คลิปแอมป์

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญคือคลิปแอมป์ซึ่งเหมาะใช้ในงานซ่อมบำรุง วัดค่าพิ้นฐานทางไฟฟ้าเช่นแรงดัน กระแส ความต้านทานเป็นต้น ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


รู้จักกับคลิปแอมป์

เป็นเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า บางรุ่นได้รวมมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลพื้นฐานกับเซ็นเซอร์แบบคลิปหนีบซึ่งใช้หนีบวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือนี้ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถหนีบคล้องสายไฟหรือตัวนำอื่นๆ ณ จุดใดก็ได้ในระบบไฟฟ้าจากนั้นวัดกระแสในวงจรนั้นโดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อ

ก้ามปูที่ประกอบด้วยเหล็กเฟอร์ไรต์และได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตรวจจับและวัดสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยกระแสขณะที่ไหลผ่านตัวนำ

หลักการวัดกระแสไฟฟ้าใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กเพื่อวัดกระแส AC กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เนื่องจากกระแสสลับจะสลับขั้วตามความถี่ทำให้เกิดความผันผวนแบบไดนามิกในสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นสัดส่วนกับกระแสไหลและเครื่องวัดจะแปลงค่าเป็นค่าการกระแสไฟฟ้า AC

คลิปแอมป์

ประเภทของคลิปแอมป์

การแบ่งชนิดสามารถแบ่งตามหลักการออกแบบของคลิป (ก้ามปู) สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าโดยแบ่งได้ 3 ชนิดดังนี้

  • แบบ Current transformer แคลมป์มิเตอร์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้น มีการติดตั้งขากรรไกรแข็งเหล็กเฟอร์ไรต์ ห่อด้วยขดลวด ลวดทองแดง เหล็กและลวดทองแดงเป็นแกนแม่เหล็กที่เปิดใช้งานในสนามแม่เหล็กระหว่างการวัด
  • แบบ Hall Effect สามารถวัดได้ทั้งกระแส AC และ DC ในช่วงความถี่กิโลเฮิร์ตซ์ (1000 Hz) เช่นเดียวกับชนิดของหม้อแปลงปัจจุบันมิเตอร์วัดฮอลล์เอฟเฟ็กต์ใช้คลิป ขากรรไกรเพื่อมุ่งสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบตัวนำที่ถูกวัด
  • แบบ Flexible แต่ใช้ขดลวดที่มีรูปร่างเป็นเกลียวซึ่งตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กรอบตัวนำ อัตราการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวด มีวงจรรวมอยู่ภายในแคลมป์มิเตอร์ที่แปลงเอาท์พุทเป็นสัญญาณซึ่งเป็นสัดส่วนกับสัญญาณในตัวนำ

มาตรฐานความปลอดภัยของคลิปแอมป์

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครื่องวัดประกอบด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่จะทำการวัดช่วงของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้และระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวที่ต้องการ

การจัดอันดับความปลอดภัยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของ International Electrotechnical Commission (IEC) สำหรับอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำ IEC 61010 กำหนดหมวดการติดตั้งแรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไปเครื่องวัดที่มีการจัดระดับหมวดหมู่ IV จะให้การป้องกันแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวมากกว่าเครื่องวัดที่มีการจัดประเภทหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

วัดกระแสไฟฟ้า

วิธีการใช้งาน

เปิดสวิตช์และควรเลือกตั้งค่าในระดับสเกลที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ต่อวงจรในเครื่องวัด ลดตัวเลือกการอ่านค่าสเกลหากกระแสมีค่าน้อย โปรดจำไว้ว่ากระแสของสายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่จะทำการวัดในครั้งเดียว

เครื่องมือนี้วัดค่ากระแส AC แรงดันไฟฟ้า AC และ DC ความต้านทาน ความต่อเนื่องและในบางรุ่นได้รวมความสามารถของมัลติมิเตอร์ทำให้สามารถวัดค่ากระแส DC ความจุไฟฟ้า (คาปาซิเตอร์) ความถี่ ความต้านทานและอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ช่างไฟฟ้า (ในบ้านและผู้รับเหมา) HVAC และหน่วยงานบริการเป็นต้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา