เครื่องวัดความชื้นเป็นอุปกรณ์วัดและวิเคราะห์ความชื้น มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก สนใจเครื่องวัดติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

สินค้าทั้งหมด


รู้จักความชื้น (Humidity & Moisture)

คำว่า "ความชื้น" ในภาษาไทยมีความหมายที่กว้างแต่ภาษาอังกฤษ จะแบ่งความชื้น 2 ชนิดได้แก่ ความชื้น (Humidity) และความชื้น (Moisture) ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกัน

Moisture แสดงถึงการมีอยู่ของน้ำในวัสดุในปริมาณน้ำเล็กน้อย ในทางกลับกัน Humidity คือความเข้มข้นของไอน้ำในสถานะก๊าซที่มีอยู่ในอากาศ

วัดความชื้น

ความหมายของความชื้น

วิธีการอธิบายปริมาณน้ำในของแข็ง ก๊าซและของเหลว  โดยสามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรรวมเป็นอัตราส่วนมวลต่อปริมาตรโดยชิ้นส่วนต่อล้านหรือพันล้านหรือเป็นสัดส่วนโมลของไอน้ำในอากาศ ความชื้นมี 3 ความหมายซึ่งหมายความว่าทั้งสองคำมีความคล้ายคลึงกันมากและมักใช้ในสถานการที่แตกต่างกัน

  • ความชื้นอากาศ (Humidity): หมายถึงปริมาณของน้ำในอากาศหรือปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศ (ตัวอย่างเช่นไอน้ำที่มีอยู่ในก๊าซในบรรยากาศเช่นออกซิเจนไนโตรเจน CO2 และก๊าซหายากบางชนิด) โดยทั่วไปความชื้นจะแสดงในสองวิธีคือ "ความชื้นสัมบูรณ์" และ "ความชื้นสัมพัทธ์"
  • ความชื้นวัสดุ (Moisture): หมายถึงการมีอยู่ของน้ำหรือของเหลวโดยปกติแล้วจะเป็นน้ำในวัตถุใดๆ วัสดุหรือสิ่งของ (ตัวอย่างเช่นน้ำที่มีอยู่ในอาหาร ไม้ ผงซักฟอก ฯลฯ โดยทั่วไปเราใช้คำว่าความชื้นอย่างเคร่งครัด) 
  • จุดน้ำค้าง (Dew point): คืออุณหภูมิที่ไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำแสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส จุดน้ำค้างเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีไอน้ำมากแค่ไหนในอากาศหรือก๊าซ หากอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำอย่างเต็มที่ที่ความดันบรรยากาศคงที่จุดน้ำค้างจะเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม แตกต่างจากจุดน้ำค้างอ้างถึงไอน้ำในอากาศหรือก๊าซเท่านั้น

ความชื้นมีผลต่อเราอย่างไร

ความชื้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสะดวกสบายและสุขภาพของเรา ความชื้นที่น้อยเกินไปจะทำให้เฟอร์นิเจอร์แห้งและเสียหายได้ ในทางตรงกันข้ามมีความชื้นมากเกินไปอาจทำให้เกิดคราบความชื้นควบแน่นบวมและทำให้อาหารและวัสดุเสียหายและเกิดเชื้อราได้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา