Turbidity คือ

Turbidity คือ

Turbidity คือการวัดความสามารถของแสงที่ผ่านน้ำหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าความขุ่น ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากวัสดุแขวนลอยเช่นดินเหนียว ตะกอน วัสดุอินทรีย์ แพลงก์ตอน และวัสดุที่เป็นอนุภาคอื่นๆ เจือปนอยู่ในน้ำในน้ำซึ่งคล้ายกับควันในอากาศ

ของเหลวอาจมีสารแขวนลอยซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหลายขนาด แม้ว่าวัสดุแขวนลอยบางชนิดจะมีขนาดใหญ่และหนักพอที่จะตกลงสู่ก้นภาชนะอย่างรวดเร็ว

หากปล่อยตัวอย่างของเหลวให้อยู่นิ่ง อนุภาคขนาดเล็กมากจะตกตะกอนช้าหรือไม่ตกตะกอนเลย หากมีการกวนอย่างสม่ำเสมอ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กเหล่านี้ทำให้ของเหลวมีลักษณะขุ่น

การวัดความขุ่นเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำที่สำคัญ ดูรายละเอียดพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องตรวจวัดน้ำได้ที่ คุณภาพน้ำคืออะไร

หน่วยวัดและมาตรฐาน

การวัดความขุ่นอาศัยหลักการกระจายของแสงที่ผ่านของเหลวที่ขุ่ม ในทางวิชาฟิสิกส์แสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค จึงมีคุณสมบัติการสะท้อน การหักเห และวัดมุมที่แสงกระจัดกระจาย

มีมาตรฐานความขุ่นโดยองค์กรมาตรฐานเช่น ISO, EPA และ ASBC มีหน่วยต่าง ๆ มากมาย นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • หน่วย (FTU) Formazin Turbidity Unit เป็นหน่วยแรกเริ่มตั้งแต่มีการวัดความขุ่น
  • หน่วย FNU (Formazin Nephelometric Units) ISO 7027
  • หน่วย (NTU) Nephelometric Turbidity Units : US EPA Method No. 180.1

หน่วยที่นิยมได้แก่ NTU ด้วยการใช้แหล่งกำเนิดแสงสีขาวตามวิธี EPA 180.1 ซึ่งแสดงความขุ่นในหน่วย NTU ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 มก./ลิตร ของซิลิกาในสารแขวนลอย

ตามนุษย์สามารถมองเห็นความขุ่นที่มากกว่า 5 NTU ในขณะที่ความขุ่นในน้ำที่เป็นโคลนจะมองเห็นได้เกิน 100 NTU โดยปกติน้ำบาดาลมีความขุ่นต่ำมากเนื่องจากการกรองตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำซึมผ่านดิน

มาตรฐานความขุ่นสำหรับประเทศไทยใช้หน่วย NTU โดยกำหนดไม่เกิน 5 NTU

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
มาตรฐานความขุ่น

การวัดค่า Turbidity (ความขุ่น)

ค่าความขุ่นถูกวัดโดยเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องวัดความขุ่น ซึ่งเครื่องใช้หลักการวัดการกระจายของแสงตามมาตรฐานต่างๆ เช่น NTU และ FTU

เครื่องวัดความขุ่นแบบพกพาภาคสนาม ย่านการวัด 0-1000 NTU มีความแม่นยำสูง (± 2% ของการอ่าน 0.02 NTU) จะมาพร้อม (AMCO-AEPA-1) มาตรฐานความขุ่นหลักที่ใช้สำหรับการสอบเทียบ

ตรงตามความต้องการของมาตรฐาน (EPA Method 180.1 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2130 B)

เครื่องวัดความขุ่นคุณภาพสูง

ปัญหาและผลกระทบ

ความขุ่นในน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในด้านความสวยงาม ซึ่งทำให้น้ำดูไม่น่ารับประทาน ปัญหาและผลกระทบของความขุ่นสามารถสรุปได้ในประเด็นต่อไปนี้:

  • สามารถเพิ่มต้นทุนการบำบัดน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ
  • อนุภาคสามารถให้ที่หลบซ่อนสำหรับจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและด้วยเหตุนี้จึงป้องกันจากกระบวนการฆ่าเชื้อ
  • อนุภาคแขวนลอยเป็นตัวกลางในการดูดซับโลหะหนักเช่นปรอท โครเมียม ตะกั่ว แคดเมียม และสารมลพิษอินทรีย์ที่เป็นอันตรายมากมายเช่น โพลีคลอริเนต ไบฟีนิล (PCBs) โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) และยาฆ่าแมลงหลายชนิด
  • ปริมาณอาหารที่มีอยู่ลดลงเนื่องจากความขุ่นที่สูงขึ้นทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น เนื่องจากอนุภาคแขวนลอยดูดซับความร้อนจากแสงแดดได้มากกว่า ดังนั้นความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (DO Dissolved oxygen) จะลดลงเนื่องจากน้ำอุ่นมีออกซิเจนละลายน้ำน้อยกว่าน้ำเย็น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาน่าสนใจ

ที่มาของข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Turbidity