Gas Sampling Bag (ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ)

Gas Sampling Bag ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศที่มีหลายประเภทเพื่อใช้ในการรวบรวมก๊าซที่จะทดสอบ ผู้ใช้ควรเลือกถุงที่เหมาะสมตามประเภทของก๊าซที่จะทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง ถุงเก็บตัวอย่างแก๊สเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการรวบรวมสารประกอบก๊าซที่หลากหลาย ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซมีการอ้างอิงสำหรับวิธีการตามมาตรฐาน EPA ในสหรัฐอเมริกา

ถุงที่ผลิตจากฟิล์มจะเหมาะสำหรับก๊าซเฉื่อยกับก๊าซส่วนใหญ่ต่อต้านการซึมผ่านของก๊าซและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงและการใช้ภาชนะบรรจุแข็งช่วยให้มั่นใจ ถุงสุ่มตัวอย่างก๊าซได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับสุ่มตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) และก๊าซเบา

Tedlar Gas Sampling Bags ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ Tedlar

Tedlar ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศ สามารถวัด VOCs และก๊าซถาวรในส่วนต่อล้านช่วงความเข้มข้นได้ Tedlar Gas Sampling Bags ผลิตจากพลาสติก PFV เป็นโพลิเมอร์ที่ทนอุณหภูมิสูงที่คิดค้นในปีพศ 2503 โดยบริษัท ดูปองท์ ฟิล์มโพลีเมอร์นี้ใช้ทำถุงตลอด 40ปี ที่ผ่านมาเนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสมเช่นความเฉื่อยทางเคมี การขัดถูและทนต่อการกัดกร่อน มีความต้านทานแรงดึงสูงและการดูดซับต่ำ

ถุงตัวอย่างยังมีความต้านทานที่ดีเยี่ยมต่อการซึมผ่านของก๊าซทั้งในทิศทางที่หมายถึงจากภายในและภายนอกของถุงซึ่งช่วยรักษาความบริสุทธิ์ของตัวอย่างก๊าซ อุณหภูมิสูงสุดในการทำงานของถุงเก็บตัวอย่างก๊าซคือ 150℃ ถึง 170 ℃ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงตัวอย่างก๊าซร้อนหรืออากาศได้โดยเฉพาะในกองและปล่องอุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องสูงถึง 110℃ และช่วงอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่แบตช์ถึง 170℃

การใช้งานถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ Gas Sampling Bags

การใช้งานถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ Tedlar PVF การสุ่มตัวอย่างอากาศในร่ม แก๊สผสม การประเมินความเสี่ยงจากการรั่วไหลและการรั่วไหล ถังเก็บใต้ดินรั่ว การสุ่มตัวอย่างจาก Vents หรือ Flues การสุ่มตัวอย่างไซต์เสียอันตราย การวัดก๊าซสลบในห้องผ่าตัด การสุ่มตัวอย่างแบบสแต็ค การสุ่มตัวอย่างก๊าซในดิน การสอบเทียบมาตรฐานก๊าซ การทดสอบน้ำใต้ดิน

ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ Gas Sampling Bag

ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ Gas Sampling Bag ราคาถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา