ORP Calibration Solution

น้ำยามาตรฐาน ORP บัฟเฟอร์ (ORP Buffer Solution) สำหรับคาริเบทสอบเทียบการวัด ORP พร้อม Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้า ORP Calibration Solution


การวัด ORP ศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชันหรือศักย์รีดอกซ์คือการวัดการแลกเปลี่ยนทางเคมีของอิเล็กตรอนในสารละลาย โดยเป็นการวัดโดยตรงของแรงดันไฟฟ้าในหน่วยมิลลิโวลต์ (mV) ของเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ ORP ยึดตามหลักการวัดทางไฟฟ้าเคมีที่คล้ายกับ pH และมีทั้งการวัดและอิเล็กโทรดแบบครึ่งเซลล์อ้างอิง แทนที่จะใช้เมมเบรนแก้วที่ไวต่อค่า pH โพรบ ORP ทั่วไปจะมีอิเล็กโทรดสำหรับการวัดซึ่งมักจะทำจากโลหะเช่นแพลทินัม

การสอบเทียบ ORP และอุณหภูมิด้วยน้ำยา ORP Buffer

การสอบเทียบแบบจุดเดียวดำเนินการโดยใช้ ORP buffer ที่ทราบค่า อุณหภูมิเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการปรับเทียบและวัด ORP เนื่องจากอุณหภูมิสามารถส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของโปรตอนอิสระ บัฟเฟอร์ ORP มาพร้อมกับตารางค่า ORP มาตรฐานที่อุณหภูมิต่างๆ โดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์ ORP จะถูกคาริเบทที่จุดเดียว ให้ความแม่นยำเพียงพอสำหรับการวัดค่า ORP ±20 mV

ORP Buffer

น้ำยา ORP บัฟเฟอร์คุณภาพสูง

ORP Buffer solution คุณภาพสูงราคาถูกมาพร้อมกับใบรับรอง Certificate of Analysis ตามมาตรฐาน NIST

เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับน้ำยามาตรฐาน Buffer

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความที่เกี่ยวข้อง