EC Calibration Solution รุ่น HI7031L ค่า 1413µS/cm@25°C (พร้อมใบรับรอง COA)

Original price was: ฿1,500.00.Current price is: ฿1,197.00.

HI7031L น้ำยาคอนดักติวิตี้แบรนด์ Hanna Instrument สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST

  • EC Value 1413 µS/cm@25°C
  • Size : 500 mL

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HI7031L น้ำยาคอนดักติวิตี้ค่า 1413µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter คุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST)

สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST มีค่ามาตรฐาน 1413 µS/cm@25°C) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) มีระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจนบนฉลาก มั่นใจได้ในคุณภาพ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

Specifications รุ่น HI7031L

  • EC Value 1413 µS/cm@25°C
  • Package : bottles
  • Size : 500 mL

HI7031L มาพร้อมเอกสาร COA ต่อ Lot

HI7031L

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำยาสอบเทียบ EC (Electrical conductivity) เป็นสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบมาตรวัดการนำไฟฟ้า ซึ่งใช้กันทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์และอะควาโพนิก เพื่อวัดความเข้มข้นของเกลือและสารอาหารที่ละลายในสารละลาย

ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายถูกกำหนดโดยความเข้มข้นของไอออนที่มีอยู่ในสารละลาย และโดยทั่วไปแล้วสารละลายสำหรับสอบเทียบ EC จะทำโดยการละลายเกลือที่ทราบในปริมาณที่แม่นยำ (โดยปกติคือโพแทสเซียมคลอไรด์) ในน้ำกลั่นเพื่อสร้างสารละลายที่มีค่าการนำไฟฟ้าเฉพาะ .

การสอบเทียบเครื่องวัดค่า EC โดยใช้สารละลายสอบเทียบค่า EC ที่รู้จัก สามารถปรับเครื่องวัดให้วัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารหรือตัวอย่างน้ำได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถตรวจสอบและปรับความเข้มข้นของสารอาหารในระบบเพื่อให้แน่ใจว่าพืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา