เครื่องวัด pH EC TDS Meter

เครื่องวัด pH EC TDS Meter แบบ 3 IN 1 สำหรับการวัดคุณภาพน้ำได้แก่ค่าพีเอช ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำและเครื่องวัด TDS เหมาะสำหรับวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ งานด้านการเกษตร งานด้านวิศวกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด

Sale
Sale
Original price was: ฿26,000.00.Current price is: ฿17,500.00.
Sale
Original price was: ฿50,400.00.Current price is: ฿42,000.00.

รู้จักเครื่องวัด pH EC TDS Meter

pH EC TDS Meter เป็นเครื่องวัดเป็นแบบ 3 in 1 โดยสามารถวัดค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำ (EC) และ TDS (Total dissolved solids) และค่าพีเอช (pH) ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยสามารถแบบได้เป็นชนิดต่างๆ ตามการใช้งานได้แก่

  • แบบปากกา (Pentype)
  • แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop)
  • แบบพกพา (Handheld)

ความหมายของพีเอช (pH)

พีเอชเป็นตัววัดว่าน้ำที่เป็นกรด/ด่าง โดยมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยที่ 7 เป็นค่ากลาง และค่า pH ที่น้อยกว่า 7 บ่งบอกถึงความเป็นกรด ในขณะที่ค่าพีเอชที่มากกว่า 7 แสดงถึงความเป็นด่าง

pH เป็นตัววัดปริมาณสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนและไฮดรอกซิลไอออนอิสระในน้ำ น้ำที่มีไฮโดรเจนไอออนอิสระมากกว่าจะเป็นกรด ในขณะที่น้ำที่มีไฮดรอกซิลไอออนอิสระมากกว่านั้นเป็นน้ำด่าง

เนื่องจาก pH สามารถได้รับผลกระทบจากสารเคมีในน้ำ ค่า pH จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ความหมายของคอนดักติวิตี้ของน้ำ EC

ค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำ (Electrical Conductivity) วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผ่านน้ำ สิ่งนี้เรียกการนำไฟฟ้าและวัดเป็นซีเมนส์ (S) อิเล็กตรอนสามารถไหลผ่านน้ำจากหัววัด น้ำบริสุทธ์ไม่นำไฟฟ้าแต่เพราะในน้ำมีสารอื่นๆ ปนอยู่โดยเฉพาะอิออนในน้ำทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้

เครื่องวัด EC Meter ทำให้การทดสอบค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเป็นเรื่องง่าย อุปกรณ์ทดสอบการนำไฟฟ้าของน้ำ EC สามารถใช้ในงานภาคสนามเพื่อวัดค่าน้ำโดยตรง หน่วยพื้นฐานคือ mho/cm หรือ 1 ซีเมนส์ แต่ในทางปฎิบัติเราใช้หน่วย ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (uS/cm) และมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm)

ความหมายของค่า TDS

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) คือการวัดปริมาณรวมที่ละลายของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในของเหลวในรูปแบบแขวนลอยแบบโมเลกุล แตกตัวเป็นไอออน หรือไมโครแกรนูล (คอลลอยด์) ความเข้มข้นของ TDS มีหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm) ความเข้มข้นของ TDS ในน้ำสามารถกำหนดได้โดยใช้ TDS Meter

ระดับ TDS ที่สูงอาจบ่งชี้ว่ามีสารเคมีอันตรายอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังอาจบ่งบอกถึงความกระด้างของน้ำทำให้เกิดการสะสมของตะกรันในวาล์วและท่อ ซึ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อตรวจพบระดับ TDS ที่ไม่เหมาะสมให้รีบดำเนินการแก้ไขที่สาเหตุอย่างทันที
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดจะถูกวัดเป็นส่วนต่อล้าน (ppm) และน้ำดื่มมาตรฐานแนะนำคือ 500 ppm

ระดับ TDS ต่ำ คุณภาพน้ำก็จะยิ่งดีขึ้น สำหรับน้ำดื่ม ค่า TDS ที่สูงถึง 500 นั้นยอมรับได้ แต่สำหรับหม้อไอน้ำควรรักษา TDS ให้ต่ำน้อยกว่า 100 ppm

โดยทั่วไป ในการใช้งานทางอุตสาหกรรมค่า TDS จะได้รับการทดสอบเป็นประจำเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ การประยุกต์ใช้ค่า TDS หลักในการศึกษาคุณภาพน้ำสำหรับลำธาร/แม่น้ำและทะเลสาบ และถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของน้ำดื่มและเป็นตัวบ่งชี้รวมของการมีอยู่ของสารเคมีปนเปื้อนในวงกว้าง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา