ค่า EC (Electrical Conductivity) นั้นสำคัญไฉน

ค่า EC

EC ย่อมาจาก (Electrical Conductivity) หรือแปลเป็นภาษาไทยคือค่าการนำไฟฟ้า เป็นค่า Conductivity คือศักยภาพของวัสดุที่จะนำไฟฟ้า ในกรณีนี้คือการวัดความนำไฟฟ้าในของเหลว น้ำหรือสารละลายอื่นๆ

น้ำบริสุทธ์ H2O จะไม่นำไฟฟ้าแต่การที่น้ำสามารถรนำกระแสไฟฟ้าได้เนื่องจากเกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำสามารถแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุบวกและลบได้ ไอออนอิสระเหล่านี้ในน้ำจะทำให้เกิดการนำไฟฟ้าได้

ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด TDS (Total dissolved solids) ใช้ในการคำนวณค่า EC ของน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ

เพื่อเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงน้ำกลั่นเกือบจะเป็นฉนวน แต่น้ำเค็มเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมาก

หน่วยการวัด

หน่วย SI (International Systems of Units) ของค่า Conductivity การนำไฟฟ้าคือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m)

ถึงแม้ว่าหน่วย SI คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) แต่ในทางปฎิบัติค่า Conductivity ในน้ำไม่สูงมากนัก ถูกใช้หน่วยเป็นไมโครซีเมนส์/เซ็นติเมตร (µS/cm) และ mS/cm หรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

1 mS/cm = 1000 µS/cm

และค่า Conductivity จะเพิ่มขึ้นจริงเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น EC มักจะใช้ที่ 25°C โดยมีอุณหภูมิและ EC พร้อมกัน

หน่วยมาตรฐานรายละเอียด
SI unitsSiemens per meter [S/m]
U.S unitsmillimhos per centimeter [mmho/cm]

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า EC (Conductivity) กับ TDS (Total Dissolved Solids)

เครื่องวัดโดยทั่วไปจะทำการวัดค่า EC การนำไฟฟ้าและใช้ในการคำนวณค่า TDS (Total Dissolved Solids) โดยอิงจากการสันนิษฐานว่าของแข็งที่ละลายในน้ำมีลักษณะเป็นไอออนเป็นส่วนใหญ่ และทราบความสัมพันธ์ระหว่างไอออนที่ละลายในน้ำกับค่าการนำไฟฟ้า

TDS ใช้หน่วยของ mg/L (ppm) หรือ g/L (ppt) ใน TDS Meter บางรุ่นผู้ใช้สามารถป้อนปัจจัยการแปลงค่า TDS ได้ ในขณะที่ TDS Meter ทั่วไปใช้ปัจจัยการแปลงค่าเป็น 0.50 โดยอัตโนมัติ

ค่า TDS factor สำหรับสารละลายไอออนิกเข้มข้นคือ 0.5 ในขณะที่สารละลายไอออนิกอ่อน (เช่น ปุ๋ย) จะเท่ากับ 0.7

TDS = แฟกเตอร์ x EC₂₅

หมายเหตุ

EC₂₅ = ค่า EC ที่อุณหภูมิ 25 °C

ตัวอย่างเช่น: ค่าการนำไฟฟ้า 100 μS/ซม. คือ TDS 50 ppm เมื่อปัจจัยคือ 0.5

หน่วยวัด

เครื่องวัดค่า EC Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC Meter จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าหรือค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดสถานะสุขภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์มากในด้านคุณภาพน้ำ มีเครื่องวัดระดับมืออาชีพที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

การประยุกต์ใช้ค่า EC

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์: เครื่องวัด EC ช่วยให้การวัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถบ่งบอกถึงความเค็ม สารอาหารที่ละลายได้ และระดับของแข็งที่ละลายในดิน ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับการให้น้ำและการใส่ปุ๋ย

  1. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: Conductivity meter ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความเค็มของน้ำและระดับของของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด
  2. การบำบัดน้ำ: ข้อมูลการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการจัดการคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม การรักษาค่าการนำไฟฟ้าและความเค็มให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์และยั่งยืนในมหาสมุทรและทางน้ำของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการระบายน้ำเสีย
  3. การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ: น้ำป้อนภายในหม้อไอน้ำมีสิ่งเจือปน และสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาได้ในที่สุด การสะสมของสารปนเปื้อนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบระดับสิ่งเจือปนของน้ำในหม้อไอน้ำและเตือนเกี่ยวกับโอกาสที่หม้อไอน้ำจะพัง
  4. การบำรุงรักษาสระเกลือ: เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้สามารถช่วยคุณตรวจสอบความสมดุลของสารเคมีในสระว่ายน้ำหรือสปา เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำในสระของคุณปลอดภัย

เครื่องวัดคุณภาพน้ำพารามิเตอร์อื่นๆ

เนื้อหาน่าสนใจ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา