คำแนะนำวิธีใช้เครื่องวัดคลอรีนทีละขั้นตอนเพื่อความแม่นยำในการตรวจวัด

วิธีใช้เครื่องวัดคลอรีน

เครื่องมือวัดคลอรีนคือเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัด Free chlorine และ Total chlorine ในน้ำตัวอย่างเครื่องวัดมีหลากหลายประเภทได้แก่เครื่องวัดประเภท DPD Colorimeter ซึ่งหมายความว่าใช้สารรีเอเจนต์ DPD (N,N Diethyl-1,4 Phenylenediamine Sulfate) ถูกเติมลงในน้ำตัวอย่างซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเมื่อมีคลอรีน

วิธีการของนี้ถูกนำมาใช้ทั่วโลกและปัจจุบัน DPD เป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ Chlorine เช่นเดียวกับวิธีมาตรฐาน (ตามที่กำหนดโดย AWWA/APHA วิธี 4500–Cl G) และวิธีการ ISO (อ้างอิง ISO 7393)

DPD Chlorine

หน่วยการวัดคลอรีน

โดยปกติแล้วคลอรีนอิสระจะวัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นในน้ำดื่ม สระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำ หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมและแสดงเป็น PPM หรือ mg/L (มิลลิกรัมต่อลิตร = ppm กรณีที่ของเหลวคือน้ำ)

วิธีใช้เครื่องวัดคลอรีน

เครื่องวัดมีหลากหลายแบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องรุ่น HI701 แบรนด์ Hanna Instrument ซึ่งใช้หลักการของ DPD (N,N Diethyl-1,4 Phenylenediamine Sulfate) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้

1.ปรับเทียบมาตรวัด: ก่อนใช้มาตรวัดคุณต้องปรับเทียบโดยใช้สารละลายมาตรฐานของความเข้มข้นของคลอรีนที่ทราบค่า และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการสอบเทียบ

ปรับเทียบมาตรวัด

2.เตรียมสารละลาย: นำน้ำที่ต้องการทดสอบใส่ลงในหลอดทดลอง cuvette ให้ถึงขีดปริมาณ 10 ml จำนวน 2 หลอด โดยตั้งชื่อว่าหลอดที่1 และหลอดที่2 เพื่อง่ายต่อการเรียกชื่อ

3.เติมสาร DPD ในหลอดที่ 2: เติมรีเอเจนซ์ทั้งซองลงในหลอดที่2 ให้หมดซอง แล้วปิดฝาเขย่าเบาๆ

4. เช็ดหลอดทดลองภายนอกทั้ง 2 หลอดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

5.เปิดมิเตอร์: เครื่องวัดส่วนใหญ่มีปุ่มเปิดปิดหรือสวิตช์ รอสักครู่จากนั้นเครื่องวัดจะแสดงตัวอักษร C1 กระพริบ ใส่หลอดที่ 1 ในเครื่องวัด ปิดฝาเครื่องแล้วกดปุ่ม จากนั้นเครื่องจะขึ้นหน้าจอ C2

6.หลังจากที่ขึ้นหน้าจอ C2 นำหลอดที่ 1 ออกจากเครื่องแล้วใส่หลอดทดลอง 2 แล้วกดปุ่ม เครื่องวัดจะเริ่มนับถอยหลังขณะตรวจสอบค่า

7.รอการอ่าน: เครื่องวัดจะแสดงความเข้มข้นของคลอรีนในสารละลายหลังจากนั้นไม่กี่วินาที ค่าที่แสดงในหน่วย PPM หรือ mg/L

7.ปิดเครื่องวัด: เมื่อคุณใช้เครื่องวัดคลอรีนเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องและจัดเก็บตามคำแนะนำของผู้ผลิต

อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับเครื่องวัดคลอรีนเฉพาะของคุณเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

ค่ามาตรฐานคลอรีน

ตัวอย่างตารางพารามิเตอร์ในสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำคลอรีนสระว่ายน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำสาธารณะ
ระดับค่า pH7.2 – 7.67.2 – 7.6
ระดับคลอรีนอิสระ1.0 ppm1.5 – 2.0 ppm
ระดับ Total Alkalinity80 – 150 ppm80 – 150 ppm
ระดับ Calcium Hardness200 – 400 ppm200 – 400 ppm

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

หากสนใจสินค้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เครื่องมือวัดคลอรีนคุณภาพสูง