WA-60A วัดค่าน้ำอิสระ AW ในอาหาร Water Activity Meter

Original price was: ฿36,000.00.Current price is: ฿30,000.00.

WA-60A วัดค่าน้ำอิสระ AW ในอาหาร Water Activity Meter เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้งานง่ายด้วยขนาดแบบพกพา

  • ย่านการวัด 0.00~1.00aw
  • ความแม่นยำ ±0.02 Aw

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา