Conductivity meter

Conductivity meter วัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ สารละลาย น้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธ์ไม่นำไฟฟ้า ดังนั้นหากน้ำนำไฟฟ้าแสดงว่าในน้ำต้องมีสารต่างๆ ละลายเจือปนอยู่ได้แก่แร่ธาตุต่างๆ คลอรีน เกลือหรืออื่นๆ เครื่องมือนี้มีการประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายในการวิจัยและวิศวกรรม นิยมใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบน้ำจืดเพื่อติดตามปริมาณสารอาหาร เกลือ หรือสิ่งเจือปนในน้ำ สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

พื้นฐานของค่า Conductivity การนำไฟฟ้า

Conductivity แปลเป็นไทยว่าการนำไฟฟ้าซึ่งหมายถึงความสามารถของสารในการนำไฟฟ้า เมื่อวัตถุนำไฟฟ้า มันก็จะปล่อยให้ไฟฟ้าเคลื่อนผ่านเข้าไป ตัวอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันคือการเดินสายทองแดง ทองแดงนำไฟฟ้าได้สูง ดังนั้นจึงมักใช้ในการเดินสายไฟสำหรับหลอดไฟและพัดลมเพดาน

ค่าการนำไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากหลายสิ่งหลายอย่างเช่นอุณหภูมิ ประเภทของสาร และความเข้มข้นของไอออน

การนำไฟฟ้าทำงานแตกต่างกันในของแข็งมากกว่าในของเหลว ของแข็งนำไฟฟ้าผ่านอิเล็กตรอน ในขณะที่ของเหลวนำไฟฟ้าผ่านไอออน การวัดค่าการนำไฟฟ้าของของเหลวช่วยให้คุณเข้าใจถึงจำนวนไอออนในของเหลว และประเภทของสารมลพิษที่มีอยู่

Conductivity meter คืออะไร

เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้การนำไฟฟ้าจะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าหรือค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย การนำไฟฟ้ามีประโยชน์ในการพิจารณาและวัดคุณภาพน้ำโดยรวมของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสียอีกด้วย เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ามักใช้ในสถานการณ์บำบัดน้ำหรือเฝ้าติดตามตลอดจนในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องวัด COD Meter

การใช้งานการวัดค่าการนำไฟฟ้า

การวัดค่าการนำไฟฟ้าด้วย EC Meter เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในการควบคุมกระบวนการ การวัดค่าทำได้ง่ายและรวดเร็ว และเซ็นเซอร์ขั้นสูงต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย การอ่านค่าการนำไฟฟ้าที่วัดได้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสมมติฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้ ในบางกรณี เป็นไปได้ที่จะพัฒนาแบบจำลองเพื่อคำนวณความเข้มข้นของของเหลว

การใช้งานที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่

  • การบำบัดน้ำ
  • การตรวจจับการรั่วไหล
  • กลั่นน้ำทะเล

ข้อดีของเครื่องมือวัดการนำไฟฟ้านี้มีดังต่อไปนี้

  • เร็ว
  • ความน่าเชื่อถือ
  • ความสามารถในการทำซ้ำ
  • ทนทาน
  • ราคาไม่แพง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง