เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ (Water Hardness Meter) คุณภาพสูงติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

ระดับของความกระด้างในน้ำโดยทั่วไปจะเรียกว่า "ความกระด้างรวม (Total Hardness) " ในส่วนต่อล้าน (ppm หรือ mg/L)

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ล.ไม่เกิน 100 มก./ล.ไม่เกิน 100 มก./ล.

มาตรฐานน้ำกระด้าง

ชุดทดสอบและกระดาษทดสอบ

ชุดทดสอบและกระดาษทดสอบมีราคาถูกใช้งานง่าย แต่ความแม่นยำต่ำเพราะผลการทดสอบต้องนำมาเทียบสีและ/หรือนับจำนวนหยดของสารเคมีเพื่อคำนวณหาค่า ppm หรือ mg/L

เหมาะสำหรับการตรวจวัดความกระด้างรวม (Total Hardness) ของระบบน้ำในเบื้องต้น เนื่องจากน้ำใต้ดินส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต

Sale
Sale
Sale
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿22,000.00.Current price is: ฿20,615.00.

เครื่องมือวัดความกระด้างรวม (Total Hardness)

เป็นเครื่องวัดความกระด้างแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลของค่า Total Hardness CaCO₃ มีฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายเช่น Datalogger และ CalCheck เพื่อตรวจสอบเครื่องวัด หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate จาก USA

วัดความกระด้างแคลเซียมหรือแมกนีเซียม

Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿32,000.00.Current price is: ฿28,000.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿32,000.00.Current price is: ฿28,000.00.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด

Sale
Sale
Sale
Sale
Original price was: ฿1,520.00.Current price is: ฿1,200.00.
Sale
Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Sale
Original price was: ฿3,480.00.Current price is: ฿3,126.00.
Sale
Original price was: ฿3,480.00.Current price is: ฿3,126.00.
Sale
Original price was: ฿3,480.00.Current price is: ฿3,126.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿4,256.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿19,500.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿19,500.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿19,500.00.
Sale
Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿23,400.00.Current price is: ฿20,000.00.
Sale
Original price was: ฿22,000.00.Current price is: ฿20,615.00.
Sale
Original price was: ฿29,040.00.Current price is: ฿24,200.00.
Sale
Original price was: ฿29,040.00.Current price is: ฿24,200.00.
Sale
Original price was: ฿29,040.00.Current price is: ฿24,200.00.

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

ความกระด้างของน้ำ (Water Hardness)

น้ำกระด้าง (Water Hardness) เป็นน้ำที่มีโดยทั่วไปซึ่งมีสารประกอบที่ละลายของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3)

คุณสมบัติของน้ำกระด้างคือจะป้องกันไม่ให้เกิดฟองในสบู่หรือผงซักฟอก และความกระด้างมักทำให้เกิดการสะสมของตะกรันในระบบท่อ (ตะกรันเกิดจากเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ)

ตะกรันทำปฏิกิริยากับสบู่และเกิดคราบสกปรกที่เกาะอยู่บนผิวหนังและเสื้อผ้าเพราะมันไม่ละลายและเหนียวไม่สามารถกำจัดออกได้โดยการล้าง

น้ำกระด้างอาจทำให้อายุการใช้งานของท่อประปาและเครื่องทำน้ำอุ่นลดลง เมื่อน้ำที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตถูกทำให้ร้อนจะเกิดการแข็งตัวซึ่งสามารถเสียบท่อและองค์ประกอบการเคลือบผิว

เราสามารถตรวจวัดได้โดยใช้ชุดทดสอบและ/หรือเครื่องวัดความกระด้างเพื่อระบุระดับของ Hardness ของน้ำ

ความกระด้างของน้ำ

หน่วยวัดความกระด้างของน้ำ

ความกระด้างโดยทั่วไปมีหน่วยการวัดเป็น ppm (หรือ mg/L) น้ำในระบบหล่อเย็นส่วนใหญ่มีแคลเซียมและ/หรือแมกนีเซียม น้ำที่มีแร่ธาตุเหล่านี้มากกว่า 100 ppm เรียกว่า “น้ำกระด้าง”

แร่ธาตุเหล่านี้สามารถก่อเป็นตระกันในระบบทำความเย็น ระดับของความกระด้างที่ละลายในน้ำหล่อเย็นนั้นโดยทั่วไปจะเรียกว่า

"ความกระด้างรวม (Total Hardness) " ในส่วนต่อล้าน (ppm หรือ mg/L)

ความกระด้างสามารถวัดได้โดยการวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบความกระด้าง (Water hardness test kits) หรือเครื่องวัดความกระด้างของน้ำ (Total hardness meter) คือผลรวมของความเข้มข้นของ Ca2 + และ Mg2 + ในหน่วย mol/L หรือ mmol/ L และ ppm (หรือ mg/L)

แต่หน่วยของความกระด้างของน้ำยังมีอีกหลายหน่วยได้แก่ องศาความกระด้างทั่วไป (dGH), องศาเยอรมัน (°dH) และ ส่วนต่อล้าน (ppm หรือ mg/L นิยมใช้ในประเทศอเมริกา) และ grains per gallon (gpg) นิยมใช้ในประเทศอังกฤษเขียนย่อเป็น (°e, e, or °Clark) เป็นต้น

การแบ่งระดับความกระด้างของน้ำ

ผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและในประเทศจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำ น้ำกระด้างมีส่วนให้เกิดตะกรันสะสมซึ่งมาจากเกิดจากสารประกอบของแคลเซียมและแมกนีเซียมและโลหะอื่นๆ ที่หลากหลาย แนวทางทั่วไปสำหรับการจำแนกประเภทของน้ำคือ:

  • ความกระด้างที่วัดได้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 60 mg/L (มิลลิกรัมต่อลิตร) เป็นน้ำกระด้างน้อย
  • ความกระด้างที่วัดได้อยู่ระหว่าง 61 ถึง 120 mg/L เป็นน้ำกระด้างปานกลาง
  • ความกระด้างที่วัดได้อยู่ระหว่าง 121 ถึง 180 mg/L เป็นน้ำกระด้าง
  • ความกระด้างที่วัดได้มากกว่า 180 mg/L เป็นน้ำกระด้างมาก

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากความกระด้างของน้ำ

น้ำกระด้างไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยข้อมูลจากสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Academy of Sciences) ระบุว่าโดยทั่วไปแล้วน้ำดื่มที่มีความกระด้างปริมาณเล็กน้อยจะมีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มนุษย์ต้องการ

นักวิจัยได้ศึกษาความกระด้างของน้ำและการตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงระบาดวิทยาซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสถิติ ในขณะที่การศึกษาบางอย่างชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกระด้างกับการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนล่าง แต่การศึกษาอื่น ๆ ไม่ได้แนะนำความสัมพันธ์

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา