DW-110MW เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer

฿37,000.00

DW-110MW เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบ หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

  • รองรับตัวอย่างสูงสุด: 110g
  • ความละเอียด : 0.01 (g)
  • ขนาดตัวอย่างที่รองรับได้ : 90%

สอบถามข้อมูลสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

DW-110MW เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์

ความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดายโดยหลักการทำให้แห้ง เพียงแค่วางตัวอย่างไว้ในถาดตัวอย่างแล้วปิดฝาครอบเพื่อเริ่มการวัด สามารถรองรับการวัดวิเคราะห์ความชื้นทุกชนิดของตัวอย่าง หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

มีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรมดังต่อไปนี่ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบความชื้น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก

DW-110MW

ความจำเป็นในการตรวจสอบความชื้น (moisture content)

เป็นค่าที่บ่งชี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหาร เป็นสมบัติที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของอาหาร เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ ซึ่งกระทบต่ออายุการวางจำหน่าย (shelf life)

โดยทั่วไปอาหารที่มีความชื้นหรือปริมาณน้ำสูงจะเป็นอาหารที่เสียง่ายเนื่องจากมีสภาวะเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียเช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา

อีกทั้งความชื้นมีผลต่อความปลอดภัยทางอาหาร อาหารที่มีปริมาณน้ำสูงเหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและการสร้างสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

และความชื้นยังมีผลต่อการกำหนดราคาสินค้า เช่น ข้าว เมล็ดธัญพืช กำหนดราคารับซื้อผันแปรตามปริมาณความชื้น

วิดีโอการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ความชื้นรุ่น DW-110MW Moisture Analyzer จาก Drawell

Specification Moisture Analyzer รุ่น DW-110MW

ตัวอย่างใบรับรองความแม่นยำ DW-110MW

PDF Catalog

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา