Antifreeze Battery Cleaning Fluids Refractometer

Antifreeze Fluids Refractometer ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวัดความเข้มข้นของสารป้องกันการแข็งตัวหรือของไหลของน้ำหล่อเย็นในยานยนต์ อุตสาหกรรม และการเดินเรือ สารป้องกันการแข็งตัวหรือที่เรียกว่าน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์หรือน้ำยาหม้อน้ำ (Antifreeze Fluids) ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์และป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป

ของเหลวป้องกันการแข็งตัวโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนผสมของเอธิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) หรือโพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) และน้ำ พร้อมด้วยสารเติมแต่งต่างๆ เช่นสารยับยั้งการกัดกร่อนและสารหล่อลื่น ความเข้มข้นของสารป้องกันการแข็งตัวในของเหลวมีความสำคัญต่อการปกป้องเครื่องยนต์จากการแช่แข็งและความร้อนสูงเกินไป เช่นเดียวกับการป้องกันการกัดกร่อนและความเสียหายประเภทอื่นๆ

เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมและด้านอาหาร สินค้าคุณภาพสูง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


เครื่องวัดการหักเหของแสงสารป้องกันการแข็งตัวทำงานโดยการวัดดัชนีการหักเหของแสงของสารป้องกันการแข็งตัว เมื่อความเข้มข้นของสารป้องกันการแข็งตัวในของเหลวเพิ่มขึ้น ดัชนีการหักเหของแสงของของเหลวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

การวัดค่าดัชนีการหักเหของแสงของของเหลว เครื่องวัดการหักเหของแสงสามารถระบุความเข้มข้นของสารป้องกันการแข็งตัวของของเหลว และให้การอ่านค่าจุดเยือกแข็ง จุดเดือด และประสิทธิภาพโดยรวมของของไหลได้อย่างแม่นยำ

เครื่องวัดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่ต้องใช้สารป้องกันการแข็งตัวหรือของเหลวหล่อเย็น โดยทั่วไปจะเป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยการใช้เครื่องวัดการหักเหของของเหลวต้านการแข็งตัว

ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์และเครื่องจักรของพวกเขาได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือการหยุดทำงานเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปหรือการแช่แข็ง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา