ค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำ

ค่า Conductivity ของน้ำ (การนำไฟฟ้าของน้ำ) หรือค่า EC ของน้ำหมายถึงการวัดความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนนำไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำโดยตรง อิออนนำไฟฟ้าเหล่านี้เกิดขึ้นจากวัสดุอนินทรีย์เช่นคลอไรด์ สารประกอบอัลคาไล คาร์บอเนตและซัลไฟด์ คลอรีนและเกลือที่ละลายในน้ำ

Conductivity ของน้ำคืออะไร

ค่าคอนดักติวิตี้คือการวัดความสามารถของของเหลว สารละลายในการส่งผ่านกระแสไฟ ค่าการนำไฟฟ้าแตกต่างกันไปตามวัสดุหนึ่งไปอีกวัสดุหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการปล่อยให้ไฟฟ้าไหลผ่าน โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอนที่มีอยู่ในวัสดุมีกระแสไฟฟ้าอยู่ โปรตอนมีประจุบวกและอิเล็กตรอนแต่ละตัวมีประจุลบที่พาไปทุกที่ การไหลของอิเล็กตรอนภายในวัสดุเรียกว่ากระแสไฟฟ้า

แม้ว่าน้ำบริสุทธิ์จะมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำมาก แต่น้ำทะเลกลับมีค่าการนำไฟฟ้าที่สูงกว่ามาก จำเป็นต้องวัดประเภทน้ำที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญมากสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นหอหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ

หน่วยการวัด

หน่วย SI (International Systems of Units) ของค่า Conductivity การนำไฟฟ้าคือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m)

ถึงแม้ว่าหน่วย SI คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) แต่ในทางปฎิบัติค่า Conductivity ในน้ำไม่สูงมากนักจึงนิยมใช้เป็นไมโครซีเมนส์/เซ็นติเมตร (µS/cm) และค่า Conductivity จะเพิ่มขึ้นจริงเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น EC มักจะถูกบันทึกที่ 25°C โดยมีอุณหภูมิและ EC พร้อมกัน หน่วยวัดอื่นสำหรับ EC คือ mS/cm หรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 1 mS/cm = 1000 µS/cm

หน่วยวัด
หน่วยมาตรฐานรายละเอียด
SI unitsSiemens per meter [S/m]
U.S unitsmillimhos per centimeter [mmho/cm]

ค่ามาตรฐานของ Conductivity ของน้ำ

ชนิดของน้ำค่า Conductivity
น้ำกลั่นบริสุทธิ์และน้ำปราศจากไอออน 0.05 µS/cm
น้ำทะเล50 mS/cm
น้ำดื่ม200 ถึง 800 µS/cm.
น้ำฝนหรือหิมะ2 ถึง 100 µS/cm

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำคือ

  • ชนิดของสารที่ละลายในน้ำ
  • อุณหภูมิ.
  • ความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย

การทดสอบค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำวัดโดยเครื่องวัด EC Meter ซึ่งมีหลายชนิดได้แก่แบบปากกา แบบพกพาภาคสนามและแบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฎิบัติการ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

ความสำคัญของ Conductivity ของน้ำในการใช้งานทางอุตสาหกรรม

การนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญมากในการใช้งานทางอุตสาหกรรมเช่นหอหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณสารเคมี แร่ธาตุ และสารที่ละลายในน้ำได้ และนี่คือเหตุผลที่ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญในการใช้งานทางอุตสาหกรรม หากสารเคมีแร่ธาตุ และสารที่ละลายในน้ำมีมาก ก็มีโอกาสที่น้ำจะนำไฟฟ้าได้สูง

ในกรณีของการบำบัดน้ำเสียหากค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเปลี่ยนแปลงแสดงว่าน้ำกลายเป็นมลพิษ ในภาษาอุตสาหกรรมเรียกว่าการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูล

การนำไฟฟ้าของน้ำมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากปลาสามารถทนต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการประมง

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำยังมีประโยชน์สำหรับการป้องกันหม้อไอน้ำ การวัดความเข้มข้นของสารเคมี การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบระบบกรองน้ำ RO เป็นต้น นอกจากนี้โครมาโตกราฟีแบบไอออนยังใช้ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำอีกด้วย

เครื่องวัดคุณภาพน้ำพารามิเตอร์อื่นๆ

เนื้อหาน่าสนใจ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา