เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดินรุ่น EC8801 (EC Soil Meter) และอุณหภูมิดิน

฿3,500.00

EC8801 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน EC Soil Meter และอุณหภูมิดิน หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ข้อมูลการวัดที่ชัดเจนและรวดเร็ว การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ การปลูกเรือนกระจก การปลูกสวน การปลูกในไร่นา ห้องปฏิบัติการ การเกษตร การปลูกกระถาง ฯลฯ

 • ช่วงการวัด EC 0.00-10.00 mS/cm
 • ความละเอียด 0.01mS/cm
 • ความถูกต้อง ±3% F.S
 • สอบเทียบ 1413 uS/Cm One Point

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

EC-8801 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน EC Soil Meter และอุณหภูมิดิน หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ข้อมูลการวัดที่ชัดเจนและรวดเร็ว การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ช่วงการวัดได้ (0.00-10.00 mS/cm) ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30°C – 80.0°C

ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปลูกเรือนกระจก การปลูกสวน การปลูกในไร่นา ห้องปฏิบัติการ การเกษตร การปลูกกระถาง ฯลฯ

ส่วนประกอบของเครื่องวัด

รายละเอียดและคุณสมบัติ

 • หมายเลขรุ่น EC-8801
 • การประยุกต์ใช้การทดสอบ EC ดิน
 • ช่วงการวัด EC 0.00-10.00 mS/cm
 • ความละเอียด 0.01mS/cm
 • ความถูกต้อง ±3% F.S
 • สอบเทียบ 1413 uS/Cm One Point
 • อุณหภูมิชดเชย โดยอัตโนมัติ
 • Electrode เปลี่ยนได้
 • เตือนแบตเตอรี่ต่ำ

สอบเทียบ Calibration ด้วยน้ำยา EC ค่า 1413 µS/cm

ความจำเป็นในการวัดค่าคอนดักติวิตี้ EC ดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) เป็นมาตรวัดปริมาณแร่ธาตุในดิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของพืช ความพร้อมของธาตุอาหารพืช และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสำคัญของดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) คืออะไร

EC ของดินหมายถึงค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายภายในระยะทางหนึ่งหน่วย ค่าการนำไฟฟ้าของดินเป็นดัชนีวัดแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายในดิน เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของแร่ธาตุอาหารในดินชั้นบนที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของค่า EC มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเข้มข้นของเกลือไอออนที่ละลายได้ในสารละลาย ไอออนของเกลือที่ละลายน้ำได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำชลประทานและสารละลายปุ๋ย ภายในช่วงหนึ่ง ค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของของเหลวและลดลงเมื่อความเข้มข้นลดลง ซึ่งมักแสดงเป็นมิลลิซีเมนส์/เซนติเมตร (mS/cm.) หรือ dS/m

PDF Catalog

สินค้าคุณภาพสอบเทียบ Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา