เครื่องควบคุมค่า pH

เครื่องควบคุมค่า pH หรือ pH Controller เป็นอุปกรณ์วัดและควบคุมพีเอชสารละลายโดยปรับค่าอัตโนมัติ ช่วยรักษาสมดุลของระดับกรดและด่างทำให้อยู่ระดับที่ต้องการ เครื่องมือนี้ประกอบด้วยหัววัดเพื่อวัดค่าพีเอชของสารและตัวควบคุมที่ทำหน้าที่สั่งการและเปิด/ปิดการทำงานของปั๊ม นิยมใช้ในการใช้งานต่างๆ เช่นการบำบัดน้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตยา และกระบวนการทางเคมี

การควบคุมค่า pH เป็นกระบวนการของการเติมสารที่เป็นด่างหรือกรดลงในของเหลวเพื่อให้ค่าพีเอชที่วัดได้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นหน่วยงานควบคุมน้ำส่วนใหญ่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับช่วงค่า pH ของน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


รู้จักกับเครื่องควบคุมค่า pH

pH เป็นการวัดค่าความเป็นด่างหรือความเป็นกรดของสารระดับ pH 7 นั้นเป็นกลาง (เช่นน้ำ) ในขณะที่ค่า pH ที่มากกว่า 7 เป็นสารอัลคาไลน์ (ด่าง) และค่า pH ที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรด การควบคุมค่าพีเอชเป็นกระบวนการของการเพิ่มสารอัลคาไลน์หรือกรดลงในของเหลวเพื่อนำค่าพีเอชที่วัดได้ภายในช่วงที่ต้องการ 

pH Controller ประกอบด้วยหัววัดเพื่อวัดค่า pH ปัจจุบันของสารเคมีเพื่อแก้ไขค่า pH ผ่านปั๊มฉีดและตัวควบคุมที่คำนวณอัตราการฉีดที่ต้องการและเปิดใช้งานระบบฉีด

เครื่องควบคุม pH

ระบบควบคุมค่า pH (pH Controller System)

  • เครื่องควบคุมค่า pH แบบอินไลน์เสียบหัววัดเข้าไปในท่อที่สารละลายไหลหรือในถัง จากนั้นคอนโทรลเลอร์จะเพิ่มสารเคมีลงในสารละลายโดยตรงผ่านการเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
  • การควบคุมค่า pH แบบหมุนเวียนที่สารละลายถูกสูบจากถังไปยังระบบการวัดแล้วส่งกลับไปยังถัง กระแสข้อมูลถูกกรองวัดโดยโพรบและสารเคมีจะถูกฉีดเข้าไปในเส้นทางการส่งคืน วิธีนี้มีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากเป็นการทดสอบการไหลเวียนของน้ำในปัจจุบันซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการอ่าน

ความจำเป็นการควบคุมค่า pH Controller

เครื่องควบคุมค่า pH Controller จะตรวจสอบและปรับระดับค่าความเป็นกรดของสารละลายโดยอัตโนมัติ ช่วยในการปรับสมดุลระดับกรดและด่างทำให้สารละลายเป็นกลางอย่างสมบูรณ์

ตัวควบคุมค่า pH มีความหลากหลายอย่างมากและการออกแบบและการกำหนดค่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นความแรงของกรดหรือเบส การไหล ความแม่นยำของการควบคุมเป็นต้น และยังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ใช้งานในอุตสาหกรรมเกษตรด้านไฮโดรโปนิกส์
  • ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  • ใช้งานในอุตสาหกรรมควบคุมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำ
  • ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ใช้ในระบบ Cooling Tower เพื่อควบคุมค่ากรดด่างและค่า TDS
การใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา