เครื่องวัด pH ในอาหาร (Food ph meter)

เครื่องวัดค่า pH อาหารเป็นเครื่องวัดชนิดพิเศษที่ใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และแม่นยำ มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตรวจสอบความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่นผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ เบียร์ ไวน์และเครื่องดื่ม

เครื่องวัดโดยทั่วไปมีช่วงตั้งแต่ 0-14 หน่วยค่า pH บางรุ่นทนอุณหภูมิที่สูงได้ เครื่องวัดเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP (HACCP compliant testing) หัววัดทำจาก Polyvinylidene fluoride (PVDF) ซึ่งเป็นพลาสติกเกรดสำหรับอาหารและทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อรา และสามารถวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวได้ บางรุ่นยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การชดเชยอุณหภูมิและการสอบเทียบอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดถูกต้องและสม่ำเสมอ

การวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์อาหารมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก อาจส่งผลต่อรสชาติ เนื้อสัมผัส และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ประการที่สองสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ แบคทีเรียบางประเภทที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจากอาหารจะเติบโตในสภาวะที่เป็นด่าง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องวัดค่า pH ของอาหารมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • การควบคุมคุณภาพ: ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด ระดับ pH อาจส่งผลต่อรสชาติ เนื้อสัมผัส และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น การตรวจสอบระดับ pH จึงมีความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพ
  • การควบคุมกระบวนการ: ระดับ pH ยังส่งผลต่อกระบวนการผลิตอาหารอีกด้วย ตัวอย่างเช่นส่งผลต่อการหมักของผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด เช่น ชีสและโยเกิร์ต ด้วยการเฝ้าติดตามผู้ผลิตสามารถปรับกระบวนการของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
  • การตรวจสอบความปลอดภัย: pH สามารถเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารได้ แบคทีเรียบางชนิดที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากอาหารจะเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่เป็นด่าง ดังนั้น การตรวจสอบระดับค่า pH สามารถช่วยระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารได้
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: อุตสาหกรรมอาหารอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด และบ่อยครั้งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบค่า pH เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • การวิจัยและพัฒนา: ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์และสูตรอาหารใหม่ๆ ด้วยการวัดระดับค่า pH นักวิจัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูตรและสูตรเพื่อให้ได้รสชาติ เนื้อสัมผัส และอายุการเก็บรักษาที่ต้องการ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา