รู้จักกับ Sound Calibrator

Sound Calibrator ใช้ตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัดนั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเสมอ กฎระเบียบส่วนใหญ่เช่นกฎระเบียบเกี่ยวกับเสียงในที่ทำงานต้องการให้มีการสอบเทียบมิเตอร์ก่อนทำการวัด ควรเก็บบันทึกการสอบเทียบเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

เกรดและการใช้งานเครื่องสอบเทียบระดับเสียง (Sound Calibrator)

  • 1.Class 1 ± 0.3 dB การตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัดระดับเสียง Class 1 หรือ Class 2
  • 2.Class 2 ± 0.5 dB การตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัดระดับเสียง Class 2

Sound Calibrator

ประเภทของเครื่องสอบเทียบระดับเสียง (Sound Calibrator)

เครื่องปรับเทียบระดับเสียง (Sound Calibrator) ใช้สำหรับสร้างระดับความดันเสียงที่ทราบ เป็นอุปกรณ์มือถือที่เปล่งเสียงที่มีระดับและความถี่ที่แม่นยำมาก โดยปกติแล้วเครื่องสอบเทียบจะติดตั้งอยู่เหนือไมโครโฟนของมิเตอร์และการอ่านจะถูกตรวจสอบด้วยตนเองโดยผู้ใช้หรือโดยมิเตอร์โดยอัตโนมัติ

การสอบเทียบเป็นระยะ ๆ เป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องคุณภาพของการวัดและเพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังรับประกันว่าข้อมูลการวัดในอดีตนั้นถูกต้องและสามารถเปรียบเทียบกันได้ สภาพแวดล้อมการวัดและโปรแกรมควบคุมคุณภาพภายในขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบไมโครโฟนที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบโดยเฉพาะอย่างน้อยปีละครั้ง เครื่องสอบเทียบระดับเสียงมีสองประเภท ดังนี้

  • 1.เครื่องสอบเทียบระดับเสียงแบบลูกสูบ เป็นแบบกลไกสร้างแรงดันเสียงด้วยการขับลูกสูบขนาดเล็กที่มีลูกเบี้ยวและมักจะมีความถี่ 250Hz การแก้ไขจะต้องทำเพื่อความดันบรรยากาศ แต่โดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านี้มีความถูกต้องและมีเสถียรภาพมากขึ้นดังนั้นจึงมักใช้ในห้องปฏิบัติการ ที่ 250Hz เราไม่ต้องกังวลกับไมโครโฟนชนิดต่าง ๆ
  • 2.เครื่องสอบเทียบระดับเสียงประเภทอิเลคทรอนิกส์ ใช้ลำโพงขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยออสซิลเลเตอร์โดยทั่วไปที่ 1kHz ซึ่งเป็นความถี่ที่สะดวกในการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง A-weighted เนื่องจากเป็นกลไกที่มีความเสถียรน้อยกว่าปกติไมโครโฟนอ้างอิงภายในมักใช้เพื่อรักษาระดับที่ถูกต้องและยังแก้ไขสภาพอากาศและระดับเสียงไมโครโฟนได้อย่างถูกต้อง

Sound Calibrator ราคาถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา