วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม: คำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีใช้เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พบในสถานีตรวจอากาศส่วนใหญ่ ตรวจจับรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลม เนื่องจากกระแสลมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เครื่องวัดลมจึงมีความสำคัญในการทำนายพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือน

ในธรรมชาติลมเกิดจากความร้อนและความเย็นที่ไม่เท่ากันของพื้นผิวโลกทำให้เกิดลม ความแตกต่างของความกดอากาศทำให้มวลอากาศเกิดการเคลื่อนตัว ส่งผลให้ลมไหลจากบริเวณความกดอากาศสูงไปยังบริเวณความกดอากาศต่ำ

ทั่วโลกลมเกิดขึ้นในขนาดต่างๆ รวมถึงกระแสลม ลมทะเล และลมกระโชกแรงในท้องถิ่น ในการวัดพลังงานที่เกิดจากลมเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยเครื่องวัดเหล่านี้ไม่เพียงแต่วัดสภาพลมในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังสามารถคาดการณ์สภาวะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

วิธีการใช้วิธีใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม

มีเครื่องวัดลมหลายแบบที่ใช้ได้แก่เครื่องแบบถ้วย แบบ Doppler เลเซอร์ แบบใบพัด (Vane anemometer) และแบบโซนิค การใช้เครื่องวัดลมด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอน พึงระลึกไว้เสมอว่าเครื่องวัดแต่และแบรนด์แต่ละรุ่นมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่เหมือนกันจึงต้องศึกษาคู่มือแต่ละรุ่นเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง

1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:

 • ก่อนใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ห่างจากอันตรายหรือสิ่งกีดขวางใดๆ
 • ใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกลางแจ้งหรือในที่สูง

2. การวางตำแหน่งเครื่องวัดลม:

 • เลือกพื้นที่โล่งและไม่มีสิ่งกีดขวาง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการไหลเวียนของอากาศ
 • ถือเครื่องวัดลมโดยให้เซ็นเซอร์หันเข้าหาลมโดยตรง ตรวจดูให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ไม่ได้ถูกร่างกายหรือวัตถุอื่นบดบัง

3. เปิดเครื่องและตั้งค่า:

 • เปิดเครื่องวัดตามคำแนะนำของผู้ผลิต บางรุ่นอาจต้องใช้แบตเตอรี่หรือมีสวิตช์เปิดปิด
 • ตั้งค่าหน่วยการวัดที่ต้องการ (เช่น เมตรต่อวินาที ไมล์ต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง) โดยใช้การตั้งค่าหรือปุ่มโหมดบนเครื่องวัด

4. การวัดความเร็วลม:

 • รอสักครู่เพื่อให้เครื่องวัดคงที่และบันทึกความเร็วของลมปัจจุบัน
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อเปิดใช้งานโหมดที่เหมาะสมและบันทึกการวัดที่ต้องการ

5. กรณีที่ต้องวัด CFM CMM

 • ให้ทำการป้อนพื้นที่ของท่อ Dust ในหน่วยตารางเมตร (m2)
 • ทำการวัดตามปรกติ เครื่องมือจะคำนวณค่า CFM และ CMM เป็นหน่วยการวัดที่ใช้วัดปริมาณการไหลของอากาศ (Air flow)

6. การบำรุงรักษาและการดูแล:

 • หลังการใช้งาน ให้ทำความสะอาดเครื่องวัดลมตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง หรือเศษเล็กเศษน้อยที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • เก็บเครื่องวัดไว้ในที่ปลอดภัยและแห้ง ปกป้องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป ความชื้น หรือความเสียหายทางกายภาพ
 • ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประจำตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวัดยังคงใช้งานได้

อย่าลืมศึกษาคู่มือผู้ใช้ที่ผู้ผลิตให้มาสำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเฉพาะสำหรับเครื่องวัดลมรุ่นของคุณ การปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานและขั้นตอนการบำรุงรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับการวัดความเร็วของลมที่แม่นยำและเชื่อถือได้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา