่ระบุในคำแนะนำ รอหลายวินาทีเพื่อให้สีของตัวบ่งชี้ปรากฏขึ้น และเปรียบเทียบสีดังกล่าวกับแผนภูมิที่มีให้สำหรับการอ่านค่า แถบทดสอบนี้มีประโยชน์เพราะมีราคาถูก หาซื้อได้ทั่วไปและสามารถให้ผลตรวจได้ทันที ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือระดับความแม่นยำ

3) เครื่องวัดแบบดิจิตอล

เครื่องวัดแบบดิจิตอลเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการวัดคลอรีน ทั่วโลกนิยมใช้หลักการของ DPD (N,N Diethyl-1,4 Phenylenediamine Sulfate) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก นิยมใช้ในโรงบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบน้ำดื่ม การตรวจวัดในสระวายน้ำ

โดยความเข้มของสีจะเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่นแสงที่เปล่งออกมาโดยอัตโนมัติ การกำหนดและแสดงความเข้มของสี

ประโยชน์ของเครื่องวัดดิจิตอลคือ:

 • การอ่านค่าที่แม่นยำสูง
 • ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

ข้อเสียคือ:

 • เครื่องวัดมีราคาสูง
 • หากต้องการความแม่นยำควรทำการสอบเทียบ

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนคุณภาพสูงราคาถูก

4) การใช้ ORP Meter ในการประมาณค่าคลอรีน

ORP เป็นการวัดกิจกรรมของอิเล็กตรอนในสาร (ในกรณีนี้คือน้ำที่มีคลอรีน) คุณลักษณะนี้วัดเป็นมิลลิโวลต์โดยชุดเซ็นเซอร์ ORP โดยการอ่านค่าที่สูงขึ้นจะสัมพันธ์กับระบบน้ำที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น

Oxidation-reduction Potential (ORP) เป็นค่าการวัดที่แน่นอนเพื่อกำหนดคุณภาพน้ำทั่วไปของสระว่ายน้ำ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับคลอรีนโดยรวมและระดับของสุขอนามัย (การอ่านค่า ORP เป็นบวกในช่วง 650-750 mV เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสระว่ายน้ำที่สะอาด)

ประโยชน์ของ ORP Meter คือ:

 • ลดค่าใช้จ่ายของสารรีเอเจนซ์ DPD
 • ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

ข้อเสียคือ:

 • เป็นการประมาณค่า Chlorine จากค่า ORP (mV)
 • ไม่ได้แสดงปริมาณ Chlorine ในหน่วย mg/L

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัด ORP Meter ราคาถูก

ORP Buffer

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา