HI7039L น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC คอนดักติวิตี้ค่า 5000 µS/cm@25°C มีใบรับรอง Certificate of Analysis

฿1,197.00

HI7039L น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC คอนดักติวิตี้ค่า 5000 µS สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Analysis)

  • EC Value 5000 µS/cm@25°C
  • Size : 500 mL

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HI7039L น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC คอนดักติวิตี้ค่า 5000 µS/cm@25°C (ขนาด 500ml)

เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST 2202 SRM) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)

ค่ามาตรฐาน 5000 µS/cm@25°C มีระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจนบนฉลาก มั่นใจได้ในคุณภาพ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

Specifications HI7039L 

  • EC Value 5000 µS/cm@25°C
  • Package : bottles
  • Size : 500 mL

HI7039L มาพร้อมกับเอกสาร COA ต่อ Lot

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำยาสอบเทียบ EC เป็นสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบมาตรวัดการนำไฟฟ้า ซึ่งใช้กันทั่วไปในระบบไฮโดรโปนิกส์และอะควาโพนิก เพื่อวัดความเข้มข้นของเกลือและสารอาหารที่ละลายในสารละลาย

ค่าการนำไฟฟ้า EC (Electrical conductivity) ของสารละลายถูกกำหนดโดยความเข้มข้นของไอออนที่มีอยู่ในสารละลาย และโดยทั่วไปแล้วสารละลายสำหรับสอบเทียบ EC จะทำโดยการละลายเกลือที่ทราบในปริมาณที่แม่นยำ (โดยปกติคือโพแทสเซียมคลอไรด์) ในน้ำกลั่นเพื่อสร้างสารละลายที่มีค่าการนำไฟฟ้าเฉพาะ .

การสอบเทียบเครื่องวัดค่า EC โดยใช้สารละลายสอบเทียบค่า EC ที่รู้จัก สามารถปรับเครื่องวัดให้วัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารหรือตัวอย่างน้ำได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถตรวจสอบและปรับความเข้มข้นของสารอาหารในระบบเพื่อให้แน่ใจว่าพืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา