คำแนะนำทีละขั้นตอนการปรับเทียบ pH meter อย่างมืออาชีพ

การปรับเทียบ pH meter

เครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในสารละลาย และแสดงเป็นมาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยที่ 0 คือกรดสูง 7 คือเป็นกลาง และ 14 คือด่างสูง

นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวัดพีเอชสารละลายต่างๆ เช่นน้ำ เครื่องดื่ม อาหาร และตัวอย่างทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังใช้ในสระว่ายน้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบค่าพีเอชของน้ำ คุณสามารถเลือกซื้อเครื่องทดสอบซึ่งมีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

เครื่องทดสอบขนาดพกพาเป็นทางเลือกที่ประหยัดเหมาะสำหรับภาคสนาม พื้นการผลิตและห้องปฏิบัติการ สำหรับเครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะเป็นทางเลือกสำหรับการวัดค่า pH ที่มีความแม่นยำสูงบนโต๊ะทำงานในห้องปฏิบัติการ

เตรียมวัสดุก่อนการปรับเทียบ

 • สารละลายพีเอชบัฟเฟอร์ โดยทั่วไปบัฟเฟอร์ที่ใช้คือ pH 4.01, 7.00 และ/หรือ 10.01
 • น้ำกลั่น: คุณจะต้องใช้เพื่อล้างอิเล็กโทรดระหว่างขั้นตอนการ Calibrate และเพื่อทำความสะอาดอิเล็กโทรดก่อนและหลัง
 • บีกเกอร์หรือภาชนะบรรจุ: ภาชนะบรรจุเพื่อเก็บสารละลายบัฟเฟอร์และน้ำกลั่นในระหว่างการสอบเทียบ
 • เครื่องกวนแม่เหล็ก (Magnetic stirrer): มีประโยชน์สำหรับการผสมสารละลายบัฟเฟอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอิเล็กโทรดวัดค่า pH สัมผัสกับสารละลาย
 • ทิชชู่หรือผ้านุ่ม: คุณจะต้องใช้ทิชชู่หรือผ้านุ่มซับอิเล็กโทรดให้แห้งหลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น
 • สมุดบันทึกการสอบเทียบ: สำหรับการบันทึกการอ่านค่า pH สำหรับสารละลายบัฟเฟอร์แต่ละรายการและวันที่ของการสอบเทียบในสมุด

เมื่อใดควรการปรับเทียบ

ปรับเทียบเครื่องวัดค่า pH meter ของคุณก่อนใช้งานแต่ละครั้งหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง การปรับเทียบจะแก้ไขความไม่สอดคล้องกันที่มีอยู่ในอิเล็กโทรดทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออิเล็กโทรดมีอายุมากขึ้นหรือมีการปนเปื้อน และควรสอบเทียบใหม่เมื่อมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

 • เมื่อมีการเปลี่ยนหัววัดใหม่ (pH electrode)
 • เมื่อต้องการความแม่นยำ
 • หากจำเป็นควรปรับเทียบทุกวันก่อนการใช้งาน

ในการปรับเทียบคุณควรอ่านคู่มือของคุณ มิเตอร์แต่ละตัวอาจแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ขั้นตอนจะมีความคล้ายคลึงกัน

วิธีการปรับเทียบ pH meter

1.ปรับสภาพหัววัดอิเล็กโทรด: โดยการจุ่มลงในสารละลายจัดเก็บอิเล็กโทรด KCL เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนใช้งาน

2.ตรวจสอบเครื่องวัดค่า pH: ก่อนการสอบเทียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัววัดสะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี นอกจากนี้ ตรวจสอบอิเล็กโทรดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้รับความเสียหาย

3.เตรียมสารละลายสำหรับการสอบเทียบ: คุณต้องมีสารละลายบัฟเฟอร์อย่างน้อยสองชนิดที่มีค่า pH ที่ทราบ ควรเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ โดยทั่วไป บัฟเฟอร์ที่ใช้สำหรับการสอบเทียบโดยทั่วไปที่นิยมใช้คือ pH 4.01, 7.00 และ/หรือ 10.01

ph buffer solution

4.จุ่มอิเล็กโทรด: จุ่มหัววัดในสารละลายบัฟเฟอร์แรก (ปกติคือ pH 7.00) และรอให้ค่า pH ที่อ่านได้คงที่

5.ปรับการอ่านค่า pH: หากการอ่านค่าไม่ถูกต้อง ให้ปรับการอ่านโดยใช้ทริมเมอร์บนเครื่องวัด ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต (รุ่นใหม่จะปรับอัตโนมัติ)

6.ทำซ้ำกับสารละลายบัฟเฟอร์อื่นๆ: ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่นแล้วจุ่มลงในสารละลายบัฟเฟอร์อื่นๆ รอให้ค่า pH ที่อ่านได้คงที่และปรับค่าที่อ่านได้หากจำเป็น

7.ล้างอิเล็กโทรด: หลังจากการสอบเทียบ ให้ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่นแล้วซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่หรือผ้านุ่ม

8.บันทึกผลลัพธ์: บันทึกการอ่านค่า pH สำหรับสารละลายบัฟเฟอร์แต่ละรายการและวันที่ของการสอบเทียบในสมุดบันทึกหรือใบรับรองการสอบเทียบ

สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการคาริเบทและใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องวัด ของคุณ นอกจากนี้ขอแนะนำให้สอบเทียบเครื่องวัดเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้งานบ่อยหรือหากคุณต้องการการวัดค่าที่แม่นยำสำหรับการใช้งานของคุณ

หมายเหตุ

หลังการปรับเทียบแล้วผลการวัดไม่แม่นยำมีความเป็นไปได้ว่าหัววัด pH electrode จะเสื่อมสภาพ ให้การตรวจสอบค่า Slope และ Offset pH meter และผู้ใช้ควรศึกษาการข้อควรระวังในการใช้ pH meter เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

HI5221

เครื่องวัดพีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รุ่นแนะนำ

แบรนด์ Hanna Instrument เป็นเครื่องวัดค่า pH มาตรฐานงานวิจัย (Research Grade)

 • ย่านวัดค่า pH -2.000 ถึง 20.000 pH
 • ค่าผิดพลาด ±0.002 pH
 • ช่วงอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0 ºC 
 • พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA
ดูรายละเอียด pH meter