MOC-63U เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU

Original price was: ฿78,000.00.Current price is: ฿65,000.00.

MOC-63Uเครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU รุ่น MOC-63U มีความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดาย เพียงแค่วางตัวอย่างไว้ในถาดตัวอย่างแล้วปิดฝาครอบเพื่อเริ่มการวัด เครื่องมือนี้สามารถรองรับการวัดวิเคราะห์ความชื้นทุกชนิดของตัวอย่าง หน่วยการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

MOC-63U เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์

 MOC-63U เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU มีความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดาย เพียงแค่วางตัวอย่างไว้ในถาดตัวอย่างแล้วปิดฝาครอบเพื่อเริ่มการวัด เครื่องมือนี้สามารถรองรับการวัดวิเคราะห์ความชื้นทุกชนิดของตัวอย่าง หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกผลการวัดใน Excel

MOC-63U เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU มีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรมดังต่อไปนี่ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบความชื้น MOC-63U เป็นสินค้าเกรดงานวิจัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่น คุณภาพสูง ขายราคาถูก

ความจำเป็นในการวัดและตรวจสอบความชื้น (moisture content)

ความชื้น (moisture content) เป็นค่าที่บ่งชี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหาร เป็นสมบัติที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของอาหาร เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ ซึ่งกระทบต่ออายุการวางจำหน่าย (shelf life) โดยทั่วไปอาหารที่มีความชื้นหรือปริมาณน้ำสูงจะเป็นอาหารที่เสียง่ายเนื่องจากมีสภาวะเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา อีกทั้งความชื้นมีผลต่อความปลอดภัยทางอาหาร อาหารที่มีปริมาณน้ำสูงเหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและการสร้างสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และความชื้นยังมีผลต่อการกำหนดราคาสินค้า เช่น ข้าว เมล็ดธัญพืช กำหนดราคารับซื้อผันแปรตามปริมาณความชื้น

วิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U

MOC-63U มาพร้อมกับ Certificate of Calibration

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเช่นการวัดความชื้นของนม

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเช่นการวัดความชื้นของกาแฟ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเช่นการวัดความชื้นของข้าว

การวัดความชื้นของแป้งข้าวโพด

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เช่นการวัดความชื้นเม็ดพลาสติก

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา