HI3895 ชุดทดสอบดิน (ทดสอบค่า pH และธาตุ NPK ในดิน) ทำการทดสอบได้ 10 ครั้ง

Original price was: ฿3,000.00.Current price is: ฿2,195.00.

HI3895 ชุดทดสอบดิน (ทดสอบค่า pH และธาตุ NPK ในดิน) เป็นชุดทดสอบสำหรับการตรวจสอบ NPK และพีเอชในดิน มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด ทำการทดสอบได้มากกว่า 10 ครั้ง

  • ย่านทดสอบ pH ดิน  4 – 9 pH ความละเอียด  1 pH
  • ธาตุ NPK ย่านทดสอบเป็น ต่ำ กลาง สูง

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HI3895 ชุดทดสอบดิน (ทดสอบค่า pH และธาตุ NPK ในดิน) เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่างและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ธาตุ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

ย่านการทดสอบค่า pH ดินระหว่าง 4 – 9 pH และความละเอียดของการอ่านค่า 1pH สำหรับการทดสอบธาตุ NPK มีย่านการทดสอบเป็น ต่ำ กลาง สูง (low, medium, high) ชุดทดสอบดิน รุ่น HI3895 นี้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด ทำการทดสอบได้มากกว่า 10 ครั้ง

เป็นชุดเครื่องมือทดสอบทางการเกษตรแบบมืออาชีพ องค์ประกอบทางเคมีของดินมีค่า pH และองค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์ดินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการที่ดีเพื่อทราบสารตกค้างของปุ๋ยและการเลือกพืชที่เหมาะสมสำหรับองค์ประกอบของดิน

สามารถวัดความเป็นกรด – ด่างและองค์ประกอบที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) การทดสอบดินในแต่ละรอบการเพาะปลูกและการเปรียบเทียบผลกับการเจริญเติบโตของพืชอาจเป็นประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกต่อไป เหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก คุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

hi3895

วิธีการใช้งาน HI3895 เป็นเรื่องง่าย

  • 1) นำตัวอย่างดินมาเจือจางในน้ำรวมกับสารเคมีที่มาพร้อมกับชุดทดสอบ
  • 2) รอผลซึ่งผลลัพธ์ที่ได้การเปรียบเทียบสีกับแผนภูมิที่ให้มาเพื่อรู้ค่า pH หรือความเข้มข้นของธาตุ
  • 3) ความเข้มข้นของธาตุ NPK จะแบ่งออกเป็นต่ำ กลางและสูง

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา