pH Buffer Solution

น้ำยาพีเอชบัฟเฟอร์ใช้สำหรับคาลิเบทสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH Meter  ซึ่งใช้กันทั่วไปในห้องปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดิน และตู้ปลา เพื่อวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย เป็นสารละลายที่มีค่าพีเอชคงที่

โดยทั่วไปมีสารละลายบัฟเฟอร์หลายตัวที่มีค่าต่างกัน เช่น pH 4.01, pH 7.00 และ pH 10.01 ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเครื่องวัดพีเอชมีความแม่นยำตลอดเวลาที่ใช้งาน ให้ค่าที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานพร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis (COA)

มีจำหน่ายในความเข้มข้นต่างๆ และสามารถซื้อได้จากบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

pH Buffer Solution

NIST pH Buffer ค่า pH 4.01, 6.865 and 9.18

แนวคิดพื้นฐานของบัฟเฟอร์คือเป็นสารละลายที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความคงที่ของค่าพีเอชไว้ แม้ว่าจะมีสารปนเปื้อนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ค่า pH สำหรับสารละลายบัฟเฟอร์ที่เสถียรที่สุดคือ 4.01, 6.865 และ 9.18 ตามลำดับที่ 25°C เป็นค่าสมดุลที่สามารถยอมรับระดับสูงสุดของสารปนเปื้อนก่อนที่จะกลายเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง

กำหนดโดยมาตรฐานสากลเช่น DIN19266, IEC 726 และ NIST สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

NIST Traceable pH Buffer ค่า pH 4.01, 7.01, 10.01

ค่า pH 4.00, 7.00 และ 10.00 พีเอชบัฟเฟอร์ความแม่นยำ ± 0.01 pH ที่ 25°C (77°F) Traceable to NIST ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO พร้อมกับใบรับรอง Certificate of Analysis จาก USA

การสอบเทียบเครื่องวัดพีเอชช่วยเพิ่มความแม่นยำของหัววัดให้การอ่านค่าแม่นยำและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม อิเล็กโทรด (หัววัดพีเอช) จะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด


น้ำยาสอบเทียบ pH หรือที่เรียกว่าพีเอชบัฟเฟอร์ เป็นสารละลายที่มีค่า pH คงที่และจะเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชเพียงเล็กน้อยเมื่อผสมกับกรดหรือเบสในปริมาณไม่มาก (ค่าพีเอชคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย) โดยทั่วไป Buffer pH ประกอบด้วยส่วนผสมของเบสคอนจูเกตกับกรดอ่อนซึ่งสามารถดูดซับอะตอมของไฮโดรเจนส่วนเกินเพื่อรักษาค่า pH ในสารละลายให้คงที่ ในเวลาต่อมาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคาริเบทเครื่องวัดค่า pH meter

บัฟเฟอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อทำการวัดค่า pH ด้วยเครื่องวัด pH ในขณะที่ผู้ใช้บางรายพยายามสร้างน้ำยาของตนเองเพื่อประหยัดเงิน แต่อาจไม่แม่นยำหรือมีค่าที่คงที่และท้ายที่สุดพวกเขาจะเสียเวลา บัฟเฟอร์ที่ผลิตผู้ผลิตที่มีมาตรฐานมีความเสถียรมากกว่าและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้บัฟเฟอร์คุณภาพสูงเพื่อปรับเทียบเครื่องวัดของคุณก่อนการใช้งานแต่ละครั้งเป็นวิธีเดียวที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดทุกครั้ง

pH Buffer ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่ก็มีข้อควรระวังเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนได้ง่ายหากเปิดทิ้งไว้ โดยทั่วไปสามารถเทจากขวดลงในบีกเกอร์ขนาดเล็กเพื่อการใช้งานแน่แต่ละครั้งเพื่อลดการปนเปื้อนและไม่ควรเทบัฟเฟอร์ที่ใช้แล้วกลับเข้าไปในขวด

คาริเบทเครื่องวัด ph

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา